Samenstelling van het Veldleger, 1914

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 12:46

Bron: Kamer van Volksvertegenwoordigers , documenten werkjaar 1913 - 1914, (Uit 'Parlementair Jaarboek 1913- 1914' blz. 564 tot 584)

Vergadering van 10 Maart 1914.

Samenstelling van het Veldleger.

De verdediging van de onzijdigheid van België berust op een veldleger dat drie stellingen tot steunpunt heeft : Antwerpen, Luik en Namen.

Het veldleger bestaat uit het algemeen hoofdkwartier, zes legerdivisies en een cavaleriedivisie.

Het algemeen hoofdkwartier bestaat uit :
Den bevelhebber van het leger;
Het peloton telegraphisten van het algemeen hoofdkwartier;
De vliegers-compagnie;
De luchtvaart-compagnie;
Een detachement gendarmerie;

De legerdivisies zijn gevormd vanaf den vredestijd. Hare hoofdkwartieren zijn gevestigd :
1° legerdivisie : Gent;
2° legerdivisie : Antwerpen;
3° legerdivisie : Luik;
4° legerdivisie : Namen;
5° legerdivisie : Bergen;
6° legerdivisie : Brussel;

Het veldleger bestaat daarbij nog uit eene cavaleriedivisie met hoofdkwartier te Brussel.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 12:48

De legerdivisie.

De legerdivisie staat onder bevel van een luitenant-generaal.
Zij bestaat uit :
1° Drie gemengde brigades;
(De 3° en 4° legerdivisiën bestaan uit vier gemengde brigades.)
2° Een regiment cavalerie;
3° Een regiment artillerie;
4° Een bataljon genietroepen;
5° Eene afdeeling veldtelegraphisten;
6° Een divisie-vervoerkorps

1° De gemengde brigade bestaat uit :
2 regimenten infanterie,
eene mitrailleurcompagnie,
een groep veldartillerie
en een peloton gendarmerie.

Zij wordt aangevoerd door een generaal-majoor.

In vredestijd bestaat er per brigade maar een regiment infanterie. Bij de mobielmaking wordt dit laatste in twee gesplitst om het tweede regiment van de brigade de vormen en daarbij de bestanddeelen te leveren tot de samenstelling van een regiment vestinginfanterie. Het eerste regiment wordt aangevoerd door een kolonel of een luitenant-kolonel, het tweede door een luitenant-kolonel. (Het vestingregiment wordt ook aangevoerd door een luitenant-kolonel.)

Elke dezer regimenten telt 3 bataljons.
(De bataljons der 13° brigade bestaan slechts uit drie compagnieën, maar de actieve compagnieën tellen vier pelotons. De twee regimenten van de 14° brigade tellen elk vier bataljons maar deze bestaan, evenals bij de 13° brigade, uit drie compagnieën en de actieve compagnieën uit vier pelotons.)

De bataljons, behalve die van de 13° en 14° brigaden, bestaan uit vier compagnieën.

De infanterie-compagnie (behalve de compagnieën van het 13° en 14° linie-regiment) is verdeeld in drie pelotons. Het peloton bestaat uit twee sectiën, de sectie uit twee escouades.

Aan elke gemengde brigade is een mitrailleurcompagnie gehecht. Deze is verdeeld in in drie sectiën van twee stukken. Tot de compagnie behooren 12 patrooncaissons; de caissons en de stukken worden door honden getrokken.

Bij elke gemengde brigade hoort ook een groep artillerie. Zij staat onder het bevel van een luitenant-kolonel of een majoor, en bestaat uit drie bereden batterijen.

De batterij is verdeeld in twee afdeelingen. Iedere afdeeling bestaat uit 2 snelvurende kanonnen en 2 caissons. De batterij begrijpt daarenboven 8 caissons die een bevoorradingstrap uitmaken.

Een groep artillerie bestaat dus uit 12 kanonnen en 36 caissons benevens een bagagewagen.

In 't geheel bedraagt de gemengde brigade, in oorlogstijd, aan vechtende bestanddeelen, 150 officieren, 6928 manschappen, 502 paarden en 67 voertuigen.

De 13° gemengde brigade telt 126 officieren, 5368 manschappen, 502 paarden en 67 voertuigen.

De 14° gemengde brigade telt 158 officieren, 6942 manschappen, 506 paarden en 67 voertuigen.

2° Het regiment divisie-cavalerie wordt aangevoerd door een kolonel of luitenant-kolonel. Het bestaat uit twee groepen met twee eskadrons elk. Een majoor voert bevel over een groep.

Een eskadron is samengesteld uit vier pelotons van twee sectiën elk. In vredestijd telt het eskadron 109 paarden, in oorlogstijd, 139.

3° Het regiment divisie-artillerie zal, wanneer het nieuwe materiaal zal aangeworven zijn, bestaan uit drie groepen van drie batterijen elk. Het regiment wordt aangevoerd door een kolonel of luitenant-kolonel.

De eerste groep heeft dezelfde samenstelling als die der gemengde brigades. De tweede en derde groepen zijn gewapend, niet met kanonnen maar met veldhouwitsers.

Het regiment bestaat daarbij, op oorlogsvoet, uit twee reservebatterijen bestemd om de verdedigingstellingen van bereden artillerie te voorzien.


4° Het bataljon divisie-genietroepen staat onder de bevelen van een majoor. Het bestaat uit een compagnie pioniers en eene compagnie pioniers-pontonniers.

De pioniers-compagnie bestaat uit drie pelotons. Behalve hare draagbare werktuigen, voert zij op vier rijtuigen een reserve materieel mee.

De compagnie pioniers-pontonniers omvat drie pelotons. Behalve de uitrusting van de pioniers-compagnie beschikt zij over vijftien byzondere voertuigen die een pontonafdeeling vormen.

5° De telegraafafdeling wordt aangevoerd door een luitenant; zij telt 47 manschappen en beschikt over vier telegraafwagens en een seinpost voor draadloze telegrafie.

6° Het divisie vervoerkorps vervangt de vroegere treindetachementen. Het verzekert het vervoer van de bagagen en de munitiereserven, de levenswaren, de werktuigen, de zieken, enz., en levert de paarden voor de voertuigen van de genie.

