De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door Paddy » 10 jun 2011 08:39

De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919.

Het Belgische aandeel.Wanneer op 9 november 1918 de Duitse gezanten om een Wapenstilstand vragen is een van de voorwaarden: het onmiddellijk terugtrekken van de Duitse legers tot achter de Rijn, een bezetting van de linkeroever van deze stroom en het vormen van bruggenhoofden door de Verbonden legers te Mainz, Coblenz en Köln. Nog voor het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919 ondertekend wordt is de Bezetting reeds een feit

De clausule uit het Verdrag van Versailles:
Bron,http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa14.html

Wanneer op 11 november 1918 om 11.00 uur het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt aangekondigd bevond het Belgische leger zich langsheen het Kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde, ten noorden en te zuiden van de stad Gent. De 2é en 5é Legerafdeling in reserve, de 4é, 3é, 9é en 12é Infanteriedivisie in de frontlijn onder bevel van Luitenant-generaal Jacques.

Voor de samenstelling van het Belgische leger 1918 zie,http://users.skynet.be/fonck/barmy3.html

In het zuiden was er aansluiting met het Franse 34é Legerkorps dat op zijn beurt aansloot ten westen van Oudenaarde op het 6é Franse leger. Het Britse leger was reeds voorbij Geraardsbergen, Ath en Mons opgerukt.

Op 13 november 1918 doen Koning Albert I, Koningin Elizabeth en Prins Leopold vergezeld van de 1é Infanteriedivisie hun intrede te Gent. Op 22 november doen de vorsten hun intrede te Brussel vergezeld van Belgisch, Brits, Frans en Amerikaans detachement.
Ondertussen moest men de Duitsers de kans geven om het Belgische grondgebied te ontruimen. De Wapenstilstand bepaalde dat dit in drie fasen zou gebeuren. In een eerste fase had de voormalige vijand vijf dagen tijd om het gebied te ontruimen tussen het front en de lijn ten westen van Antwerpen en Boom en ten oosten van Aalst. Vervolgens moest in de daarop volgende vier dagen alle plaatsen voor de lijn Mol, Tienen, Huy enz. ontruimd zijn en nog eens zes dagen later moest België volledig verlaten zijn door de Duitsers.
Zodoende kwam het leger pas vanaf 17 november 1918 weer in beweging om het grondgebied te “bevrijden”. De aangeduide Legerafdelingen gaan naar de hun toegewezen posities. De 2é L.A. trekt naar de provincie Antwerpen, de 6é L.A. naar Brabant en de 3é, samen met de 4é en de 5é L.A. gaat naar Luik. De twee laatste afdelingen waren bestemd om als eerste Belgische troepen de wacht te houden aan de Rijn.
De overige eenheden zouden helpen met de orde te herstellen en te handhaven, en dit bleek meer dan nodig te zijn.
Begin november brak in Duitsland, naar Russisch evenbeeld, een revolutie uit.

“Evenals de Russische revolutie vond de Novemberrevolutie plaats in de context van de rampzalige gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. De capitulatie door het opperbevel onder Erich Ludendorff veroorzaakte een politieke crisis die leidde tot de machtsovername door de liberale prins Maximiliaan van Baden. Hoewel de belangrijkste massa-arbeiderspartij, de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), in de regering zat, bleek dit onvoldoende om de opstand te voorkomen.

“Het oproer begon in Kiel op 4 november 1918, toen veertigduizend zeelui en mariniers de haven overnamen uit protest tegen plannen van de Duitse marineleiding voor een gevecht tegen de Royal Navy, ondanks het feit dat de oorlog duidelijk verloren was. Op 8 november hadden arbeiders- en soldatenraden de macht gegrepen in het grootste deel van West-Duitsland, daarmee de basis leggend voor de zogenaamde
radenrepubliek. De keizer werd op 9 november gedwongen af te treden, waarmee een einde kwam aan de Duitse monarchie. De SPD kwamen aan de macht in de nieuwe republiek, samen met de radicalere Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD).”[/i]
Bron,http://nl.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolutie

In België had de Duitse Gouverneur-generaal von Falkenhausen en zijn administratie hun gezag moeten neerleggen in de handen van een raad van revolutionaire soldaten. Hoewel deze raad poogde om een systeem van orde te doen heersen werd deze al snel onder de voeten gelopen. In de grote steden sloeg het Duitse leger aan het muiten en op verschillende plaatsen werd de rode vlag gehesen. Bendes muitende Duitse soldaten maakten het land onveilig, kenden God noch gebod en plunderden schaamteloos wat ze konden gebruiken. Her en der vielen zelfs dodelijke slachtoffers.
Een van de zwaarste incidenten uit die periode deed zich voor in het Brabantse Asse waar op 12 november 1918 een munitietrein ontplofte.

