Rodolphe De Bruycker.

Militairen & burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog ten dienste van België overleden.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Rodolphe De Bruycker.

Bericht door Paddy » 01 jun 2011 08:52

Geplaatst: 13 Jan 2011 21:56
Gepard schreef:Bijna een eeuw na zijn overlijden bijgezet in de crypte van het Fort van Loncin.

1. Rodolphe De Bruycker (1886-1914).
a. Puin ruimen in het Fort van Loncin.

De verdediging van het Fort van Loncin,een van de twaalf forten van de versterkte gordel rond Luik,werd aan de vooravond van WO1 opgenomen door ongeveer 550 manschappen,waarvan 350 artilleristen en het merendeel van de anderen infanteristen,zowel Vlamingen als Walen in ongeveer gelijk aantal.
Dat fort bood na de inval van de Duitsers in België op 4 augustus 1914 tegenstand tegen de agressor van 6 tot 15 augustus 1914.De Duitse artillerie bombardeerde de vestingwerken hevig op 15 augustus 1914.Een van de artillerieschoten,komende van het kanon 'Dikke Bertha',raakte de kruitkamer.Toen die ontplofte,veroorzaakte een gigantische onderaardse ontploffing in het centrale gedeelte van het fort de dood van naar schatting 250 tot 350 Belgische militairen.
In het kader van een restauratieproject van het fort begonnen in september - oktober 2007 militairen van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO),het 4de Geniebataljon,het competentiecentrum van rollend materieel en bewapening uit Rocourt en het 20ste Bataljon Logistiek met het verwijderen van niet minder dan 140 ton munitie(veel meer dan de initieel geschatte 80 ton).

Tussen het puin werden de stoffelijke overschotten gevonden van 25 Belgische militairen.Vier van hen,onder wie de te Kalken geboren Rodolphe De Bruycker,werden geïdentificeerd dankzij een trouwring of een identificatieplaatje(1).

Afbeelding

Afbeelding

Zicht op het vernielde,in 2007 vrijgemaakte deel van het fort.

b. Rodolphe De Bruycker,een geboren Kalkenaar.
Rodolphe De Bruycker werd te Kalken geboren op 16 april 1886 in het kinderrijke gezin van Pieter De Bruycker - Francisca Rogiers,Rodolphe was het 7de kind uit een gezin van 9 kinderen.
Rodolphe meldde zich in het leger als volontaire avec prime(2) op 1 oktober 1906.De overeenkomst werd te Dendermonde op 21 augustus 1906 door Rodolphe ondertekend met een kruisje.Hij werd aangeduid om te dienen bij de artillerie-eenheid van de vestingen rond Luik.Hij werd met onbepaald verlof gestuurd op 30 september 1908.

c. De wederoproeping in 1914.
Rodolphe huwde te Melle op 8 mei 1914 met Alice Marie Leroy.
Enkele maanden later,op 1 augustus 1914,vervoegde hij zijn eenheid in het fort van Loncin,nabij Luik.Rodolphe was bij de verdediging ervan ingeschakeld als kanonnier.Verondersteld wordt dat hij er op 15 augustus 1914 sneuvelde toen de kruitkamer van dat fort ontplofte.Volgens een andere militaire bron werd Rodolphe al op 4 augustus 1914 als vermist zijnde opgegeven.
Omdat zijn lichaam niet gevonden werd,werd de datum van 15 augustus 1914 pas bij uitspraak van 9 juni 1925 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent officieel als overlijdensdatum vestgelegd.
Rodolphe kreeg postuum verschillende eretekens toegekend.

Afbeelding

Krantenartikel met vermelding vondst stoffelijk overschot van Rodolphe De Bruycker(Het Laatste Nieuws)

Afbeelding

Rodolphe werd op 15 augustus 2008,samen met nog 24 andere gesneuvelden van het fort - waarvan nog drie militairen konden geïdentificeerd worden,bijgezet in de crypte van het Fort van Loncin.