Het korps bestaat uit vier afdeelingen :
1° De gevechtstrein;
2° De proviandtrein;
3° De bagagetrein;
4° De groote divisietrein.

De gevechtstrein omvat vijf infanterie-munitiecolonnes waarvan eene met motorwagens, vijf artillerie-minitiecolonnes waarvan drie met motorwagens, een verplegingscolonne; een geniepark; een peloton kampeermaterieel.

De proviandtrein omvat een slagerij met motorwagens, eene proviand colonne met motorwagens en eene bespannen colonne met proviand als reserve.

De bagagetrein omvat een peloton bagage per gemengde brigade en een peloton bagage van het hoofdkwartier en de divisietroepen.

De groote divisietrein omvat :
Een park voor reserve motorwagens;
Een peloton motorwagens tot approviandeering;
Een post en paketdienst;
Vier hospitaalafdeelingen;
(Vijf bij de 3° en 4° legerdivisiëen.)
Een verplegings- en draagbaar- colonne met motorwagens;
Een detachement van de spoorwegcompagnie (bij voorkomend geval)

Het personeel van het vervoerkorps bedraagt in zijn geheel ongeveer 100 officieren en 2250 menners of voerders, 1500 paarden en 500 tot 600 voertuigen waarvan 237 motorwagens.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 12:49

De cavaleriedivisie.

De divisie legercavalerie wordt aangevoerd door een luitenant-generaal zij omvat :
1° Drie brigades cavalerie;
2° Een groep rijdende artillerie (snelvurende kanonnen van 5c7);
3° Een bataljon karabiniers wielrijders;
4° Een compagnie pioniers-pontonniers wielrijders;
5° Eene afdeeling veldtelegraphisten wielrijders;
6° Een divisie-vervoerkorps

1° De cavaleriebrigade wordt aangevoerd door een kolonel of een luitenant-kolonel en is op dezelfde wijze samengesteld als het regiment-divisiecavalerie maar de getalsterkte der eskadrons is hooger. Op vredesvoet tellen ze 125 paarden, in oorlogstijd, 155.

In vredestijd omvat het regiment een vijfde eskadron. Bij de mobiliteitsmaking vormt dit, na de vier eskadrons van het divisieregiment te hebben aangevuld, de cavalerie verdedigingsstelling Antwerpen.

De cavalerie brigade omvat twee regimenten of vier groepen of acht eskadrons.

2° De groep rijdende artillerie staat onder de bevelen van een luitenant-kolonel of een majoor. Zij bestaat uit drie batterijen met vier kanonnen.

De batterijen zijn ongeveer samengesteld zoals de bereden batterij bij de legerdivisiëen.

Op vredesvoet bedraagt de batterij 92 paarden en op oorlogsvoet 162 voor de eerste en 156 voor de twee overige batterijen. Elke batterij heeft 8 artillerie-munitiecaissons en een cavaleriecaisson.

3° Het bataljon karabiniers wielrijders wordt aangevoerd door en majoor en bestaat uit drie compagniëen. Dezen zijn salengesteld zoals al de infanterie-compagniëen, maar op oorlogsvoet tellen zij elk slechts 151 manschappen, allen wielrijders.

4° De compagnie pioniers-pontonniers wielrijder is 3 officieren en 196 manschappen sterk, allen op rijwiel. Zij beschikt over 19 voertuigen waarvan 4 met pioniersmaterieel en 15 met bruggenmaterieel.

5° De afdeeling veldtelegraphisten wielrijder maakt ook steeds gebruik van rijwielen. Zij beschikt over een seinpost voor draadlooze telegraphie op motorwagen.

6° Het divisie-vervoerkorps omvat : een gevechtstrein, een proviandtrein, alsmede een bagagetrein en een grote divisietrein.

De gevechtstrein bestaat uit een verplegingscolonne, een geniepark en eene munitiecolonne met motorwagens.

De proviandtrein omvat eene slagerij met motorwagens en eene proviandcolonne met motorwagens.

De bagagetrein en de groote divisietrein omvatten een peloton in vier sectiën verdeeld : eene sectie voor de bagage van het hoofdkwartier en de divisietroepen, de drie overige voor de bagage der drie cavaleriebrigades. 240 ruiters (niet door de eskadrons bereden gemaakt) vergezellen dezen trein.

Het gezamelijk getal der voertuigen door het vervoerkorps van de cavaleriedivisie gebezigd bedraagt 128, waarvan 97 motorwagens.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 12:58

Vestingstroepen

Deze troepen omvatten op vredesvoet :

1° Voor de verdedigingsstelling Antwerpen;
1° Een regiment bezettingsartillerie omvattende :
5 actieve bataljons met 4 compagniëen;
1 bataljon met 5 compagniëen van de 1° reserve.
2° Een regiment kustartillerie omvattende :
1 actief bataljon met 3 compagniëen;
1 bataljon met 3 compagniëen van de 1° reserve.
3° Eene brigade technische belegeringstroepen bestaande uit :
A. Een regiment belegeringsartillerie omvattende :
4 actieve bataljons met 4 compagniëen;
1 belegeringspark;
1 reservebataljon met 4 compagniëen.
B. Een regiment genietroepen omvattende :
2 actieve vestingbataljons;
4 vestingbataljons van de reserve;

Het 1° actieve bataljon van het regiment genietroepen bestaat uit :
1 tweelingscompagnie pontonniers;
1 zoeklichtcompagnie.
Het 2° actieve bataljon bestaat uit :
2 tweelingscompagniëen sapeurs-mineurs.
Elk reservebataljon omvat :
4 reservecompagniëen sapeurs-mineurs
4° Een vestingsdienst omvattende :
9 geniecommando's

5° Bijzondere geniecompagnieën.
De spoorwegcompagnie.
De compagnie torpedisten.
De telegraafcompagnie.
De vliegerscompagnie.
De luchtvaartcompagnie

De eerste twee compagnieën blijven in oorlogstijd gehecht aan de verdedigingsstelling Antwerpen.

De telegrafistencompagnie levert in oorlogstijd de bestanddeelen voor de verschillende hoogergemelde eenheden veldtelegrafisten en vormt daarbij eene compagnie bezettingstelegrafisten voor de verdedigingsstelling Antwerpen.

