Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Paddy » 02 jun 2011 23:29

Geplaatst: 23 Jan 2011 14:41

Militaire kerkhoven slecht onderhouden

* donderdag 20 januari 2011
*
* Auteur: (vln)

ALVERINGEM/DE PANNE/ NIEUWPOORT/ VEURNE/HOUTHULST/DIKSMUIDE/VLETEREN - De Belgische militaire kerkhoven worden slecht onderhouden en op veel plaatsen is er schade aan waardevol erfgoed. Dat blijkt uit een recente studie.
N-VA-volksvertegenwoordiger Bert Maertens luidt de alarmbel over de toestand van de Belgische militaire kerkhoven. Uit een rapport van de vzw Monumentenwacht blijkt dat er dringend meer inspanningen van Defensie nodig zijn om de eigen kerkhoven goed te beheren en te restaureren.

'Vzw Monumentenwacht inspecteerde in 2010 tien militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen', licht Maertens toe. 'Het gaat om kerkhoven in Alveringem, Brugge, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Nieuwpoort, Veurne en Vleteren. Die tellen samen ruim 12.000 zerken van gesneuvelde soldaten uit WO I. Als je de Belgische kerkhoven vergelijkt met die van de Commonwealth zoals Tyne Cot Cemetery dan wordt onmiddellijk duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. De meest voorkomende klachten uit het rapport gaan over schade aan de grafzerken en afsluitingen van de begraafplaats. Veel kerkhoven, zoals die in Houthulst, hebben te kampen met grote wateroverlast en zompige wandelpaden. Er is bovendien nog heel wat verbetering mogelijk op het vlak van bezoekersonthaal en toegankelijkheid.'

Maertens wil dringend meer investeringen om de militaire begraafplaatsen op te waarderen en goed te bewaren. 'In 2014 herdenken we de start van de Eerste Wereldoorlog. We verwachten twee miljoen bezoekers. Ook de federale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen', zegt Maertens die het dossier in de commissie Defensie zal aankaarten.

Bron,http://www.nieuwsblad.be/article/detail ... d=AO3580MA
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Paddy » 02 jun 2011 23:30

Binkske007 schreef:Ze hebben gelijk, maar de reporter lijkt het me nogal te minimaliseren.
Als je door Frankrijk rijdt en sommige Franse begraafplaatsen aandoet, is het helemaal om te schreeuwen.
Zo huldigt een natie zijn helden niet. :oops:
RSMCI schreef:UIT DE COMISSIE VAN DEFENSIE VAN 26/01/2011

15 Vraag van de heer Bert Maertens aan de minister van Landsverdediging over "de staat van de Belgische militaire kerkhoven" (nr. 2195)

15.01 Bert Maertens :

vzw Monumentenwacht inspecteerde in 2010 de 10 Belgische militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen. Er zijn er natuurlijk veel meer dan 10, maar enkel die in West-Vlaanderen werden geïnspecteerd. Uit de rapporten blijkt dat er een aantal klachten is: schade aan de grafzerken, barsten, scheuren, mosaanslag, beschadigde of losgekomen naamplaatjes van de soldaten, schade aan de afsluitingsmuur, het afsluitingshek van de begraafplaats enzovoort.

Monumentenwacht heeft per begraafplaats een reeks aanbevelingen voor dringende verbeteringswerken opgesteld. Van 2014 tot en met 2018 zullen we de Eerste Wereldoorlog herdenken, dan 100 jaar geleden. Vlaanderen verwacht daarvoor meer dan 2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarom is het belang van kwaliteitsvolle infrastructuur en mooie herdenkingssites in uitstekende staat natuurlijk niet te onderschatten. Die zijn nodig om van "100 jaar Grote Oorlog" een geslaagd en wereldwijd evenement te maken.

De Vlaamse regering investeert daarom 15 miljoen euro in toeristische projecten en maakt werk van de bescherming van het meest waardevolle erfgoed uit Wereldoorlog I in Vlaanderen. Ook Duitsland en de landen uit het Commonwealth investeren de eerstvolgende jaren stevig in hun militaire begraafplaatsen in Vlaanderen. Mocht u dat recent nog niet gezien hebben, dan nodig ik u graag uit om het verschil vast te stellen tussen de begraafplaatsen van het Commonwealth als Tyne Cot Cemetery en Lijssenthoek in Poperinge en dan de Belgische kerkhoven, waarvan ik er vorige week of twee weken geleden enkele bezocht heb.

Mijnheer de minister, kent u de huidige toestand van de Belgische militaire kerkhoven? Hoe en hoe vaak controleert of evalueert Defensie het onderhoud van de Belgische militaire kerkhoven, dat door privéondernemingen gebeurt? Welke conclusies trekt Defensie uit de recentste evaluaties?

