Uit het "Staetsblad"

Van het prille begin tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:03

Geplaatst: 09 Mei 2010 15:01
mercatus schreef:
mercatus schreef:
Afbeelding

Links in deze kast staan enkele exemplaren van het "Memorial Administratif de la Flandre Orientale", ik zal deze nog eens doornemen en al wat ABL relevant is posten.

Maar ik zal beginnen met een reeks van het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" door te nemen, lijkt me meer informatie te bieden i.v.m. den ABL .

In het "Staetsblad" van 1833 blz.829 en 831
over de "Burgerwacht"

Afbeelding
Afbeelding

nr.960 benoeming van Karel Deweyls tot Lt.Kolonel van het Legioen Burgerwacht kanton Glabeek

nr.961 kwijtschelding van straf aan P. Vanderheyde, burgerwacht Alveringem

nr.962 kwijtschelding van boet aan Jakobus en Leonardus Gauthier, burgerwacht van Jodoigne-Souveraine

nr.963 benoeming van L.J.D. Defavereau tot Lt.Kolonel van de Burgerwacht van het kanton Louvegnez (Luik)

nr.964 benoeming van Cammans tot Lt.Kolonel van de Burgerwacht van het kanton Brecht

nr.965 kwijtschelding van straf aan Alexis Joseph Piette, ex-kapitein van de Burgerwacht van Spa

wordt vervolgd

mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:oeps ! nr.966 vergeten

nr.966 vrijstelling straf aan Gerard Charlier, Burgerwacht Luik

mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz 925

Besluit n°1055

Het welk de franse militaire onder-intendanten Dagnan en Evain tot ridders van de Leopolds-Orde benoemt

Leopold, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende de diensten welke militaire-intendanten Dagnan (Jan-Baptist), en Evain (Amand) tot het franse leger van het Noorden behorende, gedurende hunner beheer en bijzonderlijk voor en na het beleg van het kasteel van Antwerpen, aan het land bewezen, vergelden;
Op voorstel van de Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Worden tot ridders van de Leopoldsorde benoemd:
De HH. Dagnan (Jan-Baptist), militaire onder-intendant van de 2e klasse; Evain (Amand), militaire onder-intendnat adjunct.
Art. 2. Zij zullen, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister der Buitenlandse Zaken, het beheer van de Leopolds-Orde hebbende, word belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, de 5 april 1833.
Leopold.
Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken
Baron Evain


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:05

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz. 991

MILITIE n°1162

Koninklijk besluit van 30 augsutus 1833, verlenende volkomen en gehele vrijstelling aan de heren Vandersmissen, Desaegher; aan de weduwen Deleeuw en Mackelberghe; aan de genaamde F. Naessens, E. Haemers, Marie-Joseph Distave en haar zoon Franciscus-Joseph, G. Diericx, H. Roussard, A. Sève en Lodewijk Franciscus, van de boeten waartoe zij zijn verwezen geworden wegens overtreding der wetten op de militie


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz 925

BURGERWACHT n°1163

Koninklijk besluit van 15 augustus 1833, verlenende aan de heer baron Van Wymar van Kirchberg, op zijn verzoek, ontslag uit zijn post van luitenant-kolonel, hoofd van het legioen van de burgerwacht van het kanton van Venlo (Limburg), en benoemt tot zijne plaats vervulling de heer Willem Coenraets, majoor bij het zelfde legioen.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz. 1057

Afbeelding

transcriptie:
WET n°1196
welke de eigenaars der afgehouwen bossen ten gevolge van de belegering van het kasteel van Antwerpen schadeloosstelt


Leopold, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Wij hebben, met gemeen verdrag der kamers, besloten en wij bevelen wat volgt:

Art.1 – De Minister-Directeur der Krijgszaken word gematigd over een som van 341.345 fr. 28 c. te beschikken, ten einde de afgekapte bossen voor het maken van barakken en het brandhout voor de franse troepen en de aantastingswerken van het kasteel van Antwerpen gedurende de maanden november en december 1832, te betalen, behoudens het verhaal van het Gouvernement tegen wie het zij volgens recht.