De laatste twee compagnieën worden bij de mobilisatie gehecht aan het algemeen hoofdkwartier, zooals hooger werd vermeld.

2° Voor de verdedigingsstellingen Luik en Namen.
1° Vestingsartillerietroepen omvattende :
Voor de verdedigingsstelling Luik;
12 actieve vestingscompagnieën;
4 reservecompagnieën;
Voor de verdedigingsstelling Namen;
9 actieve vestingscompagnieën;
3 reservecompagnieën;

De actieve compagnieën en de reservecompagnieën vormen bataljons (4 te Luik, 3 te Namen).

2° Een actief bataljon vestinggenietroepen (voor elke stelling) omvattende :
1 compagnie pontonniers;
1 compagnie bezettings-telegrafisten en zoeklichten;
1 tweelingscompagnie sapeurs-mineurs.

N.B. Bij de mobilisatie worden aan de verdedigingsstellingen eenheden infanterie, cavalerie en vestingsartillerie toegevoegd samengesteld uit de oudere klassen van de eenheden van het veldleger.
De verdeeling van de eenheden over onze drie verdedigingsstellingen is van vertrouwelijke aard.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:00

Depots

Er bestaat en depot voor elke legerdivisie en voor de cavaleriedivisie en een depot voor de zes regimenten divisiecavalerie.
Bij de verdedigingsstellingen Luik en Namen bestaat een depot voor de technische troepen.
Te Antwerpen bestaat een centraal depot voor de genie.

Territoriale dienst.

Hij omvat :
1° Territoriale commando's :
Commando's der millitaire omschrijving;
Provinciecommando's;
Bezettingscommando's;
2° Territoriale inrichtingen :
Inrichtingen van de intendentie;
Inrichtingen van de geneeskundige dienst;
Inrichtingen van de artillerie;
3° Administratietroepen omvattende zes compagnieën toebedeeld aan de millitaire omschrijvingen waarvan zij het nummer dragen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:18

Lijst vermeldende de standplaats van de korpsen en inrichtingen van het leger op 10 maart 1914.

1° Legerdivisie
H.K. Gent 2° G. B. Gent 3° G. B. Oostende 4° G.B. Brugge
2° Legerdivisie
H.K. Antwerpen 5° G. B. Antwerpen 6° G. B.Antwerpen 7° G. B. Antwerpen
3° Legerdivisie
H.K. Luik 9° G. B. Brussel 11° G. B. Hasselt 12° G. B. Luik 14° G.B. Luik
4° Legerdivisie
H.K. Namen 8° G. B. Laken 10° G. B. Namen 13° G. B. Namen 15° G. B.Charleroi
5° Legerdivisie
H.K. Bergen 1° G. B.Gent 16° G. B. Bergen 17° G. B. Doornik
6° Legerdivisie
H.K. Brussel 18° G. B. Brussel 19° G. B. Brussel 20° G. B. Brussel
Cavalerie divisie
H.K. Brussel 1° Brigade Brussel 2° Brigade Gent

H.K. = Hoofdkwartier
G.B. = (staf van de) Gemengde Brigade
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:19

Divisie depots :
1° Legerdivisie Dendermonde
Sint Niklaas (3° en 4° Linie)
2° Legerdivisie Sint Bernard
3° Legerdivisie Luik
Lier (11° en 12° Linie)
4° Legerdivisie Namen
Diest (1° Jagers)
5° Legerdivisie Contich
Dendermonde (1° Linie)
6° Legerdivisie Mechelen
Cavaleriedivisie Beveren-Waas
Divisiecavalerie Lier

Magazijnen van levensmiddelen :
1° Legerdivisie Dendermonde
2° Legerdivisie Sint Bernard
3° Legerdivisie Lier
4° Legerdivisie Contich
5° Legerdivisie Contich
6° Legerdivisie Mechelen
Cavaleriedivisie Beveren-Waas
Divisiecavalerie Lier

Divisieparken :

1° Legerdivisie Gent
2° Legerdivisie Mechelen
3° Legerdivisie Luik
4° Legerdivisie Namen
5° Legerdivisie Dendermonde
6° Legerdivisie Brussel
Cavaleriedivisie Brussel
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:21

Infanterie

De mitrailleur-compagnie bevindt zich bij den staf van het korps, behalve in het 10° linieregiment, waar zij te Namen gekazerneerd is.
De vestingbataljons bevinden zich ook bij den staf van het korps; echter zijn gekazerneerd :
De 1° compagnie van het VI° vestingbataljon van het 3° linieregiment te Ieper;
De 3° compagnie van het VI° vestingbataljon van het 8° linieregiment te Vilvoorde;
Het IV. vestingbataljon van het 10° linieregiment te Namen;
De 4° compagnie van het VI° vestingbataljon van het 10° linieregiment te Leuven;
De 1° compagnie van het VI° vestingbataljon van het 12° linieregiment te Verviers;
De 2° compagnie van het IV° vestingbataljon van het 1° jagers te voet te Diest;
De 3° compagnie van het VI° vestingbataljon van het 3° jagers te voet te Laken;
Het VI° vestingbataljon van het 1° linieregiment te Gent;


1° Linieregiment (1° Gemengde Brigade, 5° Legerdivisie)
Staf. Ath
I° Bataljon Gent
II° Bataljon Ath
II° Bataljon Gent (kazerne nr. 2)
Regimentsschool Dendermonde

2° Linieregiment (2° Gemengde Brigade, 1° Legerdivisie)
Staf Gent (Leopoldskazerne)
I° Bataljon Gent (Leopoldskazerne)
II° Bataljon Gent (Leopoldskazerne)
II° Bataljon Gent (Leopoldskazerne)
Regimentsschool Kortrijk

3° Linieregiment (3° Gemengde Brigade, 1° Legerdivisie)
Staf Oostende
I° Bataljon Ieper
II° Bataljon Oostende
III° Bataljon Oostende
Regimentsschool Ieper

4° Linieregiment (4° Gemengde Brigade, 1° Legerdivisie)
Staf Brugge
I° Bataljon Brugge
II° Bataljon Brugge
III° Bataljon Brugge
Regimentsschool Meenen

