Pagina 1 van 1

Antwerpen, gesneuvelden in 1914-1918

Geplaatst: 11 apr 2012 14:14
door Paddy
Antwerpen, gesneuvelden in 1914-1918 a.d.h. van akten van de Burgerlijke Stand

Bewerkingen van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 6465, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

Na de Eerste Wereldoorlog heeft men, aan de hand van aktes van overlijden van de Burgerlijke Stand van Antwerpen, een overzicht gemaakt van alle gesneuvelden. Veel vermeldingen zijn genoteerd in bijvoegsel op het einde van het jaar. De in onderstaande lijsten genoemde personen zijn dus de personen die gelicht zijn uit de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Vaak is er in rood potlood een aantekening naast de akte geplaatst met de opmerking 'stierf voor het vaderland', in onderstaande indexen in de meest rechtse kolom aangegeven. De originele overlijdensakte bevat in sommige gevallen meer informatie dan in de index is weergegeven.

krijgslieden wonend te Antwerpenkrijgslieden wonend buiten Antwerpenoverige pdf-bestanden:

2a - burgers wonend te Antwerpen
2b - burgers wonend buiten te Antwerpen
3a - zeelieden wonend te Antwerpen
3b - zeelieden wonend buiten te Antwerpen

4a - invaliden wonend te Antwerpen
4b - invaliden wonend buiten te Antwerpen

zie,http://de-wit.net/bronnen/antwerpen-ges ... 4-1918.htm