Brancardier Jeurissen in Adinkerke

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Ludoke
Berichten: 19
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Brancardier Jeurissen in Adinkerke

Bericht door Ludoke » 10 mei 2018 20:33

Leopold-Willem Jeurissen (Vlijtingen) ,novice Picpus,
reist i 1916 via Vlissingen, Tilbury, Folkstone, Dieppe naar Auvours
om brancardier te worden voor de ziekentreinen tussen Adinkerke en Calais.
In 1917 moet hij naar de artillerie van de 82-ste Batterij.
In 1918 is hij piot in de vuurlijn. 1-ste Linieregiment van de 5-de Legerafdeling.
Na de wapenstilstand begeleid hij vanuit het revolterend Duitsland krijgsgevangenen terug naar Belgie.

Uit zijn dagboek :

9 mei 1917
O.H. Hemelvaart dag.
Vertrek naar de vuurlinie.
Ik nog juist gelegenheid om te communiceeren. Juist daarna vertrok de Batterij langs Bulskamp (baan Veurne-Ieperen), Hoogstaede Linde, Elzendam, Oostvleteren, Reninghe naar de nieuwe positie aan de Pypegaele. Ontmoette onderweg Jan Notelaers, Jan Simons en Nulens Hubert drie dorpsgenooten en oude schoolmakkers. Zij stelden het nog wel. Deze reis op de ruwe kaissons langs de hobbelige wegen was verre van aangenaam. Aan de positie toegekomen wist ik dat ik in de Belgische Moeren iets vergeten had. Denzelfden dag teruggekeerd om het te gaan halen. Gelukkig dat ik autos en voituren trof anders was ik er nooit geraakt want de afstand is minstens 20 kilometer. Rond 6 u. ’s avonds was ik in de Belg. Moeren. Heb daar vernacht.

10
Terug gekeerd naar de Positie. Door den dag kalmte doch ’s avonds krijgen we reeds een partij obussen en shrapnells naar het hoofd.
Kalme en rustige nacht.

11
Hoewel het hier kalm is, buldert het kanon rechts van ons bij de engelschen. We liggen hier ongeveer 1 uur van den vijand.
Er wordt gezegd dat we ’s nachts met een ambuleerend kanon zullen reizen doen tot tegen de vijandelijke lijnen en na ze beschoten te hebben hier terug te keeren.
Dat is het ergste wat een artilleur kan opgelegd worden. Erger nog voor mij want ik moet alle nachten mee terwijl de artilleurs elkander kunnen aflossen en dus maar alle 4 nachten moeten meegaan.

12
Zondag. 2 missen. Communie.
Mijn vorige commandant Chéville is terug aan de groep als d.d. majoor.

13
Naar de CA in Oostvleteren geweest.
Regen – veel geschut.

14.
Naar Westvleteren geweest. Ontmoette al weerkeren Jef Van Neste die zich gereed maakte om naar ’t piket te gaan.
In den nacht komen vijandelijke vliegers hier bij ons bommen werpen.

15
Bij Jef Vanneste op piquet geweest.

16
Verleden nacht kregen we een vlaag shrapnells en obussen om 12 u. 12 ½ en 2 uren.
Een kanon gaat vooruit … Men vraagt mannen van goeden wil. Niemand biedt zich aan. Zij worden aangeduid. Ik ga natuurlijk mee en zal na 10 dagen vervangen worden door den infirmier Dujardin.

17
Vannacht evenals de 2 voorgaande komen de vliegers. Weer krijgen we dezelfde obussen, brisants en shrapnells.
In den namiddag schiet een duitsche vlieger een onzer kabelballons naar beneden.
Vanavond gingen we naar de positie der baladeuze : juist toen wij er naartoe gingen werd de weg met shrapnells beschoten. We hadden onzeggelijk veel chance niet gekwetst te zijn, want de stukken floten rond ons oren.
Het was 1 uur ’s nachts alvorens ik mij op mijn brancard kon leggen. De vijand schoot heel den nacht.

18
Hier ben ik minstens 20 minuten van de positie der 3 andere kanons en 25 minuten van den almoezenier af. Kan bijgevolg geen mis hooren noch communiceeren. In den namiddag kan ik te biechten gaan.

19de Zondag. Pinxteren.
Gelukkig toeval ! Ik kon juist mis hooren en communiceeren in ’t picket der piotten nabij positie 83.
Kalmte in den voormiddag. Een onzer vliegers haalt een duitsche kabelballon naar beneden. In den namiddag brandt een vijandelijke vlieger twee onzer saucissen neer, doch hij betaalt zijne stoutheid met zijn leven, want een paar minuten later wordt hij zelf uit de lucht geschoten, en valt in ’t bosch van Houthulst.
Om 1 uur brand er voor ons op 1ste lijn een bombardement los, zoo hevig, dat wij meenden dat de vijand ging aanvallen. Voor ons slechts één vuur en poederrookwolk !
Om 2 u. herbegint die zelfde beschieting. Fr Oswald bevindt zich daar in. Men zegt dat overloopers zouden medegedeeld hebben aan de vijand dat de troepen in eerste lijn afgelost worden.

20
21
22
Vanavond kwam Dujardin mij vervangen. Ga dan voor 5 dagen naar de batterij.

23
24
Gisteravond begon om 11 uren een “tir de riposte”, weerwraakgeschut dat 12 ½ duurde.
Duitsche overloopers zeggen dat een duitsche aanval op onze lijnen voorhanden is.
In den nacht barstte een vijandelijk bombardement los, dat niet lang duurde daar het een weinig later begon te regenen.

25
Mis Communie.
In den namiddag naar Oostvleteren geweest. ’s Avonds buitengewone artilleriebedrijvigheid van onze zijde. Is het misschien als antwoord op ’t vijandelijk geschut van verleden nacht, ofwel om hun aanval die zij voornemens zijn, te breken ?
De vijandelijke kalmte gelijkt op die stilte welke den storm vooraf gaat …
Opgepast voor van nacht … de vijand is zoo valsch ! …

26
Zondag. Mis. Biecht. Communie.
Ik bedroog mij niet. Om 3 u. dezen morgen had een vijandelijke aanval plaats die onze kanonnen geweldig deed vuur braken.
De vijand mocht rechtsomkeer maken !

