De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4244
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Bericht door Exjager » 31 mei 2011 21:53

Geplaatst: Za Jul 31, 2010 7:23 pm
Gepard schreef:Fort Kessel is een fort van tweede orde. Dit betekent dat er slechts één geschutkoepel voor twee 15-cm kanonnen aanwezig is, dit in tegenstelling tot de forten van eerste orde waar twee van dergelijke koepels voorkomen.


DE ARTILLERIEVERDEDIGING.
De hoofdbewapening.

Gepantserde draaikoepels (met een 20 cm dik dekpantser) beschermen de artilleriestukken van het fort. Het zijn koepels draaibaar om hun verticale as met een schootsveld van 360°. Het dekpantser heeft de vorm van een bolsegment waarin schietopeningen zijn uitgespaard. Deze schietopeningen zijn zo klein mogelijk gehouden dankzij de speciale ophanging van het geschut (de zgn. minimum-embrasures). Een voorpantser ingegoten in beton beschermt het dekpantser tegen inslagen.
Proefnemingen verricht in Otchakoff in 1912 bewezen dat de voorpantsers onvoldoende bescherming bieden. Er moet een stalen scherm aangebracht worden om de voet van de voorpantser te beschermen. De hele geschutkoepel moet dan een betonrand krijgen van gewapend beton.

Afbeelding

De versterkingen van de koepels - voorpantsers.

De werken om de koepels te versterken zijn in 1914 nog niet volledig afgewerkt. Daarom werden erop het laatste moment voor de beschietingen noodbetonneringen aangebracht.

Afbeelding

Het fort van Kessel heeft als hoofdbewapening:
- Een koepel voor twee 15-cm kanonnen (A).
- Twee koepels voor een 12-cm houwitser (B).
- Vier koepels voor een 7,5-cm kanon (C).


Omwille van de kostprijs van de geschutskoepels en de noodzakelijke verspreiding is niet alle vestingartillerie in de forten aangebracht. De fort-artillerie vormt de "permanente veiligheidsbewapening" van de vesting.
Deze bewapening wordt onvoldoende geacht om een verrassingsaanval te stoppen.
Om te weerstaan aan een normale aanval moet er in veldwerken, die zich bevinden in de intervallen en achter de forten een "aanvullende veiligheidsbewapening" worden opgesteld. Eens de vijandelijke aanvalssector gekend is, wordt de "mobiele vestingartillerie" daaraan toegevoegd.

De geschutkoepels voor de strijd op grote afstand.
Voor artillerievuur op grote afstand wordt gebruik gemaakt van twee soorten geschut, dat geplaatst is onder een beschermende koepel.

Een draaikoepel met twee 15-cm kanonnen.
In het fort bevindt zich slechts één koepel voor twee 15-cm kanonnen. Deze koepel bevindt zich centraal in het hoofdfront van het fort. De geschutkoepel van fort Kessel is een ouder type die om besparingsredenen gerecupereerd werd uit het spoorwegfortje van Duffel. Het gaat hier om een geschutkoepel van het type St. Chamont-Cockerill. Het geschut staat opgesteld in een metalen doos, de kanonkamer, dit in tegenstelling tot de andere geschutkoepels van het model Cockerill 1909 die in het fort aanwezig waren.
De twee 15-cm kanonnen, de zwaarste bewapening van het fort, hebben een dracht van 7400 m. Door middel van kardoezen worden er granaten, pantsergranaten en granaatkartetsen afgevuurd met een gewicht van 40 kg.

Afbeelding

De koepel met 2 x 15-cm kanonnen.

De draaikoepels voor een 12-cm houwitser.
Aan weerszijden van de 15-cm koepel bevindt zich een koepel waarin een 12-cm houwitser staat opgesteld. De geschutkoepel is te bereiken via een trap in het hoofdfrontgebouw.
De houwitsers vuren met krombaanvuur een 20 kg zware granaat of schrapnel af.

Afbeelding

De koepel met 12-cm houwitser.

