Besluyt; uniform van militiecommissaris 1833

Van het prille begin tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Gebruikersavatar
marcbrans
Moderator
Berichten: 608
Lid geworden op: 29 mei 2011 14:28

Besluyt; uniform van militiecommissaris 1833

Bericht door marcbrans » 18 nov 2011 16:13

BESLUYT
N° 1678.
hetwelk den uniform der militie-kommissarissen
vaststelt.
---

LEOPOLD, KONING DER BELGEN,

Aen alle tegenwoordige en toekomende, SALUT.

Gezien het bescheyd van onzen Minister der Binnenlandsche Zaeken, betrekkelyk de vaststelling van den uniform der militie-kommissarisssen;
Gezien art. 5 van de wet van den 8 january 1817, aen deeze ambtenaeren den rang van luytenant-kolonel gevende, ten zy dat zy niet van te voren met geenen hoogeren rang bekleed zyn geweest;

Wy hebben besloten en besluyten:

Art. 1. Den uniform der militie-kommissarissen word bepaeld zoo als volgt:

Konings-blaauw langen rok, door eenen rang van negen platte witte metaelen knoopen toegeknoopt, hoog-rooden kraeg, puntige opslaegen, zelfde kleur, gesloten met twee kleyne knoopjes; gulpen (pattes) in de lengte van de plooijen van den zak, hoog-rood boordsel rondom het kleed en op de panden;
Konings-blaauw pantalon, half gespannen, op de laers vallende; twee hoog-roode banden, van twee centimeters breedte, door een koord, insgelyks hoog-rood, gescheyden;
Hoed van fyn vilt, lis en kwasten van gedraeyd zilver.

Zilveren epauletten en dragonnen als luytenant-kolonel; zoo zy in eenen hoogeren militairen rang hebben gediend, die van dezen graed.
Degen, model van het leger.
Regt uytstekende sporen, in stael of zilver.
In dienst, ringkraeg van uniform met witten grond.

Art. 2. Te rekenen van den 1 january 1834, zullen de militie-kommissarissen geenen anderen uniform mogen draegen dan dien welken by het tegenwoordig besluyt is vastgesteld.

Art. 3. Onzen Minister der Binnenlandsche Zaeken word belast met de uytvoering van het tegenwoordige.

Gegeven te Brussel, den 11 december 1833.

Van wege den Koning: LEOPOLD.
Den Minister der Binnenlandsche Zaeken,
CH. ROGIER.

Plaats reactie

Terug naar “1830-1914”