Beschikt u over de inspectierapporten van Monumentenwacht en hebt u kennis van zijn aanbevelingen? Welke acties ondernam of onderneemt u op basis van die aanbevelingen?

Is er volgens u voldoende budget voor een goed beheer, onderhoud en restauratie van de Belgische militaire begraafplaatsen? Uit informatie van uw diensten leer ik dat er in 2010 een jaarbudget was van afgerond 437 000 euro. Is dat voldoende of zal er in de toekomst meer nodig zijn?

Welke extra aandacht en investeringen in de restauratie en het onderhoud van die kerkhoven zijn gepland met het oog op de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, waarvan ik het belang nogmaals wil onderstrepen?

Welke acties ondernam of onderneemt u om de toegankelijkheid en het bezoekersonthaal van deze kerkhoven te verbeteren?

Er is niet alleen sprake van schade aan sommige grafzerken, er is ook een grote noodzaak aan een grotere parking. De onthaalinfrastructuur is abominabel. Er staan kleine schuilhuisjes met een lijst van gesneuvelden. Er is zeer veel verbetering nodig om de stroom van bezoekers aan de periode 2014-2018 aan te kunnen.

U ziet dat de andere overheden, niet alleen de Vlaamse, maar ook Duitsland en de landen van het Commonwealth, daarin sterk investeren. Ik hoop dat Defensie dat ook zal doen. Zoals uw eerste minister altijd zegt zou het een mooie vorm van samenwerkingfederalisme kunnen zijn.

15.02 Minister Pieter De Crem:

De huidige toestand van de kerkhoven is mij goed bekend. Ik ben een kleinzoon van twee fronters. Ik heb mijn grootvaders nooit gekend maar ik ben op regelmatige tijdstippen met mijn grootmoeders en weduwen naar de oorlogskerkhoven geweest. Die hebben op mij altijd een grote indruk gemaakt. Ik zal mij met mijn departement inspannen om de herdenkingsactiviteiten 2014-2018 waardig te laten verlopen.

Ik ken de toestand van de kerhoven. Binnen mijn departement informeert het Nationaal Instituut voor de Veteranen, Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers mij over de toestand van die kerkhoven. Het onderhoud door privé-ondernemingen wordt geëvalueerd door het lokaal personeel dat belast is met de opvolging van die onderhoudscontracten. De staat van de graven wordt enerzijds lokaal opgevolgd door het militaire kwartier dat het betrokken kerkhof onder zijn verantwoordelijkheid heeft en anderzijds door de vernoemde dienst Oorlogsgraven. De infrastructuurgebonden werken worden opgevolgd door de regionale centra voor de infrastructuur. Recente evaluaties hebben aangetoond dat werken noodzakelijk waren en die werken werden reeds uitgevoerd, zoals het herstel van muren. Andere werken zijn in de nabije toekomst gepland.

Het departement beschikt via de dienst Oorlogsgraven over de inspectierapporten van monumentenwachters. Het departement heeft in 2010 de situatie van het geheel van de Belgische militaire kerkhoven in kaart gebracht. De doelstelling is om voor het eerste semester van 2011 een actieplan op te stellen, in het bijzonder op het vlak van het onderhoud, de staat van de grafstenen en de infrastructuur. Ik beschik over een structureel budget voor het lopend onderhoud van de kerkhoven. Bijkomende maatregelen kunnen ook worden genomen om aan de specifieke behoeften te kunnen beantwoorden.

In het kader van de herdenkingsplechtigheden zal een letter of agreement tussen de gewestelijke overheden en de federale overheden van Landsverdediging tot stand worden gebracht.

15.03 Bert Maertens

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben er heel tevreden mee. Ik merk dat u ook affiniteit hebt met het dossier en dat u zeker bereid bent om daarvoor de nodige inspanningen te doen, maar ik wil nog eens benadrukken dat het niet alleen gaat over de graven zelf, maar ook – daarvoor moet er ook zeker aandacht zijn – over de omgeving, ontsluiting, parking, onthaal, infrastructuur, enzovoort.
Vestingjager schreef:Tja, het zal nodig zijn....In Lier gebeurt niets, Op het Schoonselhof zitten er een paar werklozen met een staalborstel de teksten wat op te schuren, in Willebroek ligt niet eens een lijst van gesneuvelden,en ga zo maar door........ :cry: :x

Hopelijk heeft De Crem ook oog voor de begraafplaatsen 'buiten' de Westhoek!
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

zerk
Berichten: 5
Lid geworden op: 20 nov 2011 16:13

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door zerk » 20 nov 2011 17:07