5° Linieregiment (5° Gemengde Brigade, 2° Legerdivisie)
Staf Antwerpen (Gasthuis (Sint-Joris'kazerne))
I° Bataljon Antwerpen (Gasthuis (Sint-Joris'kazerne))
II° Bataljon Antwerpen (Gasthuis (Sint-Joris'kazerne))
III° Bataljon Antwerpen (Gasthuis (Sint-Joris'kazerne))
Regimentsschool Oudenaarde

6° Linieregiment (6° Gemengde Brigade, 2° Legerdivisie)
Staf Antwerpen (kazernen 7,8 en 8,9)
I° Bataljon Antwerpen (kazernen 7,8 en 8,9)
II° Bataljon Antwerpen (kazernen 7,8 en 8,9)
III° Bataljon Antwerpen (kazernen 7,8 en 8,9)
Regimentsschool Dendermonde

7° Linieregiment (7° Gemengde Brigade, 2° Legerdivisie)
Staf Antwerpen (kazernen 8,9 en 10,11)
I° Bataljon Antwerpen (kazernen 8,9 en 10,11)
II° Bataljon Antwerpen (kazernen 8,9 en 10,11)
III° Bataljon Antwerpen (kazernen 8,9 en 10,11)
Regimentsschool Philippeville

8° Linieregiment (8° Gemengde Brigade, 4° Legerdivisie)
Staf Antwerpen (Falcon)
I° Bataljon Beverloo
II° Bataljon Antwerpen (Falcon)
III° Bataljon Vilvoorde
Regimentsschool Mariembourg

9° Linieregiment (9° Gemengde Brigade, 3° Legerdivisie)
Staf Brussel (Kasteeltje)
I° Bataljon Brussel (Kasteeltje)
II° Bataljon Brussel (Kasteeltje)
III° Bataljon Brussel (Kasteeltje)
Regimentsschool Hoei (Fort)

10° Linieregiment (10° Gemengde Brigade, 4° Legerdivisie)
Staf Aarlen
I° Bataljon Namen (Kazerne Marie-Henriette)
II° Bataljon Namen (Kazerne Marie-Henriette)
III° Bataljon Aarlen
Regimentsschool Aarlen

11° Linieregiment (11° Gemengde Brigade, 3° Legerdivisie)
Staf Hasselt
I° Bataljon Hasselt
II° Bataljon Hasselt
III° Bataljon Hasselt
Regimentsschool Leuven, later Tongeren

12° Linieregiment (12° Gemengde Brigade, 3° Legerdivisie)
Staf Luik (Citadel)
I° Bataljon Verviers
II° Bataljon Luik (Citadel)
III° Bataljon Luik (Citadel)
Regimentsschool Verviers

13° Linieregiment (13° Gemengde Brigade, 4° Legerdivisie)
Staf Namen (Forten)
I° Bataljon Namen (Forten)
II° Bataljon Namen (Forten)
III° Bataljon Namen (Forten)
Regimentsschool Dinant

14° Linieregiment (14° Gemengde Brigade, 3° Legerdivisie)
Staf Luik (Forten)
I° Bataljon Luik (Forten)
II° Bataljon Luik (Forten)
III° Bataljon Luik (Forten)
Regimentsschool Leuven, later Tongeren

1° Regiment Jagers (15° Gemengde Brigade, 4° Legerdivisie)
Staf Charleroi
I° Bataljon Diest
II° Bataljon Charleroi
III° Bataljon Charleroi
Regimentsschool Hoei

2° Regiment Jagers (16° Gemengde Brigade, 5° Legerdivisie)
Staf Bergen
I° Bataljon Bergen
II° Bataljon Bergen
III° Bataljon Bergen
Regimentsschool Sint-Truiden

3° Regiment Jagers (17° Gemengde Brigade, 5° Legerdivisie)
Staf Doornik
I° Bataljon Doornik
II° Bataljon Doornik
III° Bataljon Laken
Regimentsschool Meenen

4° Regiment Grenadiers (18° Gemengde Brigade, 6° Legerdivisie)
Staf Brussel (kazerne Prins Albert)
I° Bataljon Brussel (kazerne Prins Albert)
II° Bataljon Brussel (kazerne Prins Albert)
III° Bataljon Brussel (kazerne Prins Albert)
Regimentsschool Nijvel

1° Regiment Karabiniers (19° Gemengde Brigade, 6° Legerdivisie)
Staf Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
I° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
II° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
III° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
Regimentsschool Waver

2° Regiment Karabiniers (20° Gemengde Brigade, 6° Legerdivisie)
Staf Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
I° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
II° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
III° Bataljon Brussel (kazerne Prins Boudewijn)
Regimentsschool

Bataljon wielrijders Vilvoorde

Correctiekorps en byzonderkorps : Diest
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:22

Cavalerie

1° Regiment Gidsen (Cavaleriedivisie, 1° Brigade)
Staf Brussel (Kazerne Nr. 1)
1° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 1)
2° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 1)
3° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 1)
4° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 1)
5° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 1)

2° Regiment Gidsen (Cavaleriedivisie, 1° Brigade)
Staf Brussel (Kazerne Nr. 2)
1° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 2)
2° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 2)
3° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 2)
4° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 2)
5° Eskadron Brussel (Kazerne Nr. 2)

1° Regiment Jagers (te paard) (6° Legerdivisie)
Staf Doornik
1° Eskadron Doornik
2° Eskadron Doornik
3° Eskadron Doornik
4° Eskadron Doornik

2° Regiment Jagers (te paard) (5° Legerdivisie)
Staf Bergen
1° Eskadron Bergen
2° Eskadron Bergen
3° Eskadron Bergen
4° Eskadron Bergen

1° Regiment Lansiers (4° Legerdivisie)
Staf Namen
1° Eskadron Namen
2° Eskadron Namen
3° Eskadron Namen
4° Eskadron Namen

2° Regiment Lansiers (3° Legerdivisie)
Staf Luik (Kazerne des Ecoliers)
1° Eskadron Luik (Kazerne des Ecoliers)
2° Eskadron Luik (Kazerne des Ecoliers)
3° Eskadron Luik (Kazerne des Ecoliers)
4° Eskadron Luik (Kazerne des Ecoliers)