27
Verleden nacht werd er alweer in de ronde hier geschoten. Een hond der batterij werd door een granaatscherf in den rug gekwetst.
Vanavond moet ik Dujardin gaan vervangen aan de balladeuze. Dus waarschijnlijk weer 5 dagen zonder mis of communie.

28
Rond den Kemmelberg wordt zeer hevig gevochten. Heel de hemel is rood door de verschrikkelijke ontploffingen en het schieten met brandende vloeistoffen.
’t Zijn droeve tijden als d’ oorlog loeit !

29
’S Avonds op 20 minuten tijds brand een duitsche vlieger niet min dan 5 kabelballons naar beneden. Een der waarnemers wiens valscherm niet open sloeg viel dood op den grond.

30 mei
Sacramentsdag.
Ik heb het gewaagd de mannen voor een tijdje te verlaten om te kunnen communiceeren en mis hooren. ’S Avonds schiet de vijand met torpillen ! Doch plotseling brandt er een allerhevigst kanonvuur los van onze zijde dat maar een minuut duurde. In de duitsche lijn bemerkte ik eene groote ontploffing. Het doel van ons geschut was dus bereikt. De observateur (waarnemer) had gezien dat de vijand torpillen opeen stapelde … die stapel moordtuigen is in de lucht gesprongen.
Groote vliegers bedrijvigheid
De vijand zet zijn offensief weer voort. De fransche bondgenooten hebben het hard.
Al onze dorpen worden weer beschoten
De vijand heeft zelfs een nieuw kanon uitgevonden dat thans Parijs beschiet op een afstand van 120 kilometer !! De vijand kraait victorie thans !

31
Laatste dag der meimaand. Terwijl wij een tir deden schoot het rafia (overtreksel dat het kanon verbergt aan den vijand) weer in brand. Dat is reeds de 2de maal dat zulks gebeurt.
De toestand der bondgenooten wordt met de dag ernstiger en neteliger ! De verloven die sinds 5 dagen weer toegestaan werden, zijn vannacht weer verboden. De Kolonel kwam ons kanon bezichtigen en vroeg of de mannen wisten hoe wij het kanon moesten vernagelen (onbruikbaar maken) alvorens het in de handen van den vijand te laten. Vervolgens zei hij : “gij moet schieten totdat de laatste kogel weg is !... Die Heeren hebben schoon praten.”
’S Avonds roept de dokter mij aan ’t telefoon om morgen een onderzoek van den dokter te ondergaan om desnoods naar de infanterie gezonden te worden … Dat zijn andere papieren !

________________ . _______________

- Le prêtre et le soldat ont pour première loi obéissance, pour premier devoir le dévouement, pour principale habitude le sacrifice ! (L. Veuillot)
- Les seules causes qui meurent sont celles pour lesquelles on ne meurt pas (id.).
- Crois et souffre avec amour
Quand viendra l’ heure
Pour que le blé vive un jour,
Il faut qu’il meure !

Ludoke
Berichten: 19
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Foto's uit dagboek Jeurissen

Bericht door Ludoke » 11 mei 2018 06:37

Jeurissen nam zelf foto's en ontwikkelde ze in zijn gamel, zodat hij wel eens... buikpijn had
1917-25.jpg
1917-24.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Ludoke
Berichten: 19
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Re: Foto's Jeurissen in Adinkerke 2

Bericht door Ludoke » 11 mei 2018 07:25

1917-12.jpg
1917-11.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Ludoke
Berichten: 19
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Re: Brancardier Jeurissen in Adinkerke : 11 nov 18

Bericht door Ludoke » 30 okt 2018 08:58

10
10 November 1918. Zondag, 1e Lijn.
De nacht ging kalm voorbij. Doch nu het begint op te klaren moeten wij ons in onzen put (die nauwelijks groot genoeg is om ons daarin enigzins te verduiken) neer leggen totdat de avond weer gevallen is. De vijand zou ons kunnen zien en dan ons zoo kort en klein schieten dat er niet een onzer nog levend terug keerd. Wie zal ooit het lijden beseffen uitgestaan door onze jongens op de 1e lijn in een put (1 meter lang ½ m breed) en half vol water ! Ik begrijp niet hoe ik het daarin heb kunnen volhouden. De vijandelijke vliegers zochten onophoudend naar onze schuilplaatsen, de vijandelijke mitrailleuze maaide er over heen boven onze hoofden, de kanons die schoten de godganschen dag doch 50 meter verder als wij zaten ... de vijand dacht dat wij daar aan den yzeren weg zaten ...
Gelukkig geen enkele der onzen werd getroffen en aldus werd ik niet genoodzaakt door mijn harden brankardiersplicht ons schuiloord te verraden en mijn leven en dat mijner wapenbroeders in 's vijands macht te leveren.
Onze kanonnen beginnen ook weer te schieten en zoals gisteravond schieten zij weer in onze lijnen. Wij zijn machteloos en hebben niets om ons te beschermen, niets tenzij God.
Maar God is al “Si Deus nobiscum quis
Si Deus nobiscum quis contra nos.
In den namiddag wordt van beide kanten veel geschoten. De obussen vallen 100 meter verder als waar ik zit ... de vijand kent dus onze stelling niet ... Als ik den dag van heden en morgen overleef laat ik 2 missen van dankzegging lezen ter ere het heilig Hart. De eerste voor den wapenstilstand, de andere voor mijn behoud !