Het grootflankement.
Er wordt zeer veel belang gehecht aan het onder vuur houden van de intervallen of tussenruimten tussen de forten en schansen, zodat de Vesting door een continue vuurgordel wordt omringd. De kanonnen die hiervoor aangewend worden staan opgesteld op de bovenste verdieping van de traditore batterijen.
Per flank bestaat deze batterij uit volgende stukken:
- Twee 12-cm kanonnen op plaataffuit. Ze moeten steun verlenen aan de naburige forten (Broechem en Lier).
- Twee 7,5-cm kanonnen op plaataffuit. Ze moeten steun verlenen aan de infanterie die zich bevinden in de intervallen.

Afbeelding

Het grootflankement.

Afbeelding

de linker traditore batterijen: 90-cm zoeklicht (a),12-cm kanon (b),7,5-cm kanon (c),5,7-cm kanon (d).

De geschutkoepels voor de nabijverdediging.
In elke saillant staat een draaikoepel voor een 7,5-cm kanon opgesteld. Het fort telt bijgevolg vier dergelijke geschutkoepels. Deze 7,5-cm kanonnen vuren hun granaten of schrapnels tot 6000 m ver.

Afbeelding

De geschutkoepel van 7,5-cm.

Afbeelding

Een 12-cm kanon op plaataffuit.

Afbeelding

Een 7,5-cm kanon op plaataffuit.

Wordt vervolgd
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4244
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kes

Bericht door Exjager » 31 mei 2011 21:54

Gepard schreef:De grachtflankeringen.
Het flankeren van de gracht gebeurt met 5,7-cm snelvuurkanonnen opgesteld in de benedenverdieping van de traditore batterijen en vanuit de aangehechte reverscaponnière.
De 5,7-cm snelvuurkanonnen vuren met een maximale vuurkadans van 20 schoten per minuut, twee soorten munitie af, een springgranaat met een maximale dracht van 2500 m of een kartets (gevuld met metalen knikkers) met een maximale dracht van 300 m.
In de reverscaponnière flankeren zes snelvuurkanonnen van 5,7-cm op plaataffuit - drie per flank -,opgesteld in de caponnière de zijfronten. Een orillon beschermt de schietgaten.
Twee koepels voor een 5,7-cm snelvuurkanon opgesteld in het massief van de aangehechte reverscaponnière flankeren het hoofdfront. Ze zijn te bereiken via de gang (corridor) van de caponnière.
In de traditore batterij flankeren vier snelvuurkanonnen van 5,7-cm op plaataffuit - twee per flank - het keelfront vanuit de benedenverdieping van de traditore batterijen.
De verdediging wordt aangevuld met mobiele 5,7-cm kanonnen die opgesteld staan in de remise achteraan de 15-cm koepel. Deze kunnen geplaatst worden op de barbetten achter de infanterievuurkam.
Verder zijn er nog een vier à zes Hotchkiss-mitrailleurs.

Afbeelding

Het grachtflankement.

Afbeelding

Een 5,7-cm snelvuurkanon op plaataffuit.

De artilleriewaarneming.
Voor de waarneming zijn er twee gepantserde waarnemingsklokken aanwezig. Deze bevinden zich in de saillants 2 en 3 van het fort. Verder zijn er nog waarnemingsposten buiten het fort, nl. de kerktorens van Kessel en Nijlen en een waarnemingspost te Bouwel. Deze zijn via de veldtelefoon met het fort verbonden.

Afbeelding

De observatieklok op saillant 2 en 3.