3° Regiment Lansiers (1° Legerdivisie)
Staf Brugge
1° Eskadron Brugge
2° Eskadron Brugge
3° Eskadron Brugge
4° Eskadron Brugge

4° Regiment Lansiers (Cavaleriedivisie, 2° Brigade)
Staf Gent (kazerne nr. 4 en 5)
1° Eskadron Gent (kazerne nr. 4 en 5)
2° Eskadron Gent (kazerne nr. 4 en 5)
3° Eskadron Gent (kazerne nr. 4 en 5)
4° Eskadron Gent (kazerne nr. 4 en 5)
5° Eskadron Gent (kazerne nr. 4 en 5)

5° Regiment Lansiers (Cavaleriedivisie, 2° Brigade)
Staf Mechelen
1° Eskadron Mechelen
2° Eskadron Mechelen
3° Eskadron Mechelen
4° Eskadron Mechelen
5° Eskadron Mechelen

4° Regiment Jagers (te paard) (Cavaleriedivisie, voorlopig 2° Brigade)
Staf Leuven (St Martinus kazerne)
1° Eskadron Leuven (St Martinus kazerne)
2° Eskadron Leuven (St Martinus kazerne)
3° Eskadron Leuven (St Martinus kazerne)
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:24

Bereden artillerie

(Op 15 december 1913 zullen enkel de eerste twee batterijen van al de bereden en rijdende artilleriegroepen bestaande; de derde batterij zal later gevormd worden.)


A. Divisieregiment

Batterijen :
1° Regiment artillerie
Staf Gent
I° groep , 10°, 11°, 12° Brasschaet
1° en 2° bereden (reserve) Gent

2° Regiment artillerie
Staf Lier
I° groep , 28°, 29°, 30° Lier
II° groep , 31°, 32°, 33° Leuven (Sint Martinus kazerne)
3° en 4° bereden (reserve) Lier

3° Regiment artillerie
Staf Luik (Chartreuse)
I° groep , 49°, 50°, 51° Luik (Chartreuse)
5° en 6° bereden (reserve) Luik (Chartreuse)

4° Regiment artillerie
Staf Thienen
I° groep , 70°, 71°, 72° Thienen
7° en 8° bereden (reserve) Thienen

5° Regiment artillerie
Staf Leuven (Kazerne Gerbe-de-Blé)
I° groep, 88°, 89°, 90° Leuven (Kazerne Gerbe-de-Blé)
9° en 10° bereden (reserve) Leuven (Kazerne Gerbe-de-Blé)

6° Regiment artillerie
Staf Brussel
I° groep , 106°, 107°, 108° Brussel
IV° groep , 4°, 5° en 6° rijdende batterij Mechelen
11° en 12° bereden (reserve) Brussel


B. Groepen gemengde brigades

Artillerie van de :

2° G.B. : 1°, 2°, 3° batterijen Gent (kazerne nr. 2)
3° G.B. : 4°, 5°, 6° batterijen Brasschaat
4° G.B. : 7°, 8°, 9° batterijen Brugge (Karthuizers en Poersmolen)
5° G.B. : 19°, 20°, 21° batterijen Antwerpen (Predikheeren)
6° G.B. : 22°, 23°, 24° batterijen Antwerpen (kazernen 11-12)
7° G.B. : 25°, 26°, 27° batterijen Antwerpen (Predikheeren)
11° G.B. : 37°, 38°, 39° batterijen Beverloo
12° G.B. : 40°, 41°, 42° batterijen Luik (Chartreuse)
9° G.B. : 43°, 44°, 45° batterijen Thienen
14° G.B. : 46°, 47°, 48° batterijen Luik (kazerne des Ecoliers)
8° G.B. : 58°, 59°, 60° batterijen Laken
15° G.B. : 61°, 62°, 63° batterijen Charleroi
10° G.B. : 64°, 65°, 66° batterijen Thienen
13° G.B. : 67°, 68°, 69° batterijen Namen
1° G.B. : 79°, 80°, 81° batterijen Oudenaarde
16° G.B. : 82°, 83°, 84° batterijen Bergen
17° G.B. : 85°, 86°, 87° batterijen Doornik
18° G.B. : 97°, 98°, 99° batterijen Brussel
19° G.B. : 100°, 101°, 102° batterijen Brussel
20° G.B. : 103°, 104°, 105° batterijen Brussel

C. Rijdende groep van de cavalerie divisie

1°, 2° en 3° rijdende batterijen Tervueren
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:26

Vestingsartillerie

A. Verdedigingstelling Antwerpen

Regiment bezettingsartillerie
Staf Antwerpen
1° actieve batterij Fort van Stabroeck
2° actieve batterij Fort van Ertbrand
3° actieve batterij Fort van Brasschaat
4° actieve batterij Fort van Schooten
5° actieve batterij Fort van s'Gravenwezel
6° actieve batterij Fort van Oeleghem
7° actieve batterij Fort van Broechem
8° actieve batterij Fort van Kessel
9° actieve batterij Fort van Lier
10° actieve batterij Fort van Koningshoyckt
11° actieve batterij Fort van Duffel
12° actieve batterij Fort van Ste-Kathelijne-Waver
13° actieve batterij Fort van Waalhem
14° actieve batterij Fort van Breendonck
15° actieve batterij Fort van Liezele
16° actieve batterij Fort van Bornhem
17° actieve batterij Fort van Steendorp
18° actieve batterij Fort van Haasdonck
19° actieve batterij Fort van Cruybeke
20° actieve batterij Fort van Zwijndrecht
21° reserve batterij Redoute van de 2° verdedigingslinie
22° reserve batterij Redoute van de 2° verdedigingslinie
23° reserve batterij Redoute van de 2° verdedigingslinie
24° reserve batterij Redoute van de 2° verdedigingslinie
25° reserve batterij Redoute van de 2° verdedigingslinie


Regiment kustartillerie
Staf Antwerpen
1° actieve batterij Fort van Berendrecht
2° actieve batterij Fort van St Philips
3° actieve batterij Fort van Ste-Marie
4°, 5° en 6° reservebatterijen Vlaamsch Hoofd