11
11de November 1918. Op eerste lijn.
Wapenstilstand om 11 u. 's middags

Lange, bange koude nacht. Heel den nacht door dreunde het kanon en dezen voormiddag niet minder. De menschen scheppen een bloeddorstig vermaak in 't vermoorden zijns evennaasten ! .. Waartoe kan dit toch nuttig zijn ? Straks is het waarschijnlijk wapenstilstand.
Om 9 u bestadigen wij dat de vijand de linkeroever van het kanaal Gent Terneuzen verlaten heeft ! ... Mijne Kie doet eene verkenning om zich van 's vijands positie te vergewissen. Onze jongens klimmen den dijk dam op. De vijand is verdwenen. In Aftocht ?! Onze jongens schreeuwen en tieren het uit van vreugde en gaan den dijk over in de richting van het breed kanaal dat 100 meters verder ligt achter den hoogen breeden wal. Daarin had de vijand sinds 1916 reeds zijne versterkingen opgricht die hem nu dienst deden doch in onze macht waren. Overal was het een geroep en getier. De vijand is verdreven ! En geen schot werd er nog gelost tenzij door onze kanons die de wegen onder vuur namen.
Doch plotseling kleppert de mitrailleuze van den vijand ! ... handgranaten knallen. Teleurstelling ! ... de vijand ligt aan de overzijde van het kanaal en wil daar staande blijven ! ...
“Brankardier” klonk het. Ik loop naar voren en men zegt mij dat een onzer jongens n.l. Jozef Manteleers waarschijnlijk gekwetst ligt langs de vaart ... Ik ga eens gaan zien. Dat is mijn dood ! In Gods naam. Gesterkt door Hem die mij op dat oogenblik bijzonder beschermde en betrouwende op zijne barmhartigheid ging ik vooruit tot tegen den hoogen dijk die zich tusschen mij en den vijand bevond en “niemandsland” was, daar de onzen verplicht geweest waren zich aan deze zijde van den dijk weg te steken.
Ik verwekte een akte van berouw ! Ontvouwde een wtte vlag van het rood kruis en hoopte dat de vijand misschien wel niet zou schieten, langzaam besteeg ik den berg ... stak eerst mijne vlag ik de lucht ... geen schot ... klom nog wat hooger ... ik ging langzaam vooruit gereed om mij bij het eerste schot (indien het niet te laat was !) neer te laten vallen en dan zoo mogelijk, in onze lijnen terug te keeren ... geen schot … stilaan werd ik kalm en daalde naar beneden aan het kanaal ... geen schot ... en nu op zoek naar mijn ongelukkigen gekwetsten. Ter nauwernood durfde ik over het kanaal heen zien uit vrees dat de vijand mij voor een verkleedde spioen zou houden en mij neerschieten ... Toch zag ik aan gindschen oever van het kanaal eenige lijken van duitsche soldaten ... een dood paard en een ontredderd kanon ; de vaart was onbruikbaar gemaakt door het in-den-grond-boren van 2 groote zeeschepen die dwarsch over de vaart lagen ... Ik zocht te vergeefs naar mijn gekwetsten of dooden ... en ging weer terug langsheen de vaart. Doch plotseling eene losbranding van geweren ! De kogels spatten rond mij ! ... Mijn God ! ... Er was geen ontvluchten mogelijk.
“Wer da ?” klonk eene forsche stem ! Ik keek op. Aan de overzijde van het kanaal stonden 5 duitschers, het geweer op mij gericht. “Wer da ? Zonder haperen antwoordde ik “Es ist das rotes Kreutz. Da ist ein verwundete hier. Nicht schieszen bitte !!”. Ik was verbaasd over mij zelven ! Ik hoorde de soldaten onder elkander spreken, als zij zegden mij – armen drommel – mij te laten gaan ! ... Met kloppend hart ging ik langzaam vooruit wachtend naar hetgeen zij zouden zeggen of doen. En dan klonk het : “Links gehn !” - “Ich danke euch !” Ik ging links en daar vond ik het lijk van Jozef Manteleers :
Hij had er over heen
hoofd en en kwam
hart eindelijk na
doorboord. eene afwe-
Zonder Foto 1918-23 : doodsprentje van zigheid van
dralen Jozef Manteleers meer dan
nam ik een half
het lijk uur afwe-
op mijn zigheid bij
rug en de onzen terug
strompelde die mij ook
er mee dood waan-
terug den den.
dijk op Op eene
droeg het buitengewo-
ne wijze mocht ik ditmaal eens te meer Gods bijzondere bescherming ondervinden.
Alleen was ik blootgesteld aan 's vijands gevaar, Een schot en het ware met mij gedaan geweest. Zoo als bij de eerste ontmoeting der duitschers op O.L.V. Hemelvaartdag 1914 werden 5 vuurmonden op mij gericht ! … Ik zou ditmaal zelfs met den vijand spreken en toch behouden terug keeren. H. Hart van Jezus, aan U alleen mijn dank ! Aan U alleen dank ik mijn behoud.
Ik was dood-vermoeid van den zwaren nog bloedenden last welke ik alleen gedragen had en ik moest nu nog 1 uur ver met het lijk van dien dapperen soldaat en streekgenoot, dien door heel de kompagnie en door heel het bataillon betreurd werd als een der dappersten “die nooit voor het gevaar een stap achteruit gegaan is”. Jammer dat die arme jongen zijne dapperheid en stouten durf ditmaal met zijn leven moest betalen op het oogenblik dat de wapenstilstand geteekend was.
Het was 10 uren. Een bode komt melden dat binnen één uur om klokslag 11 uren de vijandelijkheden moeten ophouden. Nooit klonk in deze dagen van zware beproevingen een blijder boofdschap !
De soldaten bleven gedurende dat laatste uur zoo stil mogelijk. Welke waaghals zou nu nog zijn leven in gevaar stellen !
Helaas ! ...
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ik had mijn gesneuvelde soldaat naar Ertvelde gevoerd en was bij de Kie terug; Het was 11 ¼ uren. De vreugde was algemeen ! De laatste schoten waren afgevuurd, de laatste slachtoffers waren gevallen.
De oorlog was gedaan ! ...
Helaas ! ...
Ik moest dimaal nog een droevig nieuws vernemen :
Kaporaal Terfe mijn vriend, mijn beste vriend der Kie was gedurende mijne afwezigheid – een kwartier voor den wapenstilstand doodelijk gewond en tien minuten na den wapenstilstand aan zijne wonden overleden !
Arme Marcel ! Dat ik u niet meer levend mocht terug zien. En uwe goede moeder ! ... en dierbare zusters ! Hoe zullen zij zich troosten in het verlies dat hen in u treft ! ...
De dood van mijn vriend was naar men mij vertelde gewoonweg een heldendood.
Zijn laatste woorden ! ...
- “Je veux mourir debout ! Ik wil rechtstaande sterven.
- “Je voudrais voir Mr l' aumônier !” Ik zou den heer almoezenier willen spreken.
- “Vive la France !” Leve Frankrijk.
- “Ma mère ! ... mes soeurs ! ... De arme jongen was dood !
Dit nieuws viel mij te hard om mij vandaag in den wapenstilstand te verheugen. Eenige dagen geleden beloofden wij elkander een geschenk aan te bieden alvorens uit de Kie van elkander heen te gaan ... helaas ik mocht u ditmaal zelfs niet bij uw laatste oogenblikken bijstaan.
Arme Marcel, God hebbe uw ziel.
Zoo eindigde ik den gruweloorlog 1914-1918 !
Thans dreunt het van vaderlandsche gezangen doch de vreugde is enigzins gedempt door den rouw welke sinds het offensief door het land gegaan is ; want is de overwinning schitterend de vijand werd ertoe gedwongen ten koste van veel bloed, van veel slachtoffers ! ...
Doch
Leve België !
Leve de Koning !
Leven de soldaten !
Leven eeuwig : de gesneuvelde helden !

