Pagina 1 van 1

Fort van Lier wordt opgewaardeerd

Geplaatst: 29 sep 2012 09:01
door Paddy
Fort van Lier wordt opgewaardeerd

De vzw Kempens Landschap wil een totaalproject opstarten om het Fort van Lier op te waarderen en in te bedden in een groter geheel. Het stadsbestuur van Lier keurde het voorstel deze week goed. In eerste instantie wordt nu een visie uitgeschreven en werk gemaakt van een masterplan waarin erfgoed, recreatie, cultuur en ecologie met elkaar verweven worden. Het Fort van Lier, dat deel uitmaakt van de Stelling van Antwerpen, werd gebouwd tussen 1870 en 1890 als bruggehoofd voor de Rupel-Netelijn.

Kempens Landschap is al verschillende jaren actief op het gebied van militair erfgoed. Zo is de vereniging eigenaar van het fort van Duffel, dat al deels gerestaureerd werd, ingericht is voor vleermuizen en voorzien werd van nieuw schrijnwerk en een nieuwe toegangsbrug. Enkele lokalen werden in orde gebracht om er op termijn een tentoonstelling en onthaal in onder te brengen. Het dossier geldt als een waar voorbeelddossier voor de opwaardering en multifunctionele herbestemming van militair erfgoed.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de stad Lier gevraagd werd of Kempens Landschap interesse had in de opwaardering van het fort aldaar. Kempens Landschap stelde als antwoord op deze vraag een nota op met haar visie en voorstel van werken. Deze week werd dit voorstel door het college goedgekeurd. Als eerste stap zal onder coördinatie van Kempens Landschap en in nauwe betrokkenheid met de stad Lier voor de site een een masterplan worden opgemaakt, waarin erfgoed, herbestemming, recreatie en ecologie met elkaar verzoend worden.

“Vanuit Kempens Landschap werd voorgesteld om naast het fort van Lier en de omwalling ook de in de omgeving gelegen gronden van de stad Lier, het OCMW en het Agentschap voor Natuur en Bos op te nemen in dit masterplan,” legt covoorzitster Inga Verhaert uit. “Hetzelfde geldt voor bovenlokale projecten die reeds lopende zijn, zoals het Strategisch Project rond de Fortengordels van Antwerpen, de herdenking van WO 1, het wandelknooppuntennetwerk, enzovoort. Immers, op die manier kan de opwaardering van het fort ingebed worden in een ruimer landschappelijk en beleidskader, wat het project enkel maar zal versterken.” Om tot een breed draagvlak te komen, zullen vanaf de opmaak van het masterplan ook alle mogelijke partners bij dit project betrokken worden.

Bron,http://www.archeonet.be/?p=27188#more-27188