Art.2 – Deze som zal op de beschikbare fondsen van het X hoofdstuk van de begroting van de krijg voor de oefening van 1832 worden geheven.

Lasten en bevelen dat de tegenwoordige, met de landszegel bekleed, en in het Staatsblad gedrukt, aan de gerechtshoven, rechtbanken en aan de administratieve overheden gezonden worden, opdat zij dezelve, als wet van het koninkrijk, onderhouden en doen onderhouden.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 1833.

Léopold,

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,

Baron Evain.mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:06

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz. 1105

Afbeelding

transcriptie:

WET N°1210
Welke de Minister der Krijgszaken machtigt over fr. 33.063,66 ten voordelen der vrijwilligers van het eerste Belgische leger te beschikken.

LEOPOLD, Koning der belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.
Wij hebben, met gemeen verdrag der kamers, besloten en wij bevelen het volgende:
Enig artikel. Een som van drie en dertig duizend drie en zestig franken en zestig centiemen word van het 8ste hoofdstuk van de begroting voor het departement der Krijgszaken over 1832, op het 7de hoofdstuk van dezelfde begroting overgebracht.
De Minister-Directeur der Krijgszaken word gemachtigd over deze som in aanvulling van die 60.000 gl. Welke bij wijze van vergoeding aan de officieren van vrijwilligers en van vrij-scherpschutters en aan de gemene vrijwilligers van Maastricht en van Luxemburg, volgens de wet van 25 mei 1832 is worden verleend, te beschikken.
Door middel dezer aanvulling, zal er in de eindelijke vereffening van deze vergoeding worden voorzien, en geen nieuwe vordering zal worden gedoogd.
Lasten en bevelen dat de tegenwoordige, met de landszegel bekleed, en in het Staatsblad gedrukt, aan de gerechtshoven, rechtbanken en aan de administratieve overheden gezonden worden, opdat zij dezelve, als wet van het koninkrijk, onderhouden en doen onderhouden.
Gegeven te Brussel, de 7 oktober 1833
Léopold

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain

Gezien en gezegeld met de Landszegel:
De Minister van Justitie
Lebeaumvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1833.
Op blz. 1141

Burgerwacht - N°1266

Koninklijk Besluit van 12 september 1833, verlenende aan de heer J.L. Gregoire, luitenant in het legioen van de burgerwacht van het kanton van Virton (Luxemburg), kwijtschelding van straf tot dewelke hij door de tuchtraad van dit legioen, de 12 mei 1833 is worden verwezen.

Burgerwacht - N° 1267

Koninklijk Besluit van 12 september 1833, verlenende aan de genaamde F.J. Maes, P.B. Kieken en A. Hallynck, alle drie wondende te Westouter (West-Vlaanderen), volle en volmaakte kwijtschelding der boeten en straffen waartoe zij, op 17 april 1833, door de correctionele rechtbank te Ieper zijn gevonnist geworden, wegens getuigenis inzake van uitzondering van de dienst der burgerwacht.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 191

BESLUIT n° 11

Betrekkelijk tot de instelling van een kazerne te Lier.

