Brancardier Jeurissen in Adinkerke

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Ludoke
Berichten: 16
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Brancardier Jeurissen in Adinkerke

Bericht door Ludoke » 10 mei 2018 20:33

Leopold-Willem Jeurissen (Vlijtingen) ,novice Picpus,
reist i 1916 via Vlissingen, Tilbury, Folkstone, Dieppe naar Auvours
om brancardier te worden voor de ziekentreinen tussen Adinkerke en Calais.
In 1917 moet hij naar de artillerie van de 82-ste Batterij.
In 1918 is hij piot in de vuurlijn. 1-ste Linieregiment van de 5-de Legerafdeling.
Na de wapenstilstand begeleid hij vanuit het revolterend Duitsland krijgsgevangenen terug naar Belgie.

Uit zijn dagboek :

9 mei 1917
O.H. Hemelvaart dag.
Vertrek naar de vuurlinie.
Ik nog juist gelegenheid om te communiceeren. Juist daarna vertrok de Batterij langs Bulskamp (baan Veurne-Ieperen), Hoogstaede Linde, Elzendam, Oostvleteren, Reninghe naar de nieuwe positie aan de Pypegaele. Ontmoette onderweg Jan Notelaers, Jan Simons en Nulens Hubert drie dorpsgenooten en oude schoolmakkers. Zij stelden het nog wel. Deze reis op de ruwe kaissons langs de hobbelige wegen was verre van aangenaam. Aan de positie toegekomen wist ik dat ik in de Belgische Moeren iets vergeten had. Denzelfden dag teruggekeerd om het te gaan halen. Gelukkig dat ik autos en voituren trof anders was ik er nooit geraakt want de afstand is minstens 20 kilometer. Rond 6 u. ’s avonds was ik in de Belg. Moeren. Heb daar vernacht.

10
Terug gekeerd naar de Positie. Door den dag kalmte doch ’s avonds krijgen we reeds een partij obussen en shrapnells naar het hoofd.
Kalme en rustige nacht.

11
Hoewel het hier kalm is, buldert het kanon rechts van ons bij de engelschen. We liggen hier ongeveer 1 uur van den vijand.
Er wordt gezegd dat we ’s nachts met een ambuleerend kanon zullen reizen doen tot tegen de vijandelijke lijnen en na ze beschoten te hebben hier terug te keeren.
Dat is het ergste wat een artilleur kan opgelegd worden. Erger nog voor mij want ik moet alle nachten mee terwijl de artilleurs elkander kunnen aflossen en dus maar alle 4 nachten moeten meegaan.

12
Zondag. 2 missen. Communie.
Mijn vorige commandant Chéville is terug aan de groep als d.d. majoor.

13
Naar de CA in Oostvleteren geweest.
Regen – veel geschut.

14.
Naar Westvleteren geweest. Ontmoette al weerkeren Jef Van Neste die zich gereed maakte om naar ’t piket te gaan.
In den nacht komen vijandelijke vliegers hier bij ons bommen werpen.

15
Bij Jef Vanneste op piquet geweest.

16
Verleden nacht kregen we een vlaag shrapnells en obussen om 12 u. 12 ½ en 2 uren.
Een kanon gaat vooruit … Men vraagt mannen van goeden wil. Niemand biedt zich aan. Zij worden aangeduid. Ik ga natuurlijk mee en zal na 10 dagen vervangen worden door den infirmier Dujardin.

17
Vannacht evenals de 2 voorgaande komen de vliegers. Weer krijgen we dezelfde obussen, brisants en shrapnells.
In den namiddag schiet een duitsche vlieger een onzer kabelballons naar beneden.
Vanavond gingen we naar de positie der baladeuze : juist toen wij er naartoe gingen werd de weg met shrapnells beschoten. We hadden onzeggelijk veel chance niet gekwetst te zijn, want de stukken floten rond ons oren.
Het was 1 uur ’s nachts alvorens ik mij op mijn brancard kon leggen. De vijand schoot heel den nacht.

18
Hier ben ik minstens 20 minuten van de positie der 3 andere kanons en 25 minuten van den almoezenier af. Kan bijgevolg geen mis hooren noch communiceeren. In den namiddag kan ik te biechten gaan.

19de Zondag. Pinxteren.
Gelukkig toeval ! Ik kon juist mis hooren en communiceeren in ’t picket der piotten nabij positie 83.
Kalmte in den voormiddag. Een onzer vliegers haalt een duitsche kabelballon naar beneden. In den namiddag brandt een vijandelijke vlieger twee onzer saucissen neer, doch hij betaalt zijne stoutheid met zijn leven, want een paar minuten later wordt hij zelf uit de lucht geschoten, en valt in ’t bosch van Houthulst.
Om 1 uur brand er voor ons op 1ste lijn een bombardement los, zoo hevig, dat wij meenden dat de vijand ging aanvallen. Voor ons slechts één vuur en poederrookwolk !
Om 2 u. herbegint die zelfde beschieting. Fr Oswald bevindt zich daar in. Men zegt dat overloopers zouden medegedeeld hebben aan de vijand dat de troepen in eerste lijn afgelost worden.