12 November 1918, Vandaag ben ik in rust gegaan. De burgers onrvangen ons met hartelijkheid.

13 November. Toon Van Gestel schrijft me dat fr Joris Oscar Defraye gesneuveld is ; fr Edgar Remy De Coster gekwetst.
Ik zou het liever niet gelooven doch de strijd heeft onlangs zoo hevig gewoed dat die droeve mare maar al te waanschijnlijk is.

14 November. Biecht. Mis. h. Communie.
Ik lig thans te Ertvelde. De burgers onthalen ons 's avonds op kernemelkpap of “botermelk !” Een gegeven paard niet in den muil kijken !

15de November. Ste Gertrude. St. Léopold. Prinskensdag, 2 missen van dankzegging om mijne belofte onlangs gedaan na te komen. In de versierde kerk van Ertvelde plechtig “te Deum” tot dankzegging voor de overwinning en den wapenstilstand.
De geestdriftige menigte in feesttooi sidderde van geestdrift onder de warme toespraken van almoezenier Van den Heuvel en P. Hénusse S.J. mijn oud-almoezenier !
Wat 'n onbeschrijfelijke vreugde nu het vaderland zijne vrijheid teruggewonnen heeft ! O ! dat het nageslacht nooit vergete ten koste van welke offers die vrijheid herwonnen werd !
Dank God op de eerste plaats, en naast God zijn het de soldaten, vooral zij die een verborgen en pijnlijken dood stierven !
Van namiddag vertrek naar het kanaal om daar de wacht op te trekken en binnen eenige dagen verder te gaan naar onze geliefden in vrij gevochten België.

16
Rieme – Selzaete.
Wegens dwarsdrijverij van den generaal van het hoofdkwartier en dien van mijn divisie (Vde) staan we nu sinds gisteren te schilderen aan het kanaal.
Mij kan het weinig schelen : de oorlog is gedaan en nu zullen we ons plan wel weten te trekken. Mijn peleton houdt de wacht in een onzaggelijk groot marmelade fabriek dat voorheen een Kuhlmann en Cie fabriek was en superphosfaat leverde. Die prachtige inrichting is thans één puin !
Het is ongehoord hoe de vijand gehandeld heeft met de burgers en hoe vele vrouwen heulden met den vijand !

Ludoke
Berichten: 19
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Re: Brancardier Jeurissen in Adinkerke : namenregister

Bericht door Ludoke » 30 okt 2018 09:09

NAAMREGISTER

AERTS Adam - commandant
1916 : 22-31 jan.

ADOLF (Adolphe) - pater - zie Velghe A.

ALACOQUE Margareta Maia
1917 : 30 okt.

ALBERT - koning
1917 : 3-8 jun.
1918 : 8 apr.,27 sep.

APPELMANS Jan
1917 : 9 aug. - 8 sep.
1918 : 12 jan.

ANSGAAR fr
1917 : 30 okt.

ARNOLDSTEEN Hendrik
1916 : 19 nov. gesneuveld

ATOUB - sergeant
1918 : 17 apr.

AUFOIGNIE - onderluitenant
1918 : 3 jun.

BAERT - kapitein
1918 : 29 sep.

BAL - generaal
1918 : 9 okt.

BARTHOLOMEE
1918 : 12 jan.

BAVO fr - zie : Paul van Camp

BECKAERT - brancardier
1917 : 18 dec. gesneuveld

BEGARD
1918 : 12 jan.

BELLEFLAMME Jacq.
1918 : 4 dec.

BENEDICTUS XIV - paus
1918 : 18 feb.

BENEDICTUS XV - paus
1917 : 14 feb.
1918 : 1 mei

BILLEN Ernest - oud-student Aarschot
1917 : 3 mei
1918 : 21 apr.- 6 okt.

BLAIZE - pater aalmoezenier
1918 : 9 sep.

BLANC Louis - infirmier
1918 : 10 jul.
1916 : 5 apr.
BLOMME
1917 : 30 jan.

BOLLAND Eugene
1917 : 13 dec.
1918 : 6 apr.

BOLLEN - kloosterling Scheut
1918 : 13-26 jun.

BORREMANS Jan
1918 : 29 sep. gesneuveld

BOSSOT - korporaal
1916 : 22 dec.

BOURGET Paul - auteur
1917 : 30 dec.

BOVY P. - aalmoezenier
1918 : 2-3-28 mrt, 1-19-21-26 apr., 13-30 jun., 14-28 jul.

BRAK
1918 : 14 jul. gesneuveld

BUSARD – fr
1916 : 22mei, 2 aug.
1917 : 6 mrt, 5 mei.

CABUS Frans
1917 : 10 (sneuvelt)-13 dec
Foto 1917-25

CAMILLE – pater
1916 : 8 mei

CASIMIR Pater - zie Recko

CHALTIN - brigadier
1917 : 10 dec.

CHANTRAINE Joseph
1916 : 19 nov.

CHEVILLE - commandant 84 Bat.
1917 : 14 jun.
1918 : 24 feb., 12 mei, 3 jun.