LEOPOLD, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Overwegende dat de stad Lier, bij gebrek van gestichten bestemd tot de huisvesting der troepen, sinds het einde van het jaar 1830 onophoudelijk belast is geweest met het logeren der militairen bij de inwoners, en dat zij hierdoor rechten heeft verkregen, zodanig dat het gouvernement de gelegenheid die zich opdoet waarneemt, om de moeilijkheid welke deze staat van zaken bij de burger veroorzaakt, te doen ophouden.
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art.1. De heer Duysters (Jan Baptist), onder zekere waarborgende voorwaarden, zich aanbiedende om de gebouwen van het oude nonnenklooster genaamd van Sion te Lier, tot het huisvesten van achthonderd man voetvolk bekwaam te maken, wordt dit aanbod onder de bij de volgende artikelen bepaalde voorwaarden aangenomen.
Art. 2 . De heer Duysters zal ten eerste alle de nieuwe werken en de vereist wordende verbouwingen aan deze gestichten en onderhorigheden om dezelve voor haar nieuwe bestemming geschikt te maken volbrengen, volgens de ontwerpen en bestekken door de militaire genie vast te stellen.
Art. 3. Zo haast de gebouwen zullen zijn erkend geworden in staat te zijn garnizoen te ontvangen, zal met de heer Duysters een pacht-cedel worden gemaakt, volgens dewelke het Departement der Krijgszaken dezelve in huur zal nemen voor de tijd van vijf op elkander volgende jaren.
Art. 4. De huurprijs voor vijf jaren zal zijn per kwartaal, vijfduizend vijfhonderd vierenveertig franken, betaalbaar bij het verschijnen, en op de posten van de Begroting voor het huisvesten der troepen toegestaan, worden afgerekend.
Art. 5. Bij het eindigen van de Pacht-cedel van deze vijf jaren, zal het aan het Gouvernement vrijstaan de huur der gebouwen en afhangsles tegen een vierde deel jaar’s betaling van twaalfhonderd en tien franken, onbepaald voort te zetten, of zich, tegen een som van zevenenzestigduizend franken, eigenaar van te maken.
Art. 6. Onze Minister-directeur der Krijgszaken wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden opgenomen.

Gegeven te Brussel, de 31 januari 1834.
Leopold

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain

Ontvangen in het Ministerie van Justitie de 3 februari 1834.
De Secretaris-generaal
J. Vinchent


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:07

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 571

BESLUIT n° 384
Hetwelk de aankoop van gebouwen binnen Hasselt beveelt om er een kazerne voor voetvolk van te maken