2. Amandus De Bruycker (1884-1917).
a. Volontaire avec prime.

Zijn broer Amandus trad eveneens in het leger als volontaire avec prime voor de tijd van zijn legerdienst op 1 oktober 1905.Hij maakte toen deel uit van het 2de Linieregiment.Op zijn stamboekkaart met datum - 1 december 1916 - werd vermeld dat hij 1,67m groot was,bruine ogen en blond haar had.Bovendien was hij gehuwd en vader van drie kindenren.In het recruteringscentrum van Gent kreeg hij het stamnummer 4127 toegekend.
Op 14 september 1907 werd hij met onbepaald verlof gestuurd.In 1909 werd hij bij zijn eenheid opgeroepen voor de periode van ongeveer een maand(11 augustus tot 9 september).Tijdens het verlof van onbepaalde duur werd hij op 31 december 1912 administratief gemuteerd naar het 3de Linieregiment.Uiteindelijk werd hij in de reserve geplaatst op 15 december 1913.

b. De wederoproeping in 1914.
Hij werd terug opgeroepen op 1 augustus 1914 bij het 3de Linieregiment.Vanaf april 1915 maakte hij deel uit van de Genie.Korte tijd later,op 15 augustus werd hij overgeplaatst naar de Geniehulptroepen.
Uiteindelijk zou hij 30 maanden aan het front verblijven.Tijdens die periode werd hij tweemaal opgenomen in het hospitaal te Adinkerke.Na een kort verblijf daar,werd hij tweemaal voor een maandenlange periode bij zijn eenheid "in depot" of in rust geplaatst.
Op 23 januari 1917 werd hij opnieuw gehospitaliseerd.Op 31 januari 1917 om 10 uur 's morgens overleed hij in het tijdelijk hospitaal nr.9 gevestigd in de rue Emile Zola 18 te Amiens(Frankrijk).Op het uittreksel van het overlijdensregister van datzelfde tijdelijk hospitaal werd vermeld dat hij gehuwd was met Leonie Baetens en dat hij in Laarne gedomicilieerd was in de Kortewagenstraat nr.15 (de huidige Zevensterstraat).Hij overleed aan de gevolgen van een langdurige ziekte,opgelopen tijdens de militaire operaties.
Amandus werd begraven op het Franse militaire kerkhof in het dorpje Saint-Acheul in het departement van de Somme.
Amandus De Bruycker werd postuum vier frontstrepen toegekend.

3. Slotgedachte.
De lotgevallen van militairen tijdens de Groote oorlog kunnen we slechts op een summiere wijze duiden en amper vatten.
We stellen steeds opnieuw vast dat hun nagedachtenis in ere wordt gehouden tijdens plechtigheden en het onderhoud van de militaire begraafplaatsen.
Dat geldt ook voor de Kalkense gesneuvelden Rodolphe en Amandus De Bruycker.
Zoals zovele anderen hebben ook zij en apart oorlogsverhaal

Noten:
(1):Met dank aan Rob Troubeleyn en Willem Segers van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
(2):Een "volontaire avec prime" nam de plaats in van iemand die via het lotingsysteem aangeduid werd om als dienstplichtige in het leger te dienen.Dat kon enkel gebeuren indien de dienstplichtige een niet onbelangrijke som aan het Ministerie van Landsverdediging overmaakte en indien de kandidaat-vervanger voor de militaire dienst werd goedgekeurd.De te betalen som was bij wet vastgelegd en diezelfde som werd in meerdere schijven ter beschikking van de vervanger gesteld.Tijdenshet eerste decennium van de 20ste eeuw bedroeg die som,afhankelijk van het korps waarbij de vervanger werd ingedeeld,1500 tot 1700 franken.

Geschreven bronnen:
Laarne:Gemeentearchief Kalken.
Evere:Ministerie van Defensie,Militiedossiers van Rodolphe en Amandus De Bruycker ; Naslagwerken Journal Militaire Officiel (1896-1909).

Bron 1,http://www.hln.be

Bron 2,http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/

Bron 3,http://www.1914-1918.be/soldat_loncin.php

Bron 4,http://www.picardie1418.com

Geschreven artikel door André Van De Sompel
Uit:Castellum,vereniging voor Lokale geschiedenis van Laarne en Kalken.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Plaats reactie

Terug naar “Gestorven voor België 1914-1918”