Regiment belegeringsartillerie
Staf Antwerpen
1° actieve batterij Fort van Cappellen
2° actieve batterij Fort nr. 2
3° actieve batterij Fort van Merxem
4° actieve batterij Fort van Merxem
5° actieve batterij Fort nr. 2
6° actieve batterij Fort nr. 2
7° actieve batterij Fort nr. 3
8° actieve batterij Fort nr. 3
9° actieve batterij Fort nr. 3
10° actieve batterij Fort nr. 4
11° actieve batterij Fort van Zwijndrecht
12° actieve batterij Fort van Zwijndrecht
13° actieve batterij Fort nr. 8
14° actieve batterij Fort nr. 8
15° actieve batterij Fort nr. 8
16° actieve batterij Fort nr. 8
17°, 18° en 19° reservebatterijen Fort nr. 1
20° reservebatterij Fort van Cruybeke

B. Verdedigingstelling Luik

1° actieve batterij Fort van Barchon
2° actieve batterij Fort van Evegnée
3° actieve batterij Fort van Fléron
4° actieve batterij Fort van Chaudfontaine
5° actieve batterij Fort van Embourg
6° actieve batterij Fort van Boncelles
7° actieve batterij Fort van Flémalle
8° actieve batterij Fort van Lantin
9° actieve batterij Fort van Loncin
10° actieve batterij Fort van Liers
11° actieve batterij Fort van Pontisse
12° actieve batterij Fort van Hollogne
14°, 15° en 16° reservebatterijen Luik

C. Verdedigingstelling Namen

1° actieve batterij Fort van Maizeret
2° actieve batterij Fort van Andoy
3° actieve batterij Fort van Dave
4° actieve batterij Fort van St-Héribert
5° actieve batterij Fort van Malonne
6° actieve batterij Fort van Suarlée
7° actieve batterij Fort van Emines
8° actieve batterij Fort van Cognelée
9° actieve batterij Fort van Marchovelette
11° en 12° reservebatterijen Namen
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:26

Genie

Bataljon der genietroepen der 1° legerdivisie Antwerpen (Fort 7)
Bataljon der genietroepen der 2° legerdivisie Antwerpen (Fort 5)
Bataljon der genietroepen der 3° legerdivisie Luik
Bataljon der genietroepen der 4° legerdivisie Namen
Bataljon der genietroepen der 5° legerdivisie Antwerpen (Kazerne 8 - 9)
Bataljon der genietroepen der 6° legerdivisie Antwerpen (Kazerne 8 - 9)
Compagnie pioniers-pontonniers wielrijders
(Cavaleriedivisie) Antwerpen (Kazerne 8 - 9)


Regiment vestinggenie
Staf Antwerpen (Fort 6)
1° actief bataljon - zoeklichten compagnie Antwerpen (Kazerne 5 - 6)
- Pontonniers compagnie Antwerpen (VI-H)
2° actief bataljon Antwerpen (Fort 6)
Reservebataljon Antwerpen (Fort 6)
Bataljon genietroepen van de vesting Luik Luik (Chartreuse)
Bataljon genietroepen van de vesting Namen Namen (Citadel)
Compagnie telegrafisten Antwerpen (Fort 1)
Compagnie vliegers Brasschaat
Compagnie luchtvaarders Antwerpen (Kazerne 9 - 10)
Compagnie torpedisten Antwerpen-Calloo (Fort De Perel)
Spoorwegcompagnie Antwerpen (Kazerne 5 - 6)
Depot der technische troepen V.S.A. Antwerpen
Depot der technische troepen V.S.L. Luik
Depot der technische troepen V.S.N. Namen
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:27

Vervoerkorps

1° Legerdivisie
Staf Gent
2°, 3° ,4° en 6° reservecompagnieën Gent
1° actieve compagnie Gent
3° actieve compagnie Gent

2° Legerdivisie
Staf Mechelen
2°, 3°, 4° en 6° reservecompagnieën Mechelen
1° actieve compagnie Antwerpen
5° actieve compagnie Antwerpen
7° actieve compagnie Antwerpen

3° Legerdivisie
Staf Luik
2°, 3°, 4°, 6° en 7° reservecomp. Luik
1° actieve compagnie Luik
5° actieve compagnie Luik

4° Legerdivisie
Staf Namen
2°, 3°, 4°, 6° en 7° reservecomp. Namen
1° actieve compagnie Namen
5° actieve compagnie Namen

5° Legerdivisie
Staf Dendermonde
2°, 3°, 4° en 6° reservecompagnieën Dendermonde
1° actieve compagnie Bergen
5° actieve compagnie Antwerpen

6° Legerdivisie
Staf Brussel
2°, 3°, 4°, 6° en 7° reservecomp. Brussel
1° actieve compagnie Brussel
5° actieve compagnie Brussel
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 13:28

Onderscheidene

Staf van het leger Brussel
Eerste militaire omschrijving Gent
Tweede militaire omschrijving Antwerpen
Derde militaire omschrijving Luik
Vierde militaire omschrijving Namen
Vijfde militaire omschrijving Bergen
Zesde militaire omschrijving Brussel

Algemene inspectie van de infanterie
Algemene inspectie van de cavalerie
Algemene inspectie van de artillerie Brussel
Algemene inspectie van de genie Brussel
Alg. inspectie van de intendentie diensten Brussel
Alg. insp. van de geneeskundige diensten Brussel
Bestuur van den dienst der paardenartsen Brussel
Militair landkaart-instituut Brussel
Centraal kledingmagazijn Antwerpen
Wapenfabriek Luik
Geschutgieterij Luik
Vuurwerkschool Antwerpen
Constructiearsenaal Antwerpen
Remonte depot Brasschaat
Inrichtingen van onderwijs

Krijgsschool Brussel
Militaire school Brussel
School voor toepassing en
volmaking voor de infanterie Kamp van Beverloo
Cavalerieschool Ieper
Artillerieschool Brasschaat

Studentencompagnieën Antwerpen (5°)
Brussel (9°)
Gent (2°)
Namen (13°)
Verviers (12°)
Luik (12°)
Leuven (10°)
Bergen (2° Jag)
Studentenbatterij Luik (V.A.)
Normaal turn- en schermschool Brussel (Etterbeek)
Leergang van boschteelt Bouillon
Kadettenschool Namen
Pupillenschool Aalst

Gendarmerie


Staf : Brussel
1° groep : Gent Vlaanderen
2° groep : Brussel Brabant
3° groep : Luik Prov. Luik en Luxemburg
4° groep : Bergen Prov. Henegouwen en Namen
5° groep : Antwerpen Prov. Antwerpen en Limburg
Depot : Brussel
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

cdr
Berichten: 6
Lid geworden op: 11 jun 2011 10:58

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door cdr » 04 feb 2012 15:58

prachtig !

een klein vraagje

hoeveel man (in theorie) in een bataljon, compagnie, peleton en sectie ?