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende de stad Hasselt zoveel mogelijk van de moeilijkheid van het te huis logeren van krijgsvolk ontlasten door er een kazerne voor voetvolk in te stellen, en goedkeurende het ten dien einde beraamd ontwerp deze kazerne in onderneming bij openbare aanbesteding te stellen, met de voorwaarde dat de betaling er van zal worden gedaan door middel van genot voor de toevallige ondernemer van een zeker dagelijks loon, voor ieder man er in opgenomen, en voor een bepaalde tijd;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De gebouwen van het voormalige verblijf van Herkenrode en de er aan onderhorige gronden, zullen worden aangekocht om dezelve geschikt te maken tot het kazerneren van 800 man voetvolk.
Art. 2. Het stichten vand ez kazerne zal bij openbare aanbesteding in onderneming geschieden, volgens een kohier der lasten door het beheer van de militaire genie op te maken, onder de nadere goedkeuring van het departement der krijgszaken. De verplichtingen van de ondernemer zullen bestaan:
a. In de aankoop op kosten, schaden en verliezen van de ondernemer van de eigendom in het eerste art. aangeduid;
b. In de uitvoering der nieuwe werken of verbouwingen en in de levering van het benodigde huisraad, de bedsteden en het beddengoed er niet onder begrepen, dit alles overeenkomstig het beschrijvend bestek.
Art. 3. De ondernemer zal in de minne met de eigenaren omtrent de aankoop van het voormalige verblijf van Herkenrode en dezelfde gronden en onderhorigheden moeten handelen.
Het ontwerp van de verkoop akte zal worden gevoegd bij het proces-verbaal van aanbesteding om aan onze Minister-Directeur der Krijgszaken ter goedkeuring te worden onderworpen.
Zo dit proces-verbaal goedgekeurd is, zal de ondernemer verplicht zijn, twee afschriften van de authentieke akte van gezegde koop, met getuigschrift van de bewaarder, bevestigende dat de eigendom vrij van alle verpanding is, te bezorgen, om bij de oorspronkelijke contracten gevoegd te worden.
Art. 4. De aanbesteding zal plaats hebben, bij inschrijving, prijsstelling en aan de meestbiedende op de taks van de dagelijkse beloning voor elke man aan de ondernemer te betalen, onder de voorwaarde dat hij, te rekenen van de dag waar op de kazerne erkend zal worden in staat te wezen door de troepen bewoond te worden, gedurende drie op elkander volgende jaren het genot van dit loon zal hebben, en dat bij het verschijnen van deze drie gemelde jaren, en niet vroeger, de kazerne met al het geleverde huisraad en de gronden welke er van afhangen de eigendam van de staat zullen worden en blijven, aar van alsdan een authentieke akte zal worden opgemaakt.
Art. 5. Het geen aan de ondernemer ingevolge het vorige artikel zal toekomen, zal, alle maanden op de bepaalde voet van 800 daarin gekazerneerde mannen worden geregeld, echter zonder dat het gouvernement verplicht zij dit getal te allen tijde voltallig te houden.
Art. 6. De betaling zal door de kassa van de korpsen voor het werkelijke der gekazerneerde mannen worden gedaan, en dat op maandelijkse opgemaakte rollen zo als die voorgeschreven voor de betaling der gewoonlijke kazerneringskosten, en bekleed met dezelfde formaliteiten.
Een afschrift dezer rollen zal telkenmale aan de commandant van de genie der plaats worden bezorgd, die, op het zicht dezer stukken, zo er reden toe zijn, aan de ondernemer een aanvullend getuigschrift van betaling, de verschuldigde somma op de voet van 800 mannen verondersteld daar in gekazerneerd volmakende, afleveren. Dit laatste getuigschrift zal aan onze Minister-Directeur der Krijgszaken worden bezorgd, en het bedrag er van zal op een bijzonder mandaat binnen de twee maanden van de dagtekening zijner afgave, betaald worden.
Art. 7. Alle deze betalingen zullen in rekening komen op het artikel van de begroting inhoudende de toegekende somma tot het logeren der troepen.
Art. 8. De gebouwen en onderhorigheden van het verblijf van Herkenrode te Hasselt in een kazerne hervormd, worden verkaard voorwerpen van openbare nuttigheid.
Diensvolgens zo de minzame aankoping van deze eigendom, het zij vanwege de eigenaren, het zij vanwege de bewoners, tegenstelling zoude ontmoeten, wordt de civiele gouverneur van Limburg gemachtigd, op deze en gene de toepassing van de wet van 8 maart 1810, te eisen.
Art. 9. Onze Minister-Directeur der Krijgszaken wordt belast met de uitvoering der onderhavige ordonnantie, welke woordelijk in het kohier van lasten, in het 2de artikel vermeld, als ook in het Staatsblad zal worden ingelast.

Gegeven te Brussel, de 6 juli 1833.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 577

BESLUIT n° 385

Vaststellende de wijze van betaling voor de gebouwen te Hasselt in een kazerne voor voetvolk hervormd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.
Herzien ons besluit van 6 juli 1833, n° 1173, hetwelk tot de verkoop machtigt, der gebouwen van het voormalige verblijf van Herkenrode te Hasselt, en de gronden welke er van afhangen om in een kazerne voor voetvolk hervormd te worden;
Overwegende dat de wijze van betaling volgens het zesde artikel van dit besluit bepaald, niet genoegzaam geregeld is en verwarring in de rekenighouding zou kunnen brengen;
Op het bescheid van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Het zesde artikel van ons besluit van 6 juli 1833, wordt afgeschaft, en vervangen door de volgende bepalingen.
Art. 2. Bij het einde van iedere maand (te rekenen sinds 18 maart 1834, dag op de welke de kazerne in staat was bewoond te worden tot op 18 maart 1837, dag waarop de kazerne eigendom van de staat wordt) zal, de heer A. Husson, ondernemer van bouwing van deze kazerne, aan de commandant van de plaats, een verklaring van de somma krachtens zijn contract hem verschuldigd, ter handstellen. Deze officier, na het te hebben bekrachtigd, zal dit stuk aan het departement der krijgszaken door tussenkomst van het hoofd van het bestuur der fortificatiën van het welk de plaats is ressorterende, doen toekomen.
Het beloop zal hem betaald worden op uit te reiken mandaat op de schatkist van de staat binnen de twintig dagen welke op de dag der afgave zullen volgen.
Art. 3. Onze Minister-Directeur der krijgszaken wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit hetwelk in het Staatsblad zal opgenomen en in iedere oorspronkelijke afschrift van het contract vermeld worden.