Het eigentijdse verslag uit de Gazet van Assche van zondag 17.11.1918 (34e jg., nr 7, blz. 2) :
Bron,http://www.ascania.be/ascaoorlog01.html#pop

Ondertussen gaat de zegetocht der geallieerde legers verder. Voor de Belgische 3é L.A. gaat de tocht via Vilvoorde, Kampenhout, Leuven en Tienen richting Luik. Op gelijke tred volgt ten noorden de 4é L.A. en marcheert langs Mechelen over Aarschot en Diest naar Tongeren om zo via Herstal naar Aachen op te stappen. Eens voorbij Diest komt zij op gelijke hoogte van de 5é L.A., die langs Hasselt en Visé richting Duitsland opstappen.
Als voorwacht fungeert de Cavaleriedivise en de eenheden Wielrijders. Deze bereiken op 23 november 1918 Diest, drie dagen later Visé en de volgende dag, 27 november, de Duitse grens.
Op 30 november, omstreeks 15.00 uur overschrijdt de brigade Jagers te Paard onder leiding van Generaal Garcia te Gemmenich de grens. Enkele uren later komen ze te Aachen toe waar de burgemeester hun verslagen begeleid naar het “Rathaus”.
Hier aangekomen neemt de Generaal, bijgestaan door een tolk, het woord :
“Krachtens de macht waarmee ik bekleed ben beveel ik het geene volgt: beperking van het verkeer, alle samenscholingen zijn verboden, alle gebouwen voor openbare vermakelijkheden worden gesloten, de burgers zijn verplicht onze officieren in ’t voorbijgaan te groeten, er zullen gijzelaars worden genomen. De sanctie luidt als volgt: al wie mijne bevelen overschrijden zal, er zich tegen verzette zal of niet uitvoeren, zal op staande voet worden aangehouden en zonder andere gerechtsvorm worden doodgeschoten.”
Het Bezettingsleger stond onder bevel van Luitenant-generaal Michel ( http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewt ... 489#219489 ). Zoals reeds gezegd bestond het uit de 4é en 5é L.A., de Cavaleriedivisie zonder het Regiment Gidsen, de zware artilllerie, 6 escadrilles van de Militaire Vliegdienst en twee compagnies kabelballons.
Op 4 december 1918 bereikte de ruiterij de Rijn en zet een net van wachten uit van Neuss tot Urdingen. De 4é L.A. die als eerste aankwam te Gladbach stuurde haar Infanteriedivisies naar Neuss (de 4é I.D.) en Crefeld (de 10é I.D.). De 5é L.A. die noordelijker oprukte via Geilenkirchrn, Viersen en Kempen stelden hun wachten op tussen Mors en Wesel. De cavalerie trok stroomafwaarts richten Kleve. Het Hoofdkwartier installeerde zich te Mönchen-Gladbach. Op 14 december was de Rijn door het Belgische leger bezet van Neuss tot aan de Nederlandse grens.
Stroomopwaarts, vanaf Neuss werd de dienst verzekerd door de Franse 41é Divisie van het 7é Corps onder leiding van Generaal Massenet. De twee andere divisies van het 7é Corps, de 70é en 128é I.D. werden in Aachen in reserve geplaatst.

De oevers van de Rijn werden defensief ingericht, de overgangen werden bewaakt door soldaten en machinegeweren. Artillerie stond klaar om iedere Duitse aanvalspoging in de kiem te smoren. Op de stroom zelf patrouilleerden schepen.

Eind januari 1919 wordt het 2é Linie naar Duitsland gezonden om het Bezettingsleger te versterken. Ingevolge de wanordelijkheden veroorzaakt door de Spartakistenbeweging zag het Belgische leger zich genoodzaakt om op 28 februari 1919 de stad Düsseldorf te bezetten.

In maart 1919 wordt de 4é en 5é L.A. vervangen door de 1é en de 6é L.A. De cavalerie blijft in bezet Duitsland. Aan de militaire bezetting van het Rijnland komt een einde op 30 november 1919.

Bronnen:
"Onze Helden Gesneuveld voor het Vaderland" van R. Lyr, 1926
“Geschiedenis van het Belgische leger 1830-1919, deel I”, uitgeverij A. Grisard, 1982.
Paddy schreef:"Ondertussen moest men de Duitsers de kans geven om het Belgische grondgebied te ontruimen. De Wapenstilstand bepaalde dat dit in drie fasen zou gebeuren. In een eerste fase had de voormalige vijand vijf dagen tijd om het gebied te ontruimen tussen het front en de lijn ten westen van Antwerpen en Boom en ten oosten van Aalst. Vervolgens moest in de daarop volgende vier dagen alle plaatsen voor de lijn Mol, Tienen, Huy enz. ontruimd zijn en nog eens zes dagen later moest België volledig verlaten zijn door de Duitsers".

PS. Belgische soldaten die het Bevrijdingsoffensief overleefd hadden konden eens het gebied vrij was drie dagen verlof krijgen om hun familie te gaan bezoeken.

