De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Van het prille begin tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 05 okt 2011 14:44

De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

De Pauselijke Staten, die na 1815 opnieuw waren opgericht, konden zich moeilijk handhaven tegenover het opkomende Italiaans nationalisme. Toen de PIUS IX de eerste maal verjaagd werd kon hij zijn wereldlijke macht pas herstellen dank zij de tussenkomst van de Fransen. Na de wapenstilstand van Villafranco in 1859 sloot Keizer Napoleon III de ogen toen Piëmont de Pauselijke Staat Romagna aanhechtte. Het was nochtans deze Franse keizer die zich als verdediger van de Heilige Stoel had opgewerkt en de Paus begreep dat hij er alleen voor stond. Aan het hoofd van het Vatikaan stelde hij een vurig prelaat aan, de Belg Xavier de MERODE, die tevens de Pauselijke legers zou reorganiseren. Voor zijn christelijke roeping deed de Merode dienst als officier in het Belgische eliteregiment (latere Grenadiers) en volgde een zekere tijd de Franse troepen in Algerije (1844-1845). Deze reorganisatie deed de Paus twee belangrijke maatregelen treffen. Ten eerste stelde hij de Franse Generaal LAMORICIÈRE (deze kende de MERODE uit Algerije) als bevelhebber van de Pauselijke legers aan, en ten tweede besloot hij tezamen met hem om een keurkorps op te richten bestaande uit Franse en Belgische vrijwilligers. Over gans de katholieke wereld werd een oproep gedaan om de Heilige Stoel te helpen verdedigen.
Vanaf april 1860 waren wervingscomités actief in België en reeds op 20 mei 1860 werd in Rome de eerste zogenaamde Frans-Belgische Tiralleurscompagnie opgericht. Op 1 juni van datzelfde jaar groeide dit reeds uit tot een bataljon dat onder leiding stond van de Franse Luitenant-Kolonel de BECDELIÈVRE..
Op 11 september 1860 vielen de Piëmontezen de Pauselijke staten binnen. De Franse en de Belgische versterkingen ten spijt werd het kleine Pauselijk leger zeven dagen later verslagen bij Castelfidardo, nabij Anconda, verslagen. De Franse troepen die zich te Rome bevonden verlieten deze stad niet. Door deze nederlaag verloor PIUS IX Cambrië en Marches, zodat slechts Latium hem reste.
Het uniform dat dankzij de Franse elementen, en vooral door zijn chef, vertoonde veel gelijkenis met dat van de Franse “Zouave” en al spoedig werd dit de bijnaam van de Frans-Belgische Tiralleursbataljon. Op 1 januari 1861 werd Pauselijke Zoeven de officiële benaming van het bataljon. Vanaf die datum opende het ook zijn deuren voor vrijwilligers van andere nationaliteiten. Van 1861 tot 1866 was het bataljon Zoeaven in de weer met het verjagen van GARIBALDIS troepen of met het de kop indrukken van binnenlandse onlusten. Eind 1866 werden de Franse bezettingstroepen uit Rome weggetrokken wat onmiddellijk het aantal Italiaanse aanvallen deed stijgen.
Op 1 januari 1867 werd het bataljon een regiment en werd de leiding toevertrouwd aan de Zwitserse Kolonel ALLET.
De Zoeaven onderscheiden zich op 13 oktober 1867 tegen GARIBALDI te Monte Libretti en twee weken later te Monte Rotanda. Dit kon echter niet beletten dat de toestand zodanig verslechterde dat de Fransen genoodzaakt waren om terug troepen te sturen, deze landen eind oktober te Civita-Vecchia. De Franse legers en de Zouaven versloegen GARIBALDI op 5 november 1867 te Mentona, wat de situatie zou doen stabiliseren tot in 1870.
Op 5 augustus 1870 riep Frankrijk, dat net de oorlog had verklaard aan Pruisen, zijn troepen terug. Toen na de val van Sedan op 1 september 1870 het Franse Tweede Keizerrijk ineenstortte, had Italië niets meer te vrezen van het Franse leger en besloot om op 9 september massaal de Pauselijke staten binnen te vallen. De val van Rome (20 september 1870) kon door de overrompelde Pauselijke troepen niet meer vermeden worden. Desondanks vochten de Zoeaven met een ware heldenmoed, zoals de compagnie die onder leiding stond van de Belgische Kapitein de RÉSIMONT de BEMPT. Deze hield op 13 september een volledige Italiaanse divisie gedurende vijf uur in bedwang.
Op 21 september 1870 werd het Pauselijk leger ontbonden en zijn soldaten huiswaarts gestuurd.