Gegeven te Brussel, de 11 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 579

BESLUIT n° 386

Hetwelk de kapitein Millo tot ridder van de Leopolds Orde benoemt.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende de uitstekende diensten belonen van de kapitein Millo, commanderende de grenadiers-compagnie van het 8ste franse voetvolk regiment der linie, tijdens het gevecht bij Doel geleverd, gedurende de belegering van het kasteel van Antwerpen;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De kapitein Millo, Remy-Joseph, wordt tot ridder van de Leopolds Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze orde nemen.
Art. 3. Onze Minister-Directeur der Krijgszaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 15 december 1833.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:08

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 579

BESLUIT n° 387

Volgens hetwelk de heren Du Roy, kapitein bij het 2de regiment lansiers, en Huygens kwartiermeester bij het 2de jagers te paard, worden benoemd tot ridders van de Leopolds Orde benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende de diensten belonen gedurende de veldtocht van 1831, door twee krijgslieden bewezen, welke goed gedrag ons is opgemerkt geworden, en hen een blijk van onze tevredenheid geven;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Worden benoemd tot Ridders van de Leopolds Orde:
De heer Du Roy, Gustavus, kapitein in het 2de lansiers regiment. Voor de merkwaardige wijze volgens welke hij zich heeft gekweten in de missiën welke hem in 1831 werden toevertrouwd.
De heer Huygens, Pieter, kwartiermeester der 2de jagers te paard. Hij heeft zich in het gevecht van Kermpt onderscheiden, waar hij een peloton van zijn eskadron commandeerde.
Art. 2. zij zullen, van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister der Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden opgenomen.

Gegeven te Brussel, de 15 februari 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:

rechtzetting: in vorige post staat er dat de "Minister-Directeur der Krijgszaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende" dit moet zijn "Minister der Buitenlandse Zaken"
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 585

BESLUIT n° 389

Volgens hetwelk de kolonel Du Tilloeul tot ridder van de Leopolds Orde wordt benoemd

LEOPOLD, Konig der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, salut.

In overweging nemende de diensten bewezen door de kolonel Du Tilloeul, tijdens de veldtocht van 1831, en de aanvalswerken welke hij tegen het kasteel met zo veel ijver als beleid richtte;
Willende hem een betuigenis van onze bijzondere tevredenheid geven;
Op het bevel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De kolonel van de Genie Du Tilloeul, Jean-Charles, wordt tot ridder van de Leopolds Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 585

BESLUIT n° 390

hetwelk de kolonel Chazal tot ridder van de Leopolds Orde benoemt.

LEOPOLD, Konig der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, salut.

Gezien het bescheid welk ons is onderworpen geworden opzichtelijk het gedrag van de kolonel Chazal, toen hij in de maand augustus 1831 in Oost-Vlaanderen de aanranding der Hollanders, aan het hoofd van de troepen waar over hij het bevel had genomen, terug stiet;
Gezien de bewijzen van ijver en verknochtheid welke hij niet ophoudt te geven sedert hij het militaire commandement in de provincie Luik voert.
Op de voorstelling van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De kolonel Chazal (Felix), militaire commandant van de provincie Luik, wordt tot ridder van de Leopolds Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:08