Bron: JMO 1918 tome II/ blz 706

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door Paddy » 10 jun 2011 08:40

Met onze "Jassen" op de Rijn

Bron: De Legerbode n°657 6 Juli 1919

Afbeelding

Afbeelding

Foto's genomen tijdens de bezetting van het Rijnland door Belgische troepen.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door Paddy » 10 jun 2011 08:41

Grenadier schreef:Een kleine anecdote ivm de terugtrekkende Duitse legers: mijn moeder (°24-10-1916) woonde toen op de Mechelse Steenweg in Dendermonde en herinnerd zich nog steeds de eindeloze rijen haveloze Duitse soldaten die in stilte voorbij trokken richting heimat. Die aanblik was zo imposant voor het toen 2 jaar jonge meisje dat dit nog steeds in haar geheugen staat gegrift.

Groetjes,

Wim2
Bram1940 schreef:Hallo Paddy,

Is het Belgisch leger vanaf december 1918 tot de ontruiming van de bezette gebieden nog offensief moeten opreden tegen het Duitse leger uit het niet-bezette deel? Is er een idee hoeveel aanslagen er gepleegd werden tegen het bezettingsleger en door wie (individuen, verzetsbewegingen, ...)?

Groeten,
Bram.
guerramundial1 schreef:Een foto van mijn grootvader (links op de foto) als sergeant aan de Rijn in Düsseldorf. De foto moet tussen maart en met 1919 genomen zijn (het 2º Karabiniers behoorde tot de 6º L.A.).

Afbeelding

Op de achtergrond een Rijnaak en het "Sitz des Regierungspräsidenten" gebouw te Dusseldorf.

MVG

Wim
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

vdmluc
Berichten: 19
Lid geworden op: 23 dec 2016 12:43

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door vdmluc » 11 feb 2018 17:37

de link naar de samenstelling van het leger eind 1918 werkt niet meer.
wie heeft er info hoe de legerafdelingen toen in elkaar zaten?

Voor de samenstelling van het Belgische leger 1918 zie,http://users.skynet.be/fonck/barmy3.html

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4208
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door Exjager » 12 feb 2018 21:47

Onderstaande stond op de pagina die u zocht :

The Belgian army, 1918
(Situation 28 September 1918)
Commander : H.R.H. King Albert I
Ministre de la Guerre : Lieutenant-Général Baron de Ceuninck
Chef d'Etat-major : Lieutenant-Général C. Gillain
Sous-Chef d'Etat-major : Général Maglinse
Inspecteur de l'Artillerie : Lieutenant-Général Arnould
Inspecteur du Génie : Lieutenant-Général Baron Greindl
Inspecteur du Service de Santé : Lieutenant-Général Mélis
Unit Commander
1° Division d'Armée
Lieutenant-Général Bernheim
2° Division d'Armée
Lieutenant-Général Drubbel
3° Division d'Armée
Lieutenant-Général Jacques
4° Division d'Armée
Lieutenant-Général Michel
5° Division d'Armée
Lieutenant-Général L. Rucquoy
6° Division d'Armée
Lieutenant-Général Biebuyck
Division de Cavalerie
Lieutenant-Général Lemercier
Troupes auxiliaires

Troupes non endivisionnées


________________________________________
Troupes auxiliaires
Unit Commander
Corps de troupes auxiliaires du Génie, (3 groupes, 46 compagnies)
Troupes d'étapes
Section de camouflage
Groupe de batteries de parc


________________________________________
Troupes non endivisionnées
Unit Commander
Brigade d'Artillerie Lourde (2 régiments)

Bataillon Chemin de fer
Aviation militaire (11 escadrilles)
Aérostations militaire (3 compagnies)
Bataillon des Pontonniers
Compagnie des Projecteurs
Equipage de ponts (hipo et auto)
Groupement des colonnes automobiles auxiliaires
Service des routes

________________________________________
Brigade d'Artillerie Lourde
Unit Commander
1° Régiment d'artillerie Lourde
2° Régiment d'artillerie Lourde
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

vdmluc
Berichten: 19
Lid geworden op: 23 dec 2016 12:43

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door vdmluc » 15 feb 2018 13:00

exjager dank u voor de lijst ,de 6°LA heeft de rijnbewaking overgenomen in 03-1919,bestond het 6°LA dan nog steeds uit:6°ID(1°,2°,3°karabiniers) en het 12°ID(4°karabiniers,1° en 2°grenadiers)?
Vooralleer naar de Rijn zijn vertrokken(6°la) zijn ze te Brabant gelegerd gebleven dan?welke kazerne was dat?waar zaten de 2°en de 4° karabiniers dan?
gr

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4208
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: De Bezetting van het Duitse Rijnland 1918-1919

Bericht door Exjager » 15 feb 2018 17:53

vdmluc schreef:
15 feb 2018 13:00
exjager dank u voor de lijst ,de 6°LA heeft de rijnbewaking overgenomen in 03-1919,bestond het 6°LA dan nog steeds uit:6°ID(1°,2°,3°karabiniers) en het 12°ID(4°karabiniers,1° en 2°grenadiers)?
Vooralleer naar de Rijn zijn vertrokken(6°la) zijn ze te Brabant gelegerd gebleven dan?welke kazerne was dat?waar zaten de 2°en de 4° karabiniers dan?
gr
De antwoorden moet i u schuldig blijven :(
Bovenstaande is wat ik kon vinden van de genoemde site.
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”