Carl

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 04 feb 2012 16:03

cdr schreef:prachtig !

een klein vraagje

hoeveel man (in theorie) in een bataljon, compagnie, peleton en sectie ?

Carl
Samenstelling van de verschillende eenheden, December 1913

Infanterie Cavalerie,http://www.abl1914.be/organisatie/sam1913inf.htm

Artillerie Genie,http://www.abl1914.be/organisatie/sam1913artgen.htm

Het Bataljon Karabiniers Wielrijders,http://www.abl1914.be/organisatie/sam1913cyc.htm
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

zwarte duivel
Berichten: 25
Lid geworden op: 14 jun 2011 21:55

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door zwarte duivel » 05 feb 2012 15:46

Paddy,

In 1911 zijn de 4 compagnies Cycisten uit de verschillende bataljons van het regiment Karabiniers gelicht en zijn zij een zelfstandig bataljon geworden maar als ik mij niet vergis steeds onder het bevel van de het regiment Karabiniers.
Weet jij de exacte datum wanneer zij ingedeeld zijn in de Cavaleriedivisie? Vermits zij in 1914 in deze divisie waren terecht gekomen zijn moet dat ergens tussen deze twee jaren zijn gebeurt.
Dat moet ook een weerslag hebben gehad op de diensttijd van mijn grootvader. Volgens ik kan uitmaken uit zijn mobilisatieboekje heeft hij in totaal 24 maanden gediend

Met dank bij voorbaat

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 06 feb 2012 12:47

De Juiste datum kan ik niet vinden maar bij de tabel van de reorganisatie van december 1913 staan de Karabiniers-Wielrijders reeds in de slagorde van de cavaleriedivisie.
Tijdens de manoeuvres van augustus 1913 werkten de cyclisten ook al samen met de cavalerie.
Ook over de duur van de dienstplicht als wielrijder kan ik niet direct iets vinden :oops:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

C/Gr
Berichten: 106
Lid geworden op: 29 mei 2011 15:05

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door C/Gr » 11 feb 2012 11:41

Uit 'De Karabiniers - Wielrijders' Ed 2000
"Bij de volgende reorganisatie, door KB van 11 november 1913 werd het bataljon zelfstandig vanaf 15 december 1913 en kreeg het de naam "Battalion de Carabiniers - Cyclistes". Het werd bevolen door Maj E. SIRON en bestond uit een staf, drie compagnies wielrijders en een sectie lichte machinegeweren. Het Bataljon behoorde nu toe tot de Cavaleriedivisie en had zijn garnizoen in Vilvoorde"

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 16 mar 2012 09:41

zwarte duivel schreef:Paddy,

In 1911 zijn de 4 compagnies Cycisten uit de verschillende bataljons van het regiment Karabiniers gelicht en zijn zij een zelfstandig bataljon geworden maar als ik mij niet vergis steeds onder het bevel van de het regiment Karabiniers.
Weet jij de exacte datum wanneer zij ingedeeld zijn in de Cavaleriedivisie? Vermits zij in 1914 in deze divisie waren terecht gekomen zijn moet dat ergens tussen deze twee jaren zijn gebeurt.
Dat moet ook een weerslag hebben gehad op de diensttijd van mijn grootvader. Volgens ik kan uitmaken uit zijn mobilisatieboekje heeft hij in totaal 24 maanden gediend

Met dank bij voorbaat

Samenstelling van het 2de Bataljon Karabiniers-Wielrijders (2 Cy)
bron,http://www.mil.be/armycomp/units/index. ... 398&PAGE=1
Het was de vereniging van drie compagnies die gedurende de mobilisatie en de bewegingsoorlog ontstonden uit reservisten van de lichtingen 1910 en 1911 die hun opleiding kregen in de compagnies wielrijders van het Karabiniersregiment. De eerste in Luik op 2 augustus 1914 als onderdeel van de Derde Legerdivisie, de tweede in Lier op 20 september als onderdeel van de Zesde Legerdivisie en de derde in Antwerpn op 5 oktober als onderdeel van de Vesting Antwerpen en met een beveiligingsopdracht in Vlaanderen. Op 28 januari 1915 tijdens de loopgravenoorlog aan de Ijzer worden deze drie compagnies samengevoegd om zo het 2de Bataljon Karabiniers Wielrijders te vormen (2Cy) dat afhangt van de Tweede Cavaleriedivisie die eind 1914 opgericht werd.
Daar de drie compagnies van het 2 Cy deelgenomen hebben aan bovenvermelde operaties, krijgt het 2 Cy de vermeldingen « ANWERPEN » en « IJZER » toegekend.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

zwarte duivel
Berichten: 25
Lid geworden op: 14 jun 2011 21:55

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door zwarte duivel » 16 mar 2012 19:53

Samenstelling van het 2de Bataljon Karabiniers-Wielrijders (2 Cy)
Het was de vereniging van drie compagnies die gedurende de mobilisatie en de bewegingsoorlog ontstonden uit reservisten van de lichtingen 1910 en 1911 die hun opleiding kregen in de compagnies wielrijders van het Karabiniersregiment. De eerste in Luik op 2 augustus 1914 als onderdeel van de Derde Legerdivisie, de tweede in Lier op 20 september als onderdeel van de Zesde Legerdivisie en de derde in Antwerpn op 5 oktober als onderdeel van de Vesting Antwerpen en met een beveiligingsopdracht in Vlaanderen. Op 28 januari 1915 tijdens de loopgravenoorlog aan de Ijzer worden deze drie compagnies samengevoegd om zo het 2de Bataljon Karabiniers Wielrijders te vormen (2Cy) dat afhangt van de Tweede Cavaleriedivisie die eind 1914 opgericht werd.
Daar de drie compagnies van het 2 Cy deelgenomen hebben aan bovenvermelde operaties, krijgt het 2 Cy de vermeldingen « ANWERPEN » en « IJZER » toegekend.