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 655

BESLUIT n° 408

Volgens hetwelk de generaal van Halen (Don Juan) tot ridder van de Leopolds-Orde wordt benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende de daad van verknochtheid van de ter beschikking staande divisie generaal van Halen (Don Juan) belonen, die, tijdens de veldtocht van augustus 1831, geen commandement hebbende, zich naar de voorposten begaf en als vrijwilliger in de compagnie der jagers van Brussel diende;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De Divisie generaal van Halen (Don Juan) wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 25 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 695

BESLUIT n° 479

Waarbij de heer markgraaf de Bassano tot ridder van de Leopolds-Orde wordt benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende door een openbare hulde onzer tevredenheid de diensten vergelden door de heer Hugues, Joseph-Napoleon, markgraaf de Bassano, luitenant van het cavalerie legioen der nationale garde van Parijs, in dienst gesteld bij de staf van Z.K.H. de hertog van Orleans, gedurende de gebeurtenissen welke de ontruiming van het kasteel van antwerpen ten gevolge hebben gehad bewezen,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De heer Hugues, Joseph-Napoleon, markgraaf de Bassano, wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 31 januari 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister van Staat hebbende ad interim de ondertekening van het departement van Buitenlandse Zaken,
Graaf Félix De Mérode


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 587

BESLUIT n° 391

Bij hetwelk de kolonel graaf de Looz tot ridder in de Leopolds-Orde wordt benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

In overweging nemende de goede en oude diensten van de heer kolonel De Looz, bijzonderlijk die hij aan het Land sinds de omwenteling heeft bewezen in de onderscheidene ambten waar mede hij is bekleed geweest, en willende hem een bewijs van onze bijzonder vergenoegen geven:
Op de voorstelling van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De kolonel graaf De Looz van Corswarem, wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:09

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 589

BESLUIT n° 392

Benoemende de heer Dollin-Dufresnel, kolonel buiten werkelijke dienst, tot ridder in de Leopolds-Orde..

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende een bewijs geven van onze tevredenheid en de diensten belonen welke de kolonel Dollin-Dufresnel heeft bewezen in de goede en snelle organisatie van twee regimenten voetvolk, als ook zijn militair gedrag tijdens de veldtocht van de maand augustus 1831;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. heer Dollin-Dufresnel, Jean-Baptiste-Henri-Frederic, voetvolk kolonel, buiten werkelijke dienst, wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 590

BESLUIT n° 393

Bij hetwelk de luitenant-kolonel Bouvier tot ridder in de Leopolds-Orde wordt benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende belonen de goede diensten van de luitenant-kolonel Bouvier, gedurende de veldtocht van de maand augustus 1831, als ook in de onderscheidene commandementen welke hem sedert dit tijdstip toevertrouwd zijn geworden;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De luitenant-kolonel Bouvier, Louis, commanderende par interim het 2de regiment linie te voet, wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 592

BESLUIT n° 394

Volgens hetwelk de majoor Greindl tot ridder in de Leopolds-Orde wordt benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

In aanmerking nemende de bescheiden welke ons zijn onderworpen geworden noppens de uitstekende diensten van de heer majoor Greindl en wegens de ijver en de bekwaamheid waarvan hij sedert de omwenteling, bewijzen heeft gegeven, en bijzonderlijk in zijn bedieningen als hoofd van de staf van een afdeling van het leger;
Willende aan deze officier een betuiging van onze tevredenheid geven;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De lajoor Greindl, Leonardus, wordt tot ridder van de Leopolds-Orde benoemd.
Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:10

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 593

BESLUIT n° 395

Bij hetwelk de heren Filot, Dechamps, Damman, kapiteins; Bernard, Henri, luitenanten; Polet, sergeant; Morelle, brigadiers; Pirson, Folie, kapiteins; Gendebien, luitenant; Boulems, korporaal; Delbrassin, luitenant; Durant, onder-luitenant; Paradis, sergeant; Dubois, korporaal, worden tot ridders in de Leopolds-Orde benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,

Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Nemende in overweging de nieuwe bescheiden ons onderworpen zijn geworden, nopens de uitstekende diensten en daden van dapperheid en van verknochtheid van onderscheidene militairen welke deel maakten van het leger van de Maas in de maand augustus 1831, en welke hun beloningen in de eerste uitdelingen der eretekens niet hebben ontvangen;
Willende hen een betuiging onzer tevredenheid geven ter beloning hunner diensten;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Worden tot Ridders van de Leopolds-Orde benoemd, de militairen welker namen hier volgen:
Voetvolk
De heren,
- Fillot, Leonard-Joseph, kapitein bij het 10de regiment linie. Uitstekend gedrag tijdens de veldtocht en oude diensten.
- Dechamps, Henri, kapitein bij het 8ste regiment linie. Merkwaardig gedrag en dapperheid in het gevecht van Houthalen, waar hij zwaar gekwetst werd.
- Damman, François-Louis, kapitein bij het 1ste regiment jagers te voet. Wegens zich onderscheiden te hebben in de gevechten van 5 en 17 augustus 1831, voor Maastricht en voor zijn ijver en zijn goede diensten sinds dit tijdstip.
- Bernard, Joseph-Eduard, luitenant bij het 10e regiment. Voor de moed aan de dag gelegd bij het gevecht van Kermpt, waar hij gekwetst werd.
- Henri, Denis, luitenant bij het 2de regiment linie. Commanderende de voorhoede van de expeditie binnen Noord-Brabant gezonden en waar hij zich onderscheiden heeft.
- Polet, Jacques, sergeant bij het 10de regiment linie. Voor uitstekende dapperheid in het gevecht van Kermpt.

Cavalerie
- Morelle, Jean-Joseph, brigadier bij de kurassiers. Voor zijn loffelijk gedrag in het gevecht van Houthalen.

Artillerie
De heren
- Pirson, François-Papete-Victor, kapitein. Voor zijn fraai gedrag bij het leger van de Maas.
- Folie, Antony-François, kapitein. Voor zijn merkwaardig gedrag in het gevecht van Herderen.
- Gendebien, Alex., luitenant. Voor zij loffelijk gedrag bij het leger van de Maas.
- Bontems, Pieter, korporaal. Voor de dapperheid die hij bewezen heeft in het gevecht van Kortesem.

10de Regiment
De heren
- Delbrassin, Jacques-Joseph, luitenant. Heeft zich onderscheiden te Beringen, Zolder, Kermpt en Kortesem.
- Durant, Clement, onder-luitenant. Door de commandant van de artillerie aangehaald, als zijn stukken met dapperheid te hebben onderhouden.
- Paradis, Pieter-Lambert, sergeant. Heeft zich doen kenmerken door zijn moed te Beringen en te Kortesem.
- Dubois, Joseph, korporaal. Als de eerste binnen Beringen getreden te zijn om de vijand eruit te jagen.

Art. 2. Zij zullen, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming rang in deze Orde nemen.
Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, dat in het Staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 600.

BESLUIT n° 396

Volgens hewelk de heren Hallaux, majoor; Urbain, Gantois, Gillain, D’Hanins van Moerkerke, kapiteins; Lecoq, luitenant; Ballus, Vandale, Morin, sergeanten; en Cassieman, sergeant-majoor, worden tot ridders van de Leopolds-Orde benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

In overweging nemende de nieuwe bescheiden welke ons zijn onderworpen, opzichtelijk het uitmuntende gedrag, de goede diensten en de daden van dapperheid van de zijde van onderscheidene militairen deel makende van het leger van de Schelde in de maand van augustus 1831, en welke te Boutersem en te Leuven hebben gestreden;
Willende hen de beloning toestaan welke zij verdiend;
Op de voorstelling van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Worden tot ridders van de Leopolds-Orde benoemd, de militairen wier namen volgen:

De heren
- Halluax, Maximilien, majoor bij het 4e regiment van linie. Voor de krachtdadige wijze waarmede hij zijn bataljon heeft geleid en gecommandeerd bij de gebeurtenissen te Leuven.
- Urbain, Nikolaes, kapitein bij het 1ste regiment van linie. Voor zijn gedrag en zijne uitmuntende dapperheid bij de gebeurtenissen van augustus 1831.
- Gantois, Joseph, kapitein bij het 4e regiment van linie. Voor uitstekende diensten en bewijs van moed in de gevechten van de maand augustus 1831.
- Gillain, Isidore, kapitein bij het 10de van linie. Heeft zich bij de gebeurtenissen te Boutersem onderscheiden.
- D’Hanins van Moerkerke, Aquila François Joseph, kapitein wapendrager. Voor zijn bewijs van moed en van verknochtheid in de gebeurtenissen van de maand augustus 1831.
- Lecoq, amand Joseph, luitenant van het 4de van linie. Voor goed gedrag en dapperheid in de gebeurtenissen van Leuven opgemerkt en bekrachtigd.
- Baltus, André, sergeant bij het 4de regiment van linie. Idem.
- Vandale, Laurent, sergeant bij het 4de regiment van linie. Idem.
- Morin, Anthony Joseph, sergeant bij het 4de regiment van linie. Idem.
- Cassieman, Louis, sergeant-majoor van de artillerie. Heeft zich bij de gebeurtenissen van Leuven onderscheiden.

Art. 2. Zij zullen, te reken van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.

Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.
Gegeven te Brussel de 1 mei 1833.
Leopold.
Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 601.

BESLUIT n° 397

Bij hetwelk de kapitein Lahure tot ridder in de Leopolds-Orde wordt benoemt.

LEOPOLD, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Wordt tot ridder in de Leopolds-Orde benoemd:
De heer Lahure, Félix, kapitein bij het regiment gidsen, voor bewezen uitmuntende diensten als vrijwilliger, in de veldtocht van augustus 1831, en voor de ijver sedert die tijd aan zijn bedieningen toegebracht.

Art. 2. Hij zal, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.

Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden opgenomen.

Gegeven te Brussel de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Uit het "Staetsblad"

Bericht door Paddy » 05 jun 2011 08:10

mercatus schreef:Uit het "Staetsblad" of "Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés Royaux de la Belgique" van het jaar 1834.
Op blz. 605.

BESLUIT n° 398

hetwelk de heren Vanderlinden, Fleury-Duray, kolonels; Donies, luitenant-kolonel en Lejeune, kapitein van de gemobiliseerde burgerwacht, tot ridders in de Leopolds-Orde benoemd.

LEOPOLD, Koning der Belgen,
Aan alle tegenwoordige en toekomende, Salut.

Willende een hulde van onze bijzondere tevredenheid geven, en de diensten aan het vaderland bewezen door onderscheidene hoofden van korpsen van de gemobiliseerde burgerwacht belonen, welke blijken van gehechtheid en van bekwaamheid in de goede organisatie van de korpsen aan hun commandement toevertrouwd;
Op het voorstel van onze Minister-Directeur der Krijgszaken,
Wij hebben besloten en besluiten:
Art. 1. Worden tot ridders in de Leopolds-Orde benoemd:
De heren
- de kolonel Vanderlinden, het legioen te Antwerpen commanderende;
- de kolonel Fleury-Duray, het legioen te Luik commanderende;
- de luitenant-kolonel Donies, Charles, het legioen van Brabant commanderende;
- de kapitein Lejeune, oud commandant van de artillerie compagnie van de burgerwacht te Antwerpen.

Art. 2. Zij zullen, te rekenen van de dag der tegenwoordige benoeming, rang in deze Orde nemen.

Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken, het bestuur der Leopolds-Orde hebbende, wordt belast met de uitvoering van het tegenwoordige besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden opgenomen.

Gegeven te Brussel de 1 mei 1834.
Leopold.

Vanwege de Koning:
De Minister-Directeur der Krijgszaken,
Baron Evain.


mvg. mercatus :wink:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Plaats reactie

Terug naar “1830-1914”