Tussen 1860 en 1870 melden zich ongeveer 10.000 vrijwilligers (3.181 Nederlanders, 2964 Fransen en 1.634 Belgen). Bij de Belgen (voornamelijk Vlamingen) worden de verliezen geschat op ongeveer 120 man, een twintigtal tijdens de gevechten en de rest door ziekte of ongeval.

Het Dendermondse weekblad “De Onpartijdige” van 8 maart 1868, n°2309, vermelde volgend feit:
“Het komiteit der pauselyke werken, heeft uit Rome verscheidene voorwerpen ontvangen, aen vlaemsche zouaven toebehoord hebbende, die voor de zaak van Pius IX roemryk zyn gesneuveld. MM de graef de Villermont, hertog van Ursel, graef van Bergeyck en Jos. De Hemptinne, hebben aen M. den generaal baron d’Erp en aen den graef d’Alcantara verscheidene dezer voorwerpen ter hand gesteld van Walran d’Erp en Carlos d’Alcantara. De kogel, die den dood van dezen laetste heeft veroorzaekt, is in een juweeldoosken gesloten. Men begrypt de aendoening der familiën, toen zy deze kostelyke overblyfsels ontvingen.”
Ondanks zijn naam, was deze krant wel uiterst katholiek gericht.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 05 okt 2011 17:11

In het nummer XXIII-5, maart 1980 van "Revue belge d'histoire militaire - Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis" uitgegeven door de Koninklijke Vereniging der Vrienden van het Legermuseum te Brussel, Jubelpark, verscheen het artikel "Over de Belgische Zoeaven in Pauselijke dienst gevallen" door F.E. Stevens. Naast een interessante demografische studie bevat dit artikel een lijst met 126 Belgische Zoeaven.
Tot mijn spijt heb ik niet meer gegevens dan deze in deze tabel opgenomen.

Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 05 okt 2011 17:25

(*) Om te vermijden dat ordinaire huurlingen zich bij de Pauselijke troepen zouden voegen, moest de kandidaat-Zoeaaf een aanbevelingsbrief voorleggen opgemaakt door de pastoor van zijn woonplaats, waaruit zijn Kristelijke toewijding moest blijken.

(**) Er waren ook andere eenheden zoals de Pauselijke Dragonders, Artillerie ...
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Drackx
Berichten: 440
Lid geworden op: 01 jun 2011 10:52

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Drackx » 05 okt 2011 20:01

Interessant verhaal, Patrick! :D
Hierbij ter illustratie en aanvulling nog een fotootje uit de héééél oude doos...
Allerbeste groeten,
Filip

Afbeelding

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 06 okt 2011 08:24

De nationale orden en medailles van de Pauselijke Zoeaven.

Door Marc Brans

De onderscheidingen kunnen verdeeld worden in drie groepen:
- de nationale orden,
- de medailles voor de veldtocht en
- de herinneringsmedailles, uitgereikt na 1870.

De orden en herinneringsmedailles werden niet speciaal gesticht voor het Pauselijke leger. De veldtochtmedailles daarentegen konden slechts verleend worden aan diegenen die zich in bepaalde omstandigheden onderscheidden hebben voor de Roomse zaak tussen 1860 en 1870.


1. De nationale orden
(in chronologische volgorde, dus volgens jaar van instelling)

Orde van Sint-Gregorius de Grote:

Ingesteld op 1 september 1831 door paus Gregorius XVI als eerbetoon aan Sint-Gregorius. Deze orde was bestemd om Romeinse burgers (burgerlijke orde) en militairen (militaire orde) die “hun trouwe en bestendige hulp” hebben geboden, “zelfs in de meest beproefde omstandigheden” en die “Ons (de paus) en de Romeinse Stoel van Sint-Pieter” hebben verdedigd.
Deze orde is het meest verleend.
Het militaire model heeft onder de ring een trofee van antieke wapens, het burgerlijke model een kroon van olijfbladeren in groen email. (1)
Er zijn vier klassen: ridder, commandeur, commandeur met ster en grootkruis.

Beschrijving:
4-armig kruis met 8 parels op de punten, geheel in rood email.
beeldzijde: in het midden, een blauwe cirkel met het opschrift “GREGORIUS MAGNUS”.
keerzijde: in het blauw geëmailleerd medaillon met het opschrift “PRO DEO ET PRINCIPI”, omgeven door het opschrift “GREGORIUS XVI P.M. ANNO I”.
lint: rood met twee verticale gele banen tegen elke kant, ring getopt met óf een trofee van wapens, óf een kroon van olijfbladeren.

Afbeelding

Orde van Sint Sylvester:

Ingesteld door paus Gregorius XVI in 1841 (2) als eerbetoon aan paus Sint-Sylvester. Deze orde werd verleend aan bepaalde officieren van het pauselijk leger en in enkele uitzonderlijke gevallen aan niet-katholieken die zich ten dienste stelden van de Roomse zaak.
De orde is verdeeld in vijf klassen: ridder, commandeur, commandeur met ster, grootkruis en grootketen van de orde.

Beschrijving:
Maltezerkruis met 4 armen en 8 punten in wit email; tussen de armen korte vergulde “stralen”.
beeldzijde: in het midden een medaillon op een blauw emaillen achtergrond met de beeltenis van Sint-Sylvester; daarrond een dubbele cirkel met het opschrift “SANC.SYLVESTER P.M.”.
keerzijde: de datum “1841” op het medaillon.
lint: zwart met drie verticale rode banen, één in het midden, één tegen elke kant.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 06 okt 2011 08:28

2. Medailles voor de veldtocht

“PRO PETRI ZEDE”-medaille
(medaille van Castelfidardo)

Ingesteld door paus Pius IX op 12 november 1860 om de overlevenden van de gevechten bij Castelfidardo en de veldtocht “Maritima e Campana” (de veldtocht waarbij het pauselijke leger zwaar werd geteisterd) te vergoden. De overlevenden waren gering, vandaar de zeldzaamheid van deze medaille. Er zijn verschillende modellen:
in goud; ring in blauw email en kruis in rood email. Verleend aan officieren die zich bijzonder onderscheidden hebben.
in zilver voor de officieren.
in nieuwzilver voor onderofficieren en soldaten.

Beschrijving:
ronde opengewerkte medaille, met een Latijns kruis in het midden (stelt het kruis van Sint-Pieter voor). Aan de binnenste rand van de cirkel is er een gouden slang die haar staart opeet (stelt de eeuwigheid voor).
beeldzijde: op de omtrek van de ring, het opschrift “PRO PETRI SEDE, PIO IX. P.M. A XV”, wat wil zeggen “voor de stoel van Petrus, paus Pius IX Pontifex Maximus (paus), het XVde jaar van zijn regering”.
keerzijde: het opschrift “VICTORIA QUAE VINCIT MUNDUM FIDES NOSTRA”, dit is: “De overwinning die de wereld zegeviert, (dat is) ons geloof”.
lint: rood, met twee banen wit met aan de rand ervan een baan geel. Grote draagring.
Er bestaan zes gespen, volgens de verschillende veldtochten: CASTEL-FIDARDO, Ste ANGELO, ANCONA, SPOLETO, MONTE PELAGO, PERUGIA.

Afbeelding

Orde van Pius :

Paus Pius IX stichtte deze orde op 17 juni 1847 (3) als herinnering aan paus Pius IV. Zoals de orde van Sint-Gregorius de Grote werd zij slechts verleend aan officieren van de Zoeaven en aan hen die hen hielpen bij hun taak.
Deze orde omvat vijf klassen: ridder, commandeur, commandeur met ster grootkruis en grootketen.

Beschrijving:
8-armige ster in marineblauw email.
zilveren vlammen tussen de armen.
beeldzijde: een medaillon in wit email in het midden met het opschrift “PIUS IX” en rondom in de vergulde ring “VIRTUTI ET MERITO” (4) in blauw email.
keerzijde: wit emaillen medaillon met het opschrift: “ANNO MDCCCXLVII” (omcirkeld).
lint: marineblauw, met twee verticale rode banen aan elke kant.

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 06 okt 2011 08:42

3. Herinneringsmedailles

“PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”

Gesticht in 1888 door paus Leo XIII om de 10de verjaardag van zijn regering te herdenken. Deze orde werd verleend aan oud-zoeaven, die ze kregen als beloning voor bewezen diensten aan de paus.

Beschrijving;
kruisvormig met lelies tussen de armen. Ze is vervaardigd in verguld zilver.
beeldzijde: op elke arm een ster met stralen (“komeet”); in het midden een medaillon met de beeltenis van paus Leo XIII en het opschrift “LEO XIII P.M. ANNO X”.
keerzijde: opschrift op de armen van het kruis: “PRID.”, “CAL.”, “IAN.”, “1888”. In het midden van het medaillon het pauselijk wapen met het opschrift “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”.
lint: rood, met twee verticale witte banen met gele draden.

AfbeeldingAfbeelding


“BENE MERENTI”-medaille


Gesticht bij Pauselijke Brief op 14 november 1867, om de overwinning bij Mentana te herinneren en de militairen die aan de gevechten deelnamen te belonen. Eén jaar vermindering (5) werd toegestaan aan de houders van deze medaille.

Beschrijving:

een Grieks kruis, met een medaillon in het midden.
er bestaan twee modellen:zilver voor officieren en nieuwzilver voor soldaten.
beeldzijde: op elke arm van het kruis het opeenvolgende opschrift “PIUS”, “P.P.”, “1867”.
in het medaillon rondom het Pauselijk wapen (gekruiste sleutels en tiara): “FIDEI ET VIRTUTI”.
keerzijde: in het medaillon een kruis op een kroon va olijfbladeren en het opschrift “HINC VICTORIA”.
lint: witte zijde met twee verticale hemelsblauwe banen.
twee gespen volgens de veldtochten: MENTANA, ROMA.

Afbeelding


Buiten de Pauselijke eretekens droegen de Zoeaven ook die van hun land van oorsprong: Leopoldsorde voor de Belgen, Légion d’Honneur voor de Fransen,...(1) Vóór 1867 en de overwinning bij Mentana verkregen officieren de Militaire orde, maar na die datum beloonde de Romeinse Senaat hen met de titel en de rechten van Romeins burger, zodat ze waarschijnlijk de burgerlijke orde kregen.
(2) Paus Pius X herzag de orde in 1905.
(3) In 1957 reorganiseerde paus Pius XII deze orde. Er bestaat dus een tweede model uit die tijd met de datum 1957 (in Romeinse cijfers) in plaats van 1847.
(4) In bepaalde documenten wordt deze medaille verkeerdelijk “BENE MERENTI” genoemd, wat kan verward worden met de “BENE MERENTI”-medaille, ingesteld door Leo XIII. Uit deze verwarring komt het feit voort dat dit ereteken verleend werd als dienstmedaille.
(5) Dit wil zeggen dat de dienstplicht met één jaar verminderd werd.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Paddy » 07 okt 2011 16:08

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

rimidi
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 mar 2012 19:02

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door rimidi » 25 mar 2012 21:03

Dag allen,

Ik heb hier uit de familiecollectie een borst-draaginsigne;
Ik vermoed dat dit een draaginsigne is van de aalmoezenier van de Pauselijke Zouaven.
Wat ik wel weet is dat dit van ofwel ene Adrianus ofwel en dit waarschijnlijker ene Jan Baptist Paaps toebehoorde die ten tijde van de zoeaven naar Rome werd "gezonden" als aalmoezenier der soldaten in 1865.
Mijn vraagjes zijn nu :
- Is dit daadwerkelijk een "borstinsigne" ter herkenning van de aalmoezenier?
- Welk is het ontbrekende miniatuur ereteken dat ontbreekt ( lint met drie blauwe en twee witte lijnen)?
- Hoe oud zou het zijn (vermits de eretekens reeds bestonden, na de schermutselingen denk ik en zeker na de slag om Mentana...
-Wie heeft info over deze aalmoezenier zoals zijn inlijvings/stamnummer van Brussel?.....

Hartelijk dank!!!!! rimidi ;)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

rimidi
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 mar 2012 19:02

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door rimidi » 25 mar 2012 22:02

Dag allen,

Ik heb al een stukje puzzle kunnen ontrafelen...

Groeten rimidi ;)
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

rimidi
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 mar 2012 19:02

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door rimidi » 26 mar 2012 17:26

Dag,

Vergeten te vermelden bron bovenstaande foto : klik,http://www.nicolaus-poppelius.be/publicaties1.html
Groeten rimidi ;)

Gepard
Berichten: 229
Lid geworden op: 29 mei 2011 11:52

Re: De Pauselijke Zoeaven 1860-1870

Bericht door Gepard » 13 jan 2013 09:46

Twee mensen uit mijn dorp en een uit deelgemeente Kalken stierven voor de paus:

Laarnenaar Charles-Louis Haelterman, zoon van Jan-Batist, nam dienst op 6 augustus 1868. Hij was 28 jaar oud (°26 juni 1840). Vader Jan-Batist was zager van beroep. Hij bezat in1860 een huis met boomgaard aan de huidige Zevensterstraat in Laarne. Hoe dit engagement is afgelopen is onbekend.

Kalkenaar Pierre Joseph Verstuyft was in dienst gegaan op 3 maart 1866 (dienstverbintenis nr. 3219) en droeg daarna het legernummer PZ-2664. Hij overleefde zijn engagement niet: hij bezweek aan tyfus in het hospitaal te Roca di Papa (zuidoosten van Rome) op 25 augustus 1868.

Laarnenaar Leo Bracke, zijn verhaal lees je hier,http://tandorini.wordpress.com/2013/01/ ... r-de-paus/
2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
http://www.operationhusky2013.ca/

Plaats reactie

Terug naar “1830-1914”