Pagina 1 van 1

Banner aangepast modifiée geändert modified

Geplaatst: 29 jun 2021 20:17
door Bram1940
Beste leden,
Chers membres,

Met speciale dank aan leden Binkske en one_O_five kunnen we u meedelen dat de banner aangepast is om meer in te spelen op het feit dat ook leden die wensen te posten in de andere landstalen of het Engels meer dan welkom zijn op het forum. Enkel door kennis te delen, kunnen we blijven groeien als forum.

Avec nos remerciements particuliers aux membres Binkske et one_O_five, nous pouvons vous annoncer la modification de la bannerière afin de mieux acceuillir les posts de nos membres qui voudraient s'exprimer dans une des autres langues nationales ou l'anglais. Ce n'est qu'en partager les connaissances, que le forum pourra continuer à se développer.

Mit besonderem Dank an die Mitglieder Binkske und one_O_five, können wir Sie darüber informieren, dass das Banner geändert wurde, um auf die Tatsache zu reagieren, dass Mitglieder, die etwas in einer der anderen Landessprache oder Englisch posten möchten, mehr als willkommen sind. Nur durch den Austausch von Wissen können wir als Forum weiter wachsen.

With special thanks to our membres Binkske and one_O_five, we would like to announce that the banner is now modified in order to welcome all posts of membres who would like to share their knowledge in one of the other national languages or in English. By sharing this knowledge we can improve as a forum.

Met welgemeende dank aan iedereen!
Un très grand merci à tous!
Vielen Dank an alle!
Many thanks to you all!

Team ABLHistoryforum.

Re: Banner aangepast modifiée geändert modified

Geplaatst: 30 jun 2021 07:00
door one_O_five
Voor de leden die geen verandering zien gelieve de browser cache te ledigen.
Pour les membres qui ne voient aucun changement, veuillez vider le cache du navigateur.
For the members who don't see any changes, please clear the browser cache.
Für die Mitglieder, die keine Änderungen sehen, leeren Sie bitte den Browser-Cache.

Re: Banner aangepast modifiée geändert modified

Geplaatst: 01 jul 2021 09:44
door Exjager
Knipsel_Forum.JPG
Dit is de nieuwe banner, voor zij die het nog niet zouden gemerkt hebben ;-)