Een beschrijving van de geschutkoepels van 12-cm, 7,5-cm en 5,7-cm (Cockerill Model 1904).
De draaikoepel zelf bestaat uit een dekpantsers(A) vastgeschroefd op een ring(B). Deze ring loopt op conische rollen(C). In de ring is de dwarsbalk(D) gemonteerd, waarop het kanonaffuit(E) rust. Het geheel draait op de centrale spil(F), waarop de vloer(G) vastgemaakt is. Het dekpantser in chroom-nikkelstaal is 22 cm dik. Het bestaat uit twee (of drie) segmenten die met schroeven op twee op elkaar geklonken stalen voeringsplaten zijn bevestigd. In het dekpantser is er een opening voor de geschutsmond, een optische opzet(H) en een noodopzet voor indirect vuur. Onderaan het dekpantser zijn regenschermen(I) bevestigd. Tussen het dekpantser en de ring is een 2 cm dikke loodlaag aangebracht om de schok bij een inslag op het dekpantser op te vangen en te verhinderen dat een vervorming van deze laatste, een vervorming van de ring zou veroorzaken, wat het draaien van de koepel zou beletten. In de ring zijn er een aantal openingen(J), om de bedorven lucht naar buiten te laten. Ze zijn voorzien van een luikje dat zich automatisch sluit bij een overdruk buiten. Drie vijzels maken het mogelijk de ring met dekpantsers of het dekpantser alleen op te vijzelen. Hierdoor kunnen de rollen worden vervangen of de ruimte tussen ring en voorpantser ontdaan worden van eventueel puin. Het stuk wordt omsloten door een mantel(K). Onder deze mantel bevindt zich de hydraulische rem om de terugloop te beperken.
Het stuk beweegt in de hoogte rond een fictieve horizontale as, in de schietopening gelegen. De schietopening zelf is volledig afgesloten door bronzen segmenten, aangebracht tussen de mantel en het dekpantser. Het op en neer gaan van het stuk wordt gecompenseerd door een tegengewicht(L). Hierdoor wordt het mogelijk, zonder al te veel moeite, het stuk in de hoogte te richten door middel van het hoogtewiel(M). Het richten gebeurt door een elektrische motor(N - snelle beweging) of door een richtingswiel(O - trage beweging). De verluchting wordt verzekerd door een ventilator aangedreven door een elektrische motor of met de hand.
De put waarin de koepel draait is van gewapend beton. De rollen lopen over een horizontale ring(P), stevig aan het beton bevestigd. Aan de ring zit ook een tandrad(Q) vast, waarover een tandwiel van de motor en het richtingswiel lopen, alsook een koperen gegradueerde cirkel(R) voor het aflezen van de richting. de koepel wordt beschermd door een voorpantser(S), bestaande uit vijf of zes segmenten in gietstaal. Het voorste segment is versterkt door een dubbele stalen voeringsplaat. Het voorpantser wordt op zijn beurt beschermd door een betonrand(T). Een stalen scherm(U) beschermt de voet van het voorpantser.
De munitie wordt via een munitielift (type Noria) vanuit het munitiemagazijn onderaan de koepel naar boven in de geschutskoepel gebracht.

Afbeelding

Voor beschrijving zie tekst hierboven.

Afbeelding

De opstelling van het geschut in het fort van Kessel.

de zoeklichten.
Voor het verlichten van de intervals zijn er twee 90-cm zoeklichten, voor het verlichten van de gracht en het glacis, vier 30-cm zoeklichten.

De 90-cm zoeklichten.
Ze bevinden zich in de voorziene lokalen van de traditore batterijen. Het zijn lichtbooglampen uitgerust met verzilverde glazen spiegels. Het voetstuk rust op vier tollen die over rails, een draaischijf en twee loodrechte rails kan lopen, zodat het geheel veilig achter de muur kan terug getrokken worden.
De waarneming geschiedt vanuit de gepantserde observatieklokken waar zich ook de afstandsbesturing bevindt. In het zoeklichtlokaal is er ook een handbediening en een telefoontoestel, zodat het zoeklicht ter beschikking kan gesteld worden van de intervalcommandant.

De 30-cm zoeklichten.
Ze worden op de geschikte plaatsen opgesteld. In rusttoestand wordt het zoeklicht beschermd door een voorliggend betonmuurtje en bovenaan door een metalen dakplaat. De bedienaar blijft in dekking, regelt hoogte, inclinatie en oriëntatie en bedient de luiken.

DE INFANTERIEVERDEDIGING.
De infanteristen van een fort hadden verschillende punten van waaruit in uiterste belegering nog kon verdedigd worden:
a. Schietgaten aan weerszijden van de verplaatsbare brug.
b. Schietgaten in de benedenverdieping van de traditore batterijen naar de keelgracht toe.
c. Borstwering (parapet) boven de traditore batterijen.
d.Schietgaten in de canponnière naar het hoofdgebouw toe.