CLAUS
1918 : 30 nov. - Foto 1918-28

CLEUREN Pierre - schoonbroer, vader van Bart Cleuren
1916 : 11 jun.
1917 : 4 feb.
1918 : 1 apr., 24 sep., 30 nov.

CLEYS - aalmoezenier
1918 : 7 aug.

COLLIN Florent - brancardier, seminarist Doornik
1918 : 31 okt. (gesneuveld)

COLLINS - generaal
1918 : 1 jun., 20 okt., 18 nov.

COMBLE
1918 : 2 nov. (gewond)

COOPMAN Valère (= Pater Maurice)
1918 : 26 nov.

COPPENS Willy - vliegenier
1918 : 5 jun.

COS Jacques
1918 : 24 okt.
1919 : 20 jul.

COSEMANS Oscar - brancardier, Passionist
1918 : 31 okt. (gesneuveld)

COTTRY Auguste
1917 : 1 jan., 22 feb.

COUTTRY (COUTTRY/COTTRY) Octavie
1916 : 26 nov.
1917 : 24 jan.. 22 feb.

CRIECK - majoor
1918 : 30 jul.

DAMIAAN - Pater Damiaan De Veuster
1917 : 22 sep.

DANEELS
1917 : 13 jun.

DAVID
1917 : 13 jun.

DE BLOCK - kapitein (= Deblocq ?)
1917 : 22 apr., 8-16 mei, 3-9 juni.

DEBLOCQ - kapitein (= De Block ?)
1917 : 31 mei, 3 jun.
1918 : 17 aug.

DE BOC Theo
1918 : 9-10 okt. - gesneuveld

DE BROQUEVILLE - minister
1918 : 5 jun.

DE CHEGUT Mme
1917 : 1 nov.

DECOLON Jan (Pater Gustave)
1917 : 11 jan.
1918 : 22-26 nov. overleden aan de griep

DECOSTER Remi (fr Edgar)
1916 : 26 mrt., 10-18 mei
1917 : 27 jan.
1918 : 13 apr., 13 nov.

DECOSTER Jef (= Pater Vital)
1918 : 26 nov.
Foto 1918-19

DEFEYTER Karel - brancardier, priester
1917 : 17-19 jun., 15 okt.,19 nov.-24 dec.
1918 : 2-5-6 jan., 2 mrt., 24 dec.

DEFEYTER David
1917 13 jun.

DEFIJTER Mr
1918 : 24 feb.

DE FOLTER Ernest, pater
1918 : 1 juli

DE FONTENAY Jeanne
1918 : 12 sep.

DEFRAYE Oscar (= fr Joris)
1917 : 13-14-25 apr., 13 jul., 4-12-16-24 okt., 29 sep., 13-14-26 nov.
1918 : 7-18-19-20 feb., 24 okt.,13-22-30 nov. - gesneuveld
Foto 1918-26

DEFRAYE (Pater Raphaël)
1916 : 13 jan., 7 mrt, 14 apr., 15-26 nov.
1917 : 17 mei, 18 jun., 13-14 nov.
1918 : 20 feb., 20 jun.

DE GROOF - adjudant
1918 : 29 sep.

DE LA BRIDE Jean - auteur
1917 : 26 aug.

DE LA MONTAGNE V. - auteur
1918 : 12 apr.

DE LA PORTE - Mgr, bisschop van Le Mans
1916 : 17 jan.

DELBAUWE - majoor
1918 : 3 jun.

DE LAWINDE - auteur
1917 : 15 sep.

DELEEUW
1918 : 28.10 - gekwetst

DE MONTAGNE Mme
1917 : 30 okt., 1 nov.

DE MUSY - abbé
1918 : 12 sep.

DE POURQ - brancardier
1916 : 30 mei, 9 jun., 20 jul.

DE SCHAEPDRIJVER Edward - brancardier
1917 : 15-26 okt., 17 nov.
1918 : 1-8 jun.

DEVLOO Anna
1918 : 16 dec.

DE WEYER (Jan?) - novice
1917 : 25 apr.

DE WIT Jean
1916 : 19-20 nov.

D'HOOGHE P. SJ
1917 : 27-30 sep., 1-2-3 okt., 30 nov. - foto 1918-28

DICK Henri
1916 : 1 apr.

DIRCKX - brankardier, pater Scheutist
1918 : 26 jun.

DOX Pierre (Pierke) - wordt ordonnance van Lt Matterne
1917 : 9-26 mrt, 3 apr., 15-50 mei, 6 nov., 18 dec.
1918 : 6 feb., 11 mrt.
Fotos : 1917-07,08,09 - 1918-20

DUBOIS - Belgisch consul Rome
1917 : 18 feb.

DUCASTEL - luitenant
1918 : 13 jan.

DUFLOU H. - onderpastoor Adinkerke
1917 : 22 feb., 7 jul.

DUGARDIN (= Dujardin ?) - ziekenverpleger
1917 : 14 jun.

DUJARDIN Fernand - onderwijzer, infirmier
1917 : 19 sep., 6-16 dec;
1918 : 14-30 jan., 16-22-27 mei, 4-27 jun.,

DUPIEREUX
1918 : 2 nov. - gewond

DUPONT M. - majoor
1916 : 7-13 jul., 17 aug.
1917 : 28 jun., 23 jul.
1918 : 10 sep.

EDGAR - fr. zie : Decoster Remi
EGBERT - fr.
1918 : 23 sep.

ELISABETH - koningin
1919 : 15 jan.

EMMANUEL fr – zie Verdeyen Alfons

ERNEST - Pater provinciaal
1916 : 9 okt.

EUSEBIUS Pater - zie : Rinkes

EVRARD - dokter
1918 : 9-10 jun.

FAES - Mgr
1917 : 14 feb.

FAYS - pater passionist
1918 : 9 feb.

FELSER - Mgr
1917 : 14 feb.

FERMON
1918 : 12 jan.

FIERENS Karel
1918 : 3 nov.

FOCH - generaal
1918 : 13 apr., 5-31 aug.

FONDRY Frans - ordonnance vd aalmoezenier
1918 : 28 okt. gesneuveld

GARIBALDI
1918 : 10 feb.

GARNIER Mme
1918 : 12 sep.

GENERAAL - Pater generaal
1918 : 2 feb.