20
21
22
Vanavond kwam Dujardin mij vervangen. Ga dan voor 5 dagen naar de batterij.

23
24
Gisteravond begon om 11 uren een “tir de riposte”, weerwraakgeschut dat 12 ½ duurde.
Duitsche overloopers zeggen dat een duitsche aanval op onze lijnen voorhanden is.
In den nacht barstte een vijandelijk bombardement los, dat niet lang duurde daar het een weinig later begon te regenen.

25
Mis Communie.
In den namiddag naar Oostvleteren geweest. ’s Avonds buitengewone artilleriebedrijvigheid van onze zijde. Is het misschien als antwoord op ’t vijandelijk geschut van verleden nacht, ofwel om hun aanval die zij voornemens zijn, te breken ?
De vijandelijke kalmte gelijkt op die stilte welke den storm vooraf gaat …
Opgepast voor van nacht … de vijand is zoo valsch ! …

26
Zondag. Mis. Biecht. Communie.
Ik bedroog mij niet. Om 3 u. dezen morgen had een vijandelijke aanval plaats die onze kanonnen geweldig deed vuur braken.
De vijand mocht rechtsomkeer maken !

27
Verleden nacht werd er alweer in de ronde hier geschoten. Een hond der batterij werd door een granaatscherf in den rug gekwetst.
Vanavond moet ik Dujardin gaan vervangen aan de balladeuze. Dus waarschijnlijk weer 5 dagen zonder mis of communie.

28
Rond den Kemmelberg wordt zeer hevig gevochten. Heel de hemel is rood door de verschrikkelijke ontploffingen en het schieten met brandende vloeistoffen.
’t Zijn droeve tijden als d’ oorlog loeit !

29
’S Avonds op 20 minuten tijds brand een duitsche vlieger niet min dan 5 kabelballons naar beneden. Een der waarnemers wiens valscherm niet open sloeg viel dood op den grond.

30 mei
Sacramentsdag.
Ik heb het gewaagd de mannen voor een tijdje te verlaten om te kunnen communiceeren en mis hooren. ’S Avonds schiet de vijand met torpillen ! Doch plotseling brandt er een allerhevigst kanonvuur los van onze zijde dat maar een minuut duurde. In de duitsche lijn bemerkte ik eene groote ontploffing. Het doel van ons geschut was dus bereikt. De observateur (waarnemer) had gezien dat de vijand torpillen opeen stapelde … die stapel moordtuigen is in de lucht gesprongen.
Groote vliegers bedrijvigheid
De vijand zet zijn offensief weer voort. De fransche bondgenooten hebben het hard.
Al onze dorpen worden weer beschoten
De vijand heeft zelfs een nieuw kanon uitgevonden dat thans Parijs beschiet op een afstand van 120 kilometer !! De vijand kraait victorie thans !

31
Laatste dag der meimaand. Terwijl wij een tir deden schoot het rafia (overtreksel dat het kanon verbergt aan den vijand) weer in brand. Dat is reeds de 2de maal dat zulks gebeurt.
De toestand der bondgenooten wordt met de dag ernstiger en neteliger ! De verloven die sinds 5 dagen weer toegestaan werden, zijn vannacht weer verboden. De Kolonel kwam ons kanon bezichtigen en vroeg of de mannen wisten hoe wij het kanon moesten vernagelen (onbruikbaar maken) alvorens het in de handen van den vijand te laten. Vervolgens zei hij : “gij moet schieten totdat de laatste kogel weg is !... Die Heeren hebben schoon praten.”
’S Avonds roept de dokter mij aan ’t telefoon om morgen een onderzoek van den dokter te ondergaan om desnoods naar de infanterie gezonden te worden … Dat zijn andere papieren !

________________ . _______________

- Le prêtre et le soldat ont pour première loi obéissance, pour premier devoir le dévouement, pour principale habitude le sacrifice ! (L. Veuillot)
- Les seules causes qui meurent sont celles pour lesquelles on ne meurt pas (id.).
- Crois et souffre avec amour
Quand viendra l’ heure
Pour que le blé vive un jour,
Il faut qu’il meure !

Ludoke
Berichten: 16
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Foto's uit dagboek Jeurissen

Bericht door Ludoke » 11 mei 2018 06:37

Jeurissen nam zelf foto's en ontwikkelde ze in zijn gamel, zodat hij wel eens... buikpijn had
1917-25.jpg
1917-24.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Ludoke
Berichten: 16
Lid geworden op: 07 mei 2018 08:25
Locatie: Limburg

Re: Foto's Jeurissen in Adinkerke 2

Bericht door Ludoke » 11 mei 2018 07:25

1917-12.jpg
1917-11.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”