Speciale infanterie-uitgangen (debouché's) werden voorzien om de manschappen zo spoedig mogelijk op hun plaats te brengen.
Sommige van deze uitgangen hadden tevens tot doel aan de artilleurs de mogelijkheid te geven hun verplaatsbare stukken zo spoedig mogelijk ter plaatse te brengen op de barbetten van de wallen.

Deze barbetten zijn aangelegd:
a. Achter de koepels van 12-cm.
b. Twee barbetten achter elke koepel van de keelsaillanten.

De debouché's zijn aangebracht:
a. In de linkergang van het keelgebouw naar de borstwering van het keelfront boven de traditore batterijen d.m.v. een brede trap van ongeveer 2 m.
b. Achter de koepel van 15-cm naar de verplaatsbare stukken d.m.v. twee trappen van 1 m breedte.
c. Naast de koepels van saillant 2 en 3.
d. Via de hellingen van de binnenplaatsen naar de wallen.

Afbeelding

De infanterie-uitgangen.

Voor een volledige beschrijving van het fort, dit heb ik ingescand:

KLIK HIER

Uit:Fort van Kessel - Culturalia v.z.w , Kessel.
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4244
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kes

Bericht door Exjager » 31 mei 2011 21:54

Grenadier schreef:Een paar kleine aanvullingskes; op de foto van de Traditore batterij kan je het bijna niet zien, maar onder 'c' zitten er drie dichtgemetste schietgaten. Deze bevinden zich in de brugkamer (waar de rolbrug binnen getrokken werd bij alarm) naast de ruimte waar de 5,7 snelvuurkanonnen staan.
Wat betreft de 15cm kanonnen, de 'normale' 15cm kanonnen schoten 8,4km ver (deze dus blijkbaar 1km minder wegens ouder model?), maar helaas was dat niet ver genoeg; de Duitse 42cm Krupps en de Oostenrijkse 30,5cm monsters schoten verder en konden zich dus buiten bereik van 'onze' kanonnen opstellen.

Verder goe bezig!!! :wink:

Als je een en ander eens van dichtbij wil zien, slechts één adres; Fort Liezele te Puurs, het best bewaarde fort van de buitengordel! Museum open elke zondag namiddag vanaf 13u30 (gratis!!! te bezoeken, waar vind je dat nog) en mogelijkheid om het fort verder te verkennen met een gids om 15u00 voor de kleine som van 4 eurokes per volgewassene (koters tot 16 jaar 2€, onder de 6jaar gratis en voor niks).

Groetjes,

Wim2
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Bunkerfreak
Berichten: 36
Lid geworden op: 21 mei 2016 09:48

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Bericht door Bunkerfreak » 13 feb 2017 13:19

Kan iemand mij uitleggen waarvoor die contragewichten dienden in de 12cm koepel?

Zoals deze:
008.jpg
Dank bij voorbaat!
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
canadian2nd
Sponsor
Berichten: 1669
Lid geworden op: 21 jun 2011 14:07
Locatie: Bachten de Kupe

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Bericht door canadian2nd » 13 feb 2017 15:34

Ik denk dat het in de tekst staat iets hogerop :

"Het op en neer gaan van het stuk wordt gecompenseerd door een tegengewicht(L)"

mvg
canadian
In memoriam mijn opa Gerard : Soldaat 4 Li 1932-33 / 18d veldtocht (23 Li) / KG gemaakt bij Gent / Eind 1944 : vrijwilliger bij 1005e Tpt Coy / Gesneuveld voor België t.g.v. V2 inslag te Hove op 31-1-1945. I will always remember him ....

Bunkerfreak
Berichten: 36
Lid geworden op: 21 mei 2016 09:48

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Bericht door Bunkerfreak » 13 feb 2017 20:16

Dedoemme, ik had nochtands den tekst gelezen, beetje te rap geweest dus!

Dankuwel Canadian! 8-)

georges-cdl
Berichten: 1031
Lid geworden op: 26 aug 2011 10:24
Locatie: Vlaams Brabant

Re: De artillerie- en infanterieverdediging van het fort Kessel.

Bericht door georges-cdl » 13 feb 2017 21:30

Ai ai DeTomme toch ! :D

Plaats reactie

Terug naar “Belgische Forten, bunkers & stellingen - fortification belge”