Een klein ogenblikje. Men geeft hier commentaar op van alles en nog iets maar wie van jullie heeft de verslagen van de Monumentenwacht eigenlijk gelezen? Ik durf te stellen: niemand.
Wel nu: hier is wat inside information. Ten eerste zijn er van de 10 Belgische militaire begraafplaatsen in West-Vlaanderen slechts 7 bezocht en dus geen tien. Op de voorpagina van vier van de 7 rapporten staat als ondertitel dat de algemene toestand van het onderhoud goed is. Bovendien kan je je afvragen waarom alleen maar begraafplaatsen in West-Vlaanderen bezocht werden. De anderen zijn niet belangrijk genoeg of zo. Of nee, wacht eens even, de politicus die hier "de kat de bel denkt aan te binden" is Westvlaming. De Vlaamse minister van toerisme is een partijgenoot en Westvlaming. Dit ruik naar platte commerce en wil men enkel geld slaan uit de gesneuvelde jongens om het toerisme in de Westhoek te promoten.
Bovendien zijn de onderzoeken gedaan door verschillende personen zodat er geen vergelijk mogelijk is tussen de gebruikte criteria.
De klemtoon legt men vooral op het gebrek aan parkeermogelijkheid voor autobussen die de begraafplaatsen zullen bezoeken. Sorry, maar Defensie kan toch geen onteigeningen beginnen om een autobus te kunnen parkeren. Trouwens op de meest bezochte begraafplaatsen kan dit wel.Denk maar aan Houthulst, Ramskapelle; enz...
Vergelijken met CWGC begraafplaatsen is gemakkelijk. Maar weet ook dat de Belgische militaire begraafplaatsen in Vlaanderen beschermd zijn. Er mag dus niets aan het uitzicht veranderen dus...geen aanplanten van bloemen of bloeiende struiken. Onze zerken kosten, en dit is geen uit de lucht gegrepen getal, maar liefst 10 keer de prijs van een CWGC-zerk. Bovendien beschikt de CWGC over heel wat personeel. Natuurlijk zijn er problemen: drassigheid te Houthulst, zeker ! En hoe komt dat denkt u? Ecohydrografisch onderzoek heeft aangetoond dat de begraafplaats werd aangelegd op een site waar onder een dunnen bovenlaag aarde een waterdichte kleilaag zit. Met andere woorden: van zodra de bovenlaag verzadigd is met regenwater, blijft het water staan tussen de graven en op de paden. Oplossing: draineren. Niet alleen zeer duur maar dan leg je ook het ecologisch waardevolle bos achter de begraafplaats droog. Dan heb je weer een hoop heisa met natuurvrienden. En ze hebben nog gelijk ook.
In Lier gebeurt niets wordt hier gesteld. OK, Lier is en blijft een zorgenkind. Vooral de monumentale muur is in slechte staat. Maar een dergelijke muur restaureren zal zeeeer veel geld kosten. De Vlaamse overheid besliste om de begraafplaatsen te klasseren maar geeft geen centen aan een federale overheidsdienst. Wel aan de Duitse en Commonwealth gravendiensten. Bizar niet?
Schoonselhof te Wilrijk? Dit is geen Belgische militaire begraafplaats maar een Belgisch militair ereperk. Bovendien liggen de gesneuvelden (bevoegdheid Defensie/IV-NIOOO) er broederlijk tussen oud-strijders (bevoegdheid Stad Antwerpen) Je moet er echt een namenlijst bijhalen. En waarom is die er dan niet? Zelfde geldt voor o.a. Willebroek, Mechelen, Gent, enz...Omdat de ereperken op gemeentelijke begraafplaatsen liggen waar Defensie/IV-NIOOO geen bevoegdheid hebben. Zij betalen het onderhoud en controleren dat onderhoud dat dient te gebeuren door de gemeentes. Op grote begraafplaatsen kan je terecht in een eventueel bureel op het kerkhof. Op de kleinere niet. Logisch toch: er is daar ook geen register voor de burgers die er begraven zijn?

zerk
Berichten: 5
Lid geworden op: 20 nov 2011 16:13

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door zerk » 21 nov 2011 11:48