Paddy,

Was mijn grootvader een uitzondering ? Hij was van de klas 1909 dus het laatste jaar loteling. Toch is hij in 1914 opgeroepen en ingedeeld geweest bij het 1ste Bataljon Karabiniers-Wielrijders tot in 1917. Na gekwetst te zijn geweest is hij pas op 2 oktober 1917 bij het 2de bataljon terecht gekomen

Groeten

Bram1940
Mede-Beheerder
Berichten: 1681
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:25

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Bram1940 » 16 mar 2012 21:07

Paddy schreef:De cavaleriedivisie.

De divisie legercavalerie wordt aangevoerd door een luitenant-generaal zij omvat :
2° Een groep rijdende artillerie (snelvurende kanonnen van 5c7);
Paddy,

Zal waarschijnlijk wel kanonnen van 7c5 ipv 5c7 zijn :mrgreen:

Groeten,
Bram.

Gebruikersavatar
Grenadier
Berichten: 755
Lid geworden op: 29 mei 2011 21:02

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Grenadier » 17 mar 2012 10:12

Bram, er is sprake van "snelvuurkanonnen 5c7", welke inderdaad in het toenmalige AB in gebruik waren. Waren er toen ook snelvuur 7c5's in dienst?

Groetjes,

Wim2
Remember Brave Little Belgium

Bram1940
Mede-Beheerder
Berichten: 1681
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:25

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Bram1940 » 17 mar 2012 19:35

Hallo,

Het 75mm kanon (dus 7c5) die het gros van de veldartillerie uitmaakte:

Afbeelding

Het 57mm kanon (dus 5c7) die vooral bij de vestingartillerie diende:

Afbeelding

De batterijen rijdende artillerie hadden een iets lichtere versie.

Groeten,
Bram.

herrseele
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 feb 2014 17:06

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door herrseele » 22 feb 2014 17:11

Geachte, in de zopas heruitgegeven facsimili uitgave van de Legerbode, nummer 71 van 18 feb 1915 vond ik onder de noemer 'Kleine Briefwisseling' een zekere René De Jonghe, die wel eens mijn overgrootvader zou kunnen zijn. Hij was immers oudstrijder aan het front van die eerste wereldoorlog. Ik heb hem goed gekend en ging met hem destijds naar de viering van de wapenstilstand, in Nieuwpoort. Ik vroeg me af, waar slaat dat 12 lin. achter zijn naam op. is dat het 12de linie regiment dat in Verviers was gelegerd? Hij was wel een West-Vlaming van Torhout. En daarbij staat ook de Normandische plaatsnaam Valognes. hebt U ideeën hieromtrent? Hartelijk dank! Peter van Heirseele, Oostende

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Paddy » 22 feb 2014 18:18

Dit slaat inderdaad op 12é Linie. Als hij te Verviers was gekazerneerd diende hij of wel in het 1é Bataljon of de regimentsschool. Te Valognes was een opleidingscentrum voor Belgische militairen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

TonyW
Berichten: 5
Lid geworden op: 14 jan 2014 12:48

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door TonyW » 25 mar 2014 21:35

Ik heb net de informatie ontvangen van mijn overgrootvader, maar er klopt iets niet.
Hij zat in het 10de linieregiment, maar er staat 3de leger divisie. Dit waar ik her en der lees dat de 10de linie in de 4de divisie zat?

Op de documenten staat:
Division d'armee : 3e
Regiment: 10e de ligne
grade: Soldat
Position mil11

10de linie ben ik vrij zeker. Hij is gewond geraakt door een schrapnel tijdens de slag bij keiem op 18 oktober.
En daar zat wel degelijk de 10de.

yvesdemons
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 nov 2014 16:01

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door yvesdemons » 03 nov 2014 16:15

Geachte Heer,

Ik ben in België (Mons/Bergen) geboren en woon nu in Carentan (Cotentin / Basse Normandïe / Frankrijk).
Als ik meer over de geschiedenis van de stad Carentan wilde wetten, heb ik onlangs vernomen dat zich een opleidingscentrum / opleidingskamp (nr. 8) in Carentan tussen 1914 en 1915 bevindt.
Bij het zoeken naar bijkomende inlichtingen (er zijn weinig te vinden ten minst wat Carentan betreft) heb ik uw web-site en het ABL-History Forum gevonden.
U hebt geschreven " Valognes was een opleidingscentrum voor Belgische militairen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog".


Ik zou graag weten,
of U over informaties over deze opleidinngscentra of -kampen beschikt en in het bijzonder over het opleidingscentrum van Carentan ?
en of U mij eventueel inlichtingen kunt geven, waar ik informaties zou kunnen vinden ?

Hartelijk dank bij voorbaat
yvesdemons

Bram1940
Mede-Beheerder
Berichten: 1681
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:25

Re: Samenstelling van het Veldleger, 1914

Bericht door Bram1940 » 15 aug 2016 21:59

Hallo,

Meestal wordt verwezen naar de getalsterkte (bv voor de compagnieën) naar de hervorming van 1913. Daarbij worden aantallen gegeven voor de actieve compagnieën op oorlogsvoet. Maar wat na de ontdubbeling? Over hoeveel manschappen beschikte een compagnie theoretisch door de band genomen dan bij het Belgisch leger (80, 100, 150, 180, ...)? Heeft iemand hierover een goede bron?

Tom Simoens vermeldt in Shrapnel 2014-2 op p. 76 in voetnoot 16 "(...) Elk bataljon telde vier compagnieën met een theoretische getalsterkte van 250 manschappen, die elk uit drie pelotons bestonden." Bedoelde hij met die 250 man de getalsterkte van het bataljon of de compagnie?

Wie kent de exacte (theoretische) cijfers op 04/08/1914 (dus op volle oorlogssterkte) voor een infanteriecompagnie? Was er een verschil in aantallen voor de ontdubbelde regimenten?

Groeten,
Bram

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”