GERARD - Br.
1918 : 10-19 feb.
Foto 1918-04

GERRIT - Br.
1918 : 10 feb.

GHYSEN Margaretha
1918 : 24 okt.

GIELEN Ars. - pater Marcellinus
1917 : 25 apr.
1918 : 26 nov.

GIELEN Matthijs - dorpsgenoot en confrater
1916 : 6 okt., 30 dec.
1917 : 28 apr., 5-20 mei, 3 jun., 4-12-14-16-24 okt., 29 nov.
1918 : 1 feb.,15 apr., 8-13-27 jun., 1 aug., 30 nov., foto 1918-25 en 26
1919 : 17 apr.
Foto's 1916-2,7- 1917-14,24 - 1918-25,27

GLAZENMAKERS - aalmoezenier
1917 : 14-18 apr.

GOEDHALS - P. Amandus
1918 : 26 nov. overleden tgv griep

GODISSART - kolonel dokter
1917 : 13 jun.

GUESNIER
1918 : 12 sept

GULLIKX L.
1918 : 3 mei, 30 nov.
Foto 1918-24

GUSTAAF P - zie Decolon Jan

HAEGEN/HAAGEN - Br Jules
1916 : 13 mrt

HARTMANN Charles - halve neef
1917 : 23 feb.

HASEN
1916 : 16 mrt

HELLEBAUT - generaal
1918 : 6 apr.

HEMESSE S.J. (= Henusse?)
1917 : 15 juni

HENDERICKX (HEINDERICKX) - luitenant
1917 : 30 jan.
1918 : 8 mrt.

HENDRIKS
1917 : 17 aug.

HENNEBERT - priester
1916 : 30 mei, 9 jun., 5-7-20 jul., 12 aug.
1917 : 8 apr.

HENUSSE (HENISSE)- SJ, aalmoezenier
1917 : 1 mei, 15 jun., 30 sept., 24 dec.
1918 : 24 feb., 16 apr., 15-26 nov.

HERMAN Alfred - priester, prof. Visé
1917 : 5 apr., 17 mei - gestorven

HERREMERRE - majoor
1918 : 8 mrt.

HUISMANS - auteur
1916 : 4 okt.

HULSMANS
1918 : 30 nov.
Foto 1918-28

HUTIN Marcel - redacteur Echo de Paris
1918 : 15 apr.

HYACINTHE - pater
1916 : 9 okt.

IGODT Gaston
1916 : 13 jan., 7-11 mrt.
1918 : 13-22-28 dec.

IMPE Paul - brancardier, scheutist
1918 : 31 okt. - gesneuveld

JACQUES – generaal
1918 : 17 apr.

JAN P.
1918 : 26 nov.

JANNAIS - korporaal
1917 : 25 mei

JANSON M.
1916 : 6 mei

JEURISSEN Elisabeth - zuster
1917 : 19 nov.
1919 : 25 feb., 18 apr.

JEURISSEN Gisbert (Giesbert) - broer
1917 : 6 jan., 25 jul., 11 sep.
1918 : 6 jan., 25 jun., 20-30 nov.
1919 : 4-7 jun.

JEURISSEN Hendrik (Henri) – broer
1916 : 6 dec.
1917 : 6 mrt, 9-15 jul., 17 aug.
1918 : 25 jun., 15 jul., 30 nov., 30 dec.
1919 : 18-20 apr.

JEURISSEN Jacques – broer
1916 : 6 dec.
1917 : 25 juli, 11 sept.
1919 : 25 feb.,4-5 jun.

JEURISSEN Leopold-Wilem
Adressenlijst
1917 : 20 apr., 15 mei, 13 jun., 12 jul., 29 nov.
1918 : 23 jan., 19 feb., 1-6-30 jun., 3 jul., 24 sep., 25-30 nov., foto 1918-25-28
1919 : 25 feb.
Foto's : 1916-2 - 1917-7,8,9,10,12,24 - 1918-4,11,12,18,25,29,29

JEURISSEN Moeder
1919 : 25 feb.,18-29 apr., 17 mei, 5 jun.

JEURISSEN Vader
1919 : 25 feb.,25 mei

JORIS fr - zie Oscar Defraye

JOZEF Br
1916 : 19 mrt.
1917 : 15-26 apr.
1918 : 20 feb.

JULES Br. - zie : Haegen

KELLENS Christiaan (Chris)
1917 :4 feb.
1918 : 3 mei

KLEYNJANS (KLEINJANS) Frans - brancardier
1918 : 14 jul., 1 dec.

KOOLHOF - aalmoezenier
1918 : 30 aug.

LAGNEAU
1918 : 6 apr.

LAMY - Abbé
1916 : 7 dec.

LANDWALD fr - zie Lode Weyten

LAPRUNE - Abbé, auteur
1918 : 14 sep.

LARUELLE - dokter 84Bt.
1917 : 14 jun., 2 sep.
Foto 1918-13

LASERRE Henri - Fr. auteur
1916 : 4 okt.
1917 : 8 dec.
1918 : 12 sep.
LEBRUTON M.
1916 : 6 mei

LEFEVER fr Philemon
1917 : 25 apr.
1918 : 27 nov.

LEMAN Emile
,1916 : 2 sep.

LEMOINE M. - brancardier
1918 : 7-11 dec.

LEREE M.
1916 : 6 mei.

LEROY Georges
1917 : 30 sep.

LEWYLLIE Hendrik fr
1917 : 11-20-21-29 mrt, 17 apr., 17 mei, 12 jul., 3 nov.

LEYETTE
1917 : 12 jul.

LIBERT G. - onderwijzer dorpsgenoot
1916 : 2-9 jul.

LIVINUS - Pater
1918 : 27 nov.

LOOS Jacq.

LOUIS P.
1918 : 26 nov.

LUYCKX
1918 / 4 JUN;

MACARIUS - Pater
1918 : 27 nov.

MAERMANS
1918 : 30 nov. -
Foto 1918-24

MALHERBE
1917 : 12 jan.

MALIGE - Pater
1916 : 22-24-25 feb., 7 apr., 12 jun.

MANTELEERS Jozef
1918 : 11 nov. gesneuveld

MARCELINUS - Pater, zie Ars. Gielen

MARCUS - Pater
1918 : 27 nov.

MARLIERE
1917 : 10 dec.
1918 : 12 jan.

MARTIAL - Pater
1916 10 mei

MATTERNE - luitenant
1917 : 26 mrt

MATHEO - Pater
1917 : 20 feb., 30 okt., 1-24 nov.
1918 : 29 nov.

MAURICE - Pater, zie Valère Coopman

MAX Nicolas (Nic) - neef
1916 : 20 jun., 31 jul., 10 sep., 14 dec.
1918 : 26 mrt.

(MAX) Agnes, echtgenote van Nicolaas Max
1919 : 23 feb.

MERCIER - kardinaal
1918 : 15 feb.

MERTENS A. - aalmoezenier
1918 : 11-19-20 feb.
Foto 1918-14

MEUMANS
1918 : 30 nov.

MIGNON - luitenant
1918 : 3 jun.

MONSEUR - majoor
1916 : 7 jul., 10 okt., 22-26 dec.
1917 : 11,13-17 jan., 19 jun.

MOMMENS
1917 : 3 okt.

MULLER
1918 : 22 dec.

MUSY
1918 : 12 sep

NACKAERTS
1918 : 12 jan.

NIJS - commandant
1916 : 1-2-3 feb.

NIVELLE - generaal
1917 : 3 mei

NOEL - Franse apostoliek
1918 : 10 okt.

NOTELAERS Jan - dorpsgenoot
1917 : 17 jan.
1918 : 9 mei, 10 sept.

NOTTEBOOM A.
1918 : 31 okt.

NOUHUYS J.H.C. - Ned.auteur
1917 : 18 aug.

NULENS Hubert (Bert) - neef, dorpsgenoot
1916 : 10 jan., 9 dec.
1918 : 9 mei

OCTAAF fr – zie : G. Igodt

ODILE Pater - zie Van Gestel

OP DE COUL Ch. Mw
1916 : 21 mrt

OSWALD fr - zie Jef Vanneste

PALDACCI Gerome
1917 : 3 nov.

PAMPHILE fr - zie L. Verdeyen

PELGRIMS fr
1917 : 2 mrt

PETAIN - generaal
1917 : 3 mei

PEYRAMALE - pastoor van Lourdes
1916 : 4 okt.

PHILEMON fr - zie : Lefever

PIUS VII – paus
1917 : 18 feb.

“PLATA” - chef
1917 : 9 juni

POOT Pierre - brancardier, student St. Louis Brussel
1918 : 5 jul., 25 aug., 8 sep.

POTTIEZ - Mgr
1917 : 14 feb.

PROUD'HON
1918 : 30 jan.

PYLYSER Hendrik
1918 : 18 aug., 18 sep.

QUINTENS - dokter uit Sint-Truiden
1917 :13 sep.

RAES - novice
1917 : 25 apr.

RAETS W.
1916 : 23-27 feb.

RAPHAEL - pater, zie De Fraye

RECKO - Pater Casimir

RELLES – onbekende briefschrijver
1916 : 11 feb.

REMOUCHAMP - adjudant
1918 : 9 okt. gesneuveld

RENATUS - Pater
1917 : 9 jul.
1918 : 26 nov.
1919 : 21 apr.

REYNDERS Clement - onderwijzer Vlijtingen
1918 : 30 nov.

REYNDERS Elvire
1916 : 3 apr.

RINKES (RUIKES) = Pater Eusebius
1917 : 24 nov.
1918 : 7 jan., 10-19 feb. 1918-04,05
Foto

ROBY Mme
1917 : 4 jul.

RUWET Jos
1918 : 2 dec.

RYCKEBOER - aalmoezenier
1916 : 7 jul

SARRAT (SERRAT) Mme - hospita in Lourdes
1916 : 5,8 okt.
1917 : 30 jun.

SCHAFFENHAUSEN
1918 : 7 dec.

SCHEERE - generaal
1916 : 17 jan.

SCHROEBS - sergeant
1918 : 28 sep. - gesneuveld

SEDEYN - chef
1918 : 9 jan.

SERVAAS Thomas fr - zie Thomas

SERVRANCKX P. (Ch.?) - SJ - aalmoezenier
1916 : 16, 23 jan., 21 mei
1917 : 20-29 mrt

SIMEON fr - zie E. Van de Berckt

SIMENON Pier
1919 : 21 apr.

SIMON - dokter
1916 : 15 feb.

SIMON P.
1917 : 15 jul.

SIMONS Jan - dorpsgenoot
1918 : 9 mei, 12 sep. gesneuveld

SIMONS Pie. - brancardier
1918 : 1 nov. (gesneuveld 31 okt.)

SMETS Jef
1916 : 26 jul.

SPELDEKENS
1918 : 8 okt.

SPINET Louis - brancardier, seminarist Doornik
1918 : 5-15-24 jul., 25 sep., 29 okt. gekwetst), 1 nov.

STEVENS Pieter
1919 : 25 feb.

STEVENS Willem
1919 : 25 feb.

STIJN STREUVELS
1917 : 15 sept.

SUART baron (zoon)
1916 : 12 dec.

SUETENS Emile
1917 : 1-4 mei
1918 : 11 mrt

TENDROZ Leonard - brancardier
1918 : 8 okt.

TERFE Marcl - korporaal
1918 : 29 sep., 11 nov., gesneuveld

TERMONIA - luitenant kolonel, chef d' état major
1918 : 23 jan., 27 nov.

THEOFIEL Pater
1918 : 23 jan.

THEURIET H. - franstalig auteur
1917 : 6 aug.

THIERRY – aalmoezenier, priester uit Doornik
1918 : 5-21 jul., 8 okt.

THOMAS - fr Servaas
1917 : 13 apr., 24 okt.
1918 : 27 jan., 30 nov.
Foto 1917-19 - 1918-26

THYSMANS Louis - brancardier,seminarist Mechelen
1918 : 31 okt., 30 nov. - gesneuveld
Foto 1918-28

TORFS Jan
1916 : 13 jan., 6-7 aug.
1918 : 30 nov.
Foto 1918-30

TOURNIER
1918 : 12 jan.

URBAIN - brankardier
1918 : 1 nov. - gesneuveld

VALERIANUS Pater
1917 : 9 jul.

VAN AVERMAAT
1917 : 6 nov.

VAN BELLEGHEM Karel - brancardier, carmeliet
1918 : 31 okt. - gesneuveld

VAN BESIEN - novice
1917 : 25 apr.

VAN BORNE, soldaat
1916 : 17 aug.

VAN BUNDEREN G.
,1916 : 13 jan., 7-16 mrt.

VAN CAMP Paul - fr Bavo
1917 : 25 apr.
1918 : 27 nov.

VAN DE BERCKT/VANDEBERCHT Emile - fr Simeon
1916 : 30 mei, 12-30 jun., 12-22 nov.
1917 : 13 jan., 1-4-6-15 feb., 13-21 apr., 17 mei, 18 dec.

VAN DE BOGAERT John - brancardier
1917 : 29 apr.
1918 : 13 apr., 28 dec.
Foto 1918,8

VAN DE BROECK Godfried
1916 : 14 mei
1918 : 2 nov.

VANDEMOORTELE Jozef
1917 : 28-29 apr., 3 mei
1918 : 11-18-19 feb.
Foto 1918,4

VAN DEN BROECK (VAN DE BROECK) Jules - scheutist
1917 : 12 apr.
1918 : 2 nov. - gesneuveld

VAN DEN HEUVEL - aalmoezenier
1918 : 15 nov.

VAN DEN HEUVEL Charles
1917 : 8 apr.

VANDERKINDEREN Pater
1917 : 15 mei

VANDERMEULEN Paul - aalmoezenier
1917 : 2 sep., 15 okt.
Foto 1917-18

VANDERPLANKEN - apotheker
1917 : 27 sep.

VANDERVELDE - minister
1916 : 2 mei

VAN DE VEGAETE (VAN DE VEEGAETE) Gaston – brancardier
1917 : foto 16
1918 : 1-30 jun. Foto 17.


VAN DE VELDE
1917 : 6 nov.

VANDEVELDE Louis/Lode
1917 : 22-27-28-29 apr.
1918 : 24 okt.

VAN ESCH - aalmoezenier
1918 : 19 feb.
Foto 1918-04

VAN GESTEL Toon - fr Odile
1917 : 13-16-25 mrt, 13-25 apr.
1918 : 22 nov.

VAN HAUWAERT P.
1917 : 24 okt.

VAN HERP Jan - onderpastoor Reusbrouck
1916 : 18 okt., 28 nov., 4 dec.
1917 : 1-30 jan.

VAN HOEKACKERE – aalmoezenier
1917 : 1 juli

VANNESTE Jef - fr Oswald
1916 : 23-27-29 feb., 23 mrt , 6 okt., 31 dec.
1917 : 26-28-29 apr., 3-17-20 mei, 3 jun., 4-12-14-16-24 okt., 29 nov.
1918 : 27 jan., 1 feb., 11 mrt.,14-15-18-19 mei, 11-12 jun., 9 jul., 6-7-23-25-26-30 nov.,
22 dec.- foto 1918-29
1919 : 5 jun., 11 jul.
Foto's 1916-2,7 - 1917-14,15,24 - 1918,29

VAN REETH - aalmoezenier
1918 : 7 aug.

VAN RIEMST
1918 : 30 nov.
Foto 1918-24

VANSTEENKISTE - kapitein
1918 : 3 jun.

VAN VELSEN Ignace - brancardier
1917 : 9 mrt, 3-13-16-17-19-30 apr., 1-11-15 mei, 29 nov.
1918 : 6 feb., 24 jun., 4 nov.
Foto's 1917-7,8,9,24

VAN WEERT Nic - dorpgenoot, kloosterling
1916 : 5 okt.
1917 : 28 apr.
1918 : 30 nov.
Foto 1918-25

VAN WINCKEL Jozef – aalmoezenier

VAN WINCKEL Raf
1918 : 30 nov.
Foto 1918-26

VELGHE Adolphe – pater Adolf
1916 : 13-26 dec.
1917 : 14-18-20 feb.
1918 : 10-19 feb., 20 nov.
Foto 1918,4

VERBRAEKEN Frans - student
1918 : 17 nov.

VERBRAEKEN Jan (?) novice
1917 : 25 apr.

VERCOUILLIE Leon
1918 : 12 jan.

VERDEYEN Alfons - fr Emmanuel
1917 : 11 jan.

VERDEYEN L. - Pater Pamphile, aalmoezenier ?
1916 : 13 jan., 5,6,7 okt.
1917 : 14 apr., 17 mei, 18 dec.
1918 : 15-19 feb., 20 dec.
Foto's : 1916-2 - 1917-7,8,9,10,22,24 - 1918-4,25,28,29.

VERGAUWEN
1917 : 13 jun.

VERHAEREN Emile - Belg. auteur
1916 : 2 dec.

VERHULST - korporaal
1918 : 28 okt. - gesneuveld

VERLAINE Paul
1918 : 23 aug.

VERRIEST Boland
1918 : 9-14 jan.

VERRIEST Leo
1917 : 11 aug., 12 sep., 14 okt., 10-13 dec.
1918 : 12-14 jan., 9 mrt.

VERSCHAEVE Cyriel - pastoot Alveringem
1916 : 27 mrt
1918 :7mrt

VERVOORT Lode
1917 : 29 nov.
1918 : 28 dec.
Foto 1917,24

VEUILLOT L. - Frans auteur
1917 : 24 nov.
1918 : 31 mei

VICTORINUS Pater, missionaris
1918 : 24 okt.

VITAL Pater - zie Jef Decoster

VIVIANI - Fr. politicus
1918 : 31 aug., 12 okt.

WALGRAEVE D.
1917 : 18 dec.

WEYTEN Lode - fr Landwald
1916 : 15-20-21-22-26 nov.
1917 : 24 jan., 13-16 apr., 10-19 sep., 24 okt., 3-11 nov. - gesneuveld
Foto's 1917-20,22,23

WILLEM II - keizer
1918 : 17 okt.

WILSON - president USA
1918 : 15 sep., 6 okt.

ZOLA - fr. auteur
1917 : 28 au

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog - la Première Guerre Mondiale”