In Lier komt er zeer waarschijnlijk een nieuw grasperk. Het zou idioot zijn nu een nieuw grasperk aan te leggen om volgend jaar alles weer kapot te maken als er een nieuwe muur zou komen.
Het ereperk in Willebroek wordt onderhouden door een privé-firma en dit wordt betaald door Defensie. Geloof mij: een grasperk onderhouden kost op deze manier meer geld dan je denkt. De gemeente wou zich hier niet mee inlaten.
Op het Schoonselhof liggen 425 gesneuvelden van wie het stoffelijke overschot niet werd gerepatrieerd naar de geboorte- of woonplaats. Alle anderen zijn bevoegdheid van de gemeente. Defensie betaalt aan de Stad Antwerpen zijn deel van de kosten (duizenden euros). Dienst Oorlogsgraven kan slechts bij het stadsbestuur het probleem aankaarten.
In Keiem (dit is een militaire begraafplaats en geen militair ereperk zoals Willebroek) komt er weldra een nieuw register. Het zou al wat helpen mochten "geïnteresseerde bezoekers" die registers niet meenemen voor "historisch onderzoek.
Om u een klein idee te geven wat onderhoud kost: in 2009 betaalde Defensie meer dan € 450.000 en dit loopt ieder jaar hoger op.

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4083
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Exjager » 21 nov 2011 15:09

Nu, ik herinner mij een privé-initiatief van enkele mensen enkele jaren terug.
Zij konden de toestand zoals hij was niet langer aanzien, en zijn dan zelf maar in actie geschoten.
Denk zelfs dat ze toen zelf de graven zijn gaan opkuisen, en er zelfs een actie is geweest om elk graf te voorzien
van een bloemetje of zoiets.
Persoonlijk denk ik dat deze mensen dat niet zomaar verzonnen hebben, en er wel degelijk iets aan de hand was.
Hoe het nu staat weet ik niet, maar van sommige initiatiefnemers was toen te horen dat ook deze actie(s) niet door iedereen
op prijs werden gesteld. (lees als "men was niet meer welkom").
Ik spreek me hier zeker niet specifiek uit over interene zaken waar wij zeker niet van op de hoogte zijn, maar dat er
bepaalde zaken letterlijk in slechte staat waren is volgens mij moeilijk te ontkennen.
Dat er ondertussen veel verbetering te zien is kan allen maar toegejuichd worden :!:
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

zerk
Berichten: 5
Lid geworden op: 20 nov 2011 16:13

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door zerk » 23 nov 2011 15:34

Dat klopt. Privé-initiatieven op Belgische militaire begraafplaatsen en militaire ereperken op burgerbegraafplaatsen (let wel! Ik spreek hier niet over gemeentelijke ereperken. Daar heeft Defensie/IV-NIOOO geen bevoegdheid) zijn niet toegelaten. Vooraleer iedereen kwaad opspringt, laat mij dat eerst uitleggen waarom.
Op deze begraafplaatsen waar gesneuvelden waarvan het lichaam niet werd gerepatrieerd naar de woon- of geboorteplaats moet ieder graf uniform een gelijk zijn.
Let op. we begrijpen best dat nabestaanden een bloemetje willen brengen aan een grootvader maar vaak gebeuren er zaken die echt niet kunnen en daarom het algemeen verbod.
Ik geef enkele voorbeelden.
Vorige winter, Leopoldsburg. Een broer van een verzetsstrijder die sneuvelde en begraven ligt op de BMB aldaar vond dat de zerk nodig moest opgefrist worden. Wat doet de man? Hij schilderde de zerk mooi hemelsblauw. Ga maar eens kijken. Dat vloekt enorm met de andere zerken en is niet te verbeteren.
Vorige maand op de BMB Houthulst. Iemand vond het nodig het graf van een familielid een grondige beurt te geven met een staalborstel. Resultaat: het hele graf vol diepe schrammen, zowel op de naamplaat als op de zerk zelf. Vroeger kleefde men vaak foto's op het graf. Nu zijn deze foto's uitgewist en blijft er vaak alleen het porceleinen plaatje. Dit kan niet verwijderd worden zonder de zerk ernstig te beschadigen. Wat we wel toelaten is een foto op een steentje naast de zerk. Prikkers allerhande van verenigingen, privé-personen, persoonlijke boodschappen op de algemene infrastructuur of de graven zijn verboden. Stel dat je dit toelaat: dan staat binnen het jaar de volledige begraafplaats vol. Trouwens, ook de Commonwealth War Graves Commission verbied dergelijke acties om precies dezelfde redenen.
Het aanbrengen van vaste planten zijn eveneens verboden. Veel families brengen om de tien jaar eens een bezoekje en menen, best wel ter goeder trouw, dat ze iets moeten planten. Als je dit toelaat woekert dat ding verder en na drie à vier jaar is de zerk niet meer zichtbaar. U wil voorbeelden: ga maar eens zien te Westvleteren of Hoogstade daar zijn enkele mooie voorbeelden. We hebben absoluut niets tegen een chrysant in zijn pot en niet ingegraven, of een plastic bloemetje of iets dergelijks. Als die uitgebloeid zijn of niet meer mooi/proper kunnen we dit simpel verwijderen.

Gebruikersavatar
Glenn_Janssens
Berichten: 94
Lid geworden op: 05 jan 2012 00:14
Locatie: Herenthout

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Glenn_Janssens » 05 jan 2012 01:16

Ik woon niet ver van de begraafplaats te Lier.
En toegegeven, het stoort mij dat onze Belgische zerken niet goed leesbaar meer zijn en niet goed onderhouden lijken.
Hier en daar zijn er zerken stuk of missen ze een plaatje oid!
Onze Militairen verdienen wel meer denk ik zo.
De handjes kriebelen om die bronzen platen zélf te gaan kuisen, maar ik begrijp dat zoiets niet is toegelaten.
Of is er wel een mogelijkheid dat ge als gewone sterveling hiervoor ergens toestemming kan vragen en krijgen?

Gebruikersavatar
one_O_five
Admin
Berichten: 3753
Lid geworden op: 28 mei 2011 14:01
Locatie: Lummen
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door one_O_five » 05 jan 2012 08:33

Op die vraag zou ons medelid Zerk misschien een antwoord kunnen geven maar ik vrees dat er inderdaad geen toestemming toe gegeven word of kan worden.
Met het volgen van deze discussie begin ik me ook al af te vragen hoe het staat met de kleinere monumenten die overal opgericht werden en onderhouden door ondertussen ontbonden eenheden, ik denk bij voorbeeld aan het monumentje langs de baan Vogelsang-Gemund waar een dodelijk ongeval plaats had, of het monument ter eren van de para's die omgekomen zijn bij het ongeluk met de C119.
http://frontsector.be/ -- militaire geschiedenis buiten het ABL gebeuren --

Gebruikersavatar
Yente
Berichten: 1621
Lid geworden op: 29 mei 2011 12:48
Locatie: Schrenkelsgat

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Yente » 05 jan 2012 12:55

Glenn_Janssens schreef:Ik woon niet ver van de begraafplaats te Lier.
En toegegeven, het stoort mij dat onze Belgische zerken niet goed leesbaar meer zijn en niet goed onderhouden lijken.
Hier en daar zijn er zerken stuk of missen ze een plaatje oid!
Onze Militairen verdienen wel meer denk ik zo.
De handjes kriebelen om die bronzen platen zélf te gaan kuisen, maar ik begrijp dat zoiets niet is toegelaten.
Of is er wel een mogelijkheid dat ge als gewone sterveling hiervoor ergens toestemming kan vragen en krijgen?
Ik rij er ook regelmatig voorbij en deel je mening.
Mvg yente
Laatst gewijzigd door Yente op 05 jan 2012 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Gezocht: WO1/WO2 militaria van Duffel en Sint Katelijne Waver

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4083
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Exjager » 05 jan 2012 12:58

one_O_five schreef:Op die vraag zou ons medelid Zerk misschien een antwoord kunnen geven maar ik vrees dat er inderdaad geen toestemming toe gegeven word of kan worden.
Met het volgen van deze discussie begin ik me ook al af te vragen hoe het staat met de kleinere monumenten die overal opgericht werden en onderhouden door ondertussen ontbonden eenheden, ik denk bij voorbeeld aan het monumentje langs de baan Vogelsang-Gemund waar een dodelijk ongeval plaats had, of het monument ter eren van de para's die omgekomen zijn bij het ongeluk met de C119.
Zie mijn antwoord hierboven!
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Gebruikersavatar
one_O_five
Admin
Berichten: 3753
Lid geworden op: 28 mei 2011 14:01
Locatie: Lummen
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door one_O_five » 05 jan 2012 13:01

@Exjager, ik dacht aan die monumenten in de Ex BSD die vroeger door de eenheden daar onderhouden werden.
http://frontsector.be/ -- militaire geschiedenis buiten het ABL gebeuren --

Gebruikersavatar
Exjager
Moderator
Berichten: 4083
Lid geworden op: 28 mei 2011 18:53
Contacteer:

Re: Militaire kerkhoven slecht onderhouden

Bericht door Exjager » 05 jan 2012 13:53

one_O_five schreef:@Exjager, ik dacht aan die monumenten in de Ex BSD die vroeger door de eenheden daar onderhouden werden.
Sorry, ik had het over de begraafplaatsen in België.
Iets m.b.t. 2 Jagers te Paard is steeds welkom.
Mijn website,http://www.legerdienst.be

Plaats reactie

Terug naar “Belgische Monumenten